З 2 по 5 грудня 2015 р. в Технічному університеті Берліна відбувся тренінг персоналу інфраструктури DLM-офісу університетів-партнерів проекту NETCENG (http://netceng.eu/) програми TEMPUS Європейського Союзу, який виконується з 2014 р.

Мета проекту NETCENG – реформування третього циклу інженерної освіти в Білорусі, Росії, Україні. Університетами-партнерами НТУУ "КПІ" в цьому проекті є також університети країн ЄС – Німеччини, Великої Британі, Литви – загалом тринадцять вищих навчальних закладів.

НТУУ "КПІ" є координатором проекту від України.

DLM-офіс (доктор філософії на ринку праці) передбачений заходами проекту як механізм моніторингу ринку праці з метою наступного забезпечення конкурентоспроможності випускників університетів третього освітнього рівня – докторів філософії.

Місія DLM-офісу полягає в посиленні зв'язків університету з роботодавцями, а саме вивчення вимог роботодавців до докторів філософії та сприяння організації високого рівня підготовки в університеті докторів філософії.

DLM-офіс НТУУ "КПІ" було створено на факультеті авіаційних і космічних систем, який є координатором проекту NETCENG на одному з етапів його активності. Одне із завдань DLM-офісу – узагальнення вимог ринку праці до кандидатів наук – докторів філософії та систематичний аналіз цих вимог з метою модифікації модулів навчального плану підготовки докторів філософії.

Учасником тренінгу в Берліні від НТУУ "КПІ" стала провідний інженер кафедри теоретичної механіки, координатор проекту NETCENG Л.В.Стецюк, яка виступила з доповіддю-презентацією про досвід НТУУ "КПІ" щодо моніторингу якості підготовки фахівців та потреб ринку праці, комерціалізації розробок студентів і співробітників, організації і проведення стартапів.

Л.Стецюк, координатор проекту

Дата події