Друга Міжнародна науково-практична конференція "Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти" відбулася 16 квітня 2015 р. Організатором виступила кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ за підтримки Французького інституту при Посольстві Франції в Україні та Ресурсного центру для викладачів англійської мови при Посольстві США в Україні.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники з 27 університетів України, а також науковці Ягеллонського університету (м. Краків, Польща), Краківського педагогічного університету, Університету ім. С.Демиреля (м. Алмати, Республіка Казахстан), викладачі курсу CELTA при Британській раді (м. Краків, Польща).

З вітальним словом до учасників конференції звернулася завідувач кафедри теорії, практики та перекладу французької мови доц. І.С. Полюк, яка відзначила потужний науковий склад учасників конференції: 13 професорів, докторів філологічних і педагогічних наук, кандидати наук, докторанти, аспіранти та магістранти.

На пленарному засіданні виступили: д.пед.н., завідувач кафедри іноземної філології і перекладу Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. С.М.Амеліна;  д.філ.н., професор кафедри російської та української мов Київського національного лінгвістичного університету І.М.Нечитайло; д.філ.н., завідувач кафедри іноземних мов Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України проф. О.М.Ільченко; д.філ.н., професор кафедри теорії, практики та перекладу французької мови А.А.Калита та ін., які висвітили фундаментальні питання сучасної лінгвістики, перекладознавства та інноваційних технологій викладання іноземних мов у контексті професійної комунікації, а також окреслили перспективні напрями подальших наукових розвідок.

Особливістю конференції стало проведення на пленарному засіданні майстер-класу, підготовленого авторами навчального посібника "Analytical Outlines" – к.пед.н., доц. З.М.Корнєвою та аспіранткою Ю.В. Павловською. З.М.Корнєва ознайомила аудиторію з основними концепціями посібника, а Ю.В. Павловська представила зразки завдань та наочно продемонструвала його переваги. Учасники мали можливість виконати вправи та оцінити запропоновані колективні форми роботи, рольову гру тощо. Учасники конференції також ознайомилися з експозицією методичної літератури, підготовленою співробітниками НТБ ім. Г.І.Денисенка та виставкою новинок фахової літератури.

Робота конференції проходила в чотирьох секціях, де розглядалися  проблеми дискурсології та міжкультурної комунікації; функціонування мовних одиниць у професійних дискурсах; проблеми перекладу в контексті професійної комунікації; інноваційні технології навчання іноземної мови для професійних цілей. Стендові доповіді представляли докторант Л.І.Тараненко та аспіранти В.Марченко, М. Колісник і О.Сокирська. За підсумками конференції було прийнято відповідну резолюцію.

О.М.Пархоменко, к.філ.н., доцент ФЛ

Дата події