20–21 квітня 2016 року на базі хіміко-технологічноого факультету відбулася VI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих учених, присвячена фундаментальним і практичним питанням хімії та хімічної технології.

Урочисте відкриття конференції пройшло у залі засідань Вченої ради НТУУ “КПІ”. У ньому взяли участь проректор з перспективного розвитку НТУУ "КПІ" О.М. Новіков, президент "Союзу хіміків України" О.Г. Голубов, голова Українського хімічного товариства імені Д.І. Менделєєва М.С.Слободяник, академік Академії наук вищої освіти України В.І.Максін, інші поважні особи. Із вступною промовою до учасників та гостей конференції звернувся декан ХТФ, голова оргкомітету конференції д.т.н., професор І.М. Астрелін.

Проведенню конференції сприяли постійні спонсори заходу – ТОВ "Агромат", "DOW Chemical", "Союз хіміків України", "Екософт", "Укроргсинтез" та інші.

У конференції взяли участь більше 300 студентів, аспірантів та молодих учених з України, Франції, Норвегії, Білорусі, Таджикистану. На засіданнях секцій з доповідями виступили 80 молодих дослідників.  

Працювали секції: «Хімія, фізико-хімія і технологія неорганічних речовин», «Хімія і технологія органічних речовин», «Теоретичні та прикладні аспекти електрохімії», «Автоматизація та комп’ютерне моделювання в хімічній технології», «Охорона навколишнього середовища: роль і завдання хімії у вирішенні екологічних проблем», «Неорганічне матеріалознавство», «Хімічні технології органічного синтезу косметичних засобів та харчових добавок».

 Після кожної доповіді проходило її обговорення учасниками конференції та науковцями, присутніми на засіданнях секцій. Кожний доповідач мав можливість вислухати критичні зауваження і отримати корисні поради, такі необхідні у роботі починаючого науковця.

Найкращі роботи програмний комітет конференції відзначив дипломами конкурсу доповідей та цінними призами.

Між секційними засіданнями для учасників було організовано пішохідну екскурсію Києвом та автобусну екскурсію на підприємства "Агромат".

Загалом конференція пройшла плідно та ефективно для доповідачів і слухачів.

Г.С.Васильєв, к.т.н., асистент ХТФ, представник оргкомітету

Дата події