Бібліотеки сучасних університетів уже давно не просто сховища книжок. Провідні університети в усьому світі розвивають свої бібліотеки як інтелектуальні центри. Саме такою має і може бути бібліотека КПІ  ім. Ігоря Сікорського.

Останні півроку ми працювали над стратегією розвитку нашої бібліотеки. В ній ми ставимо собі на меті якісно змінити її діяльність відповідно до потреб користувачів та університету за допомогою інноваційних рішень і сучасних технологій. У цьому ми орієнтуємося на світові тенденції та кращі практики в науковій, освітній та інформаційно-бібліотечній сферах.

Реалізація стратегії передбачає кардинальне переосмислення існування та діяльності бібліотеки, її трансформацію в процесно-орієнтований інтелектуальний, комунікаційний, інноваційний центр, визнаний університетською та фаховою спільнотами, який гнучко реагує на нові потреби та очікування користувачів.

Для досягнення визначених цілей нам необхідно враховувати та орієнтуватися на світові тренди, які впливатимуть на розвиток бібліотек у найближчі роки: відкрита наука (Open Science), відкрита освіта (Open Education) та ключова роль бібліотек для реалізації цих ідей; інтенсивний розвиток та поширення інформаційних технологій; переважна більшість користувачів бібліотек – "цифрове покоління" (Digital Natives) та "цифрові громадяни" (Digital Citizen).

Останніми роками в Україні проводиться активне реформування освіти та науки, і КПІ активно включений у цей процес. Варто зазначити кілька основних позицій, які є важливими для нас як університетської бібліотеки: автономія університетів; навчання на основі досліджень; впровадження інноваційних досліджень у бізнес, виробництво тощо; академічна доброчесність та її ключова роль в освітньому та науковому процесах університету.

Із урахуванням усіх цих обставин ми й сформулювали свою місію: задля інтегрування КПІ у світовий науково-освітній простір створити і розвивати для спільноти університету середовище, що сприяє дослідженню, навчанню та викладанню, через якісний інформаційний супровід, сервісність та комфортний фізичний і віртуальний простір.

Тому основними стратегічними цілями, над якими працюватиме бібліотека в найближчі п'ять років, ми визначили підвищення якості організації дослідницької діяльності та навчання і викладання в університеті. На сьогодні дослідження є основою сучасної університетської науки та освіти. А бібліотека, перебуваючи в центрі наукової комунікації університету, може бути включеною в усі етапи дослідження та допомагати організовувати роботу викладачам, аспірантам,  докторантам і студентам таким чином, щоб вони з мінімальними витратами ресурсів досягали вищих результатів. 

Звичайно, для цього треба докласти чимало зусиль, можливо, навіть, надзусиль. Адже досить тривалий час у діяльності бібліотеки не відбувалося суттєвих змін. Перед нами стоїть низка викликів, які необхідно подолати.

Основними складовими будь-якої бібліотеки є інформація, простір (фізичний та віртуальний), інформаційні технології та бібліотекарі. У сучасній бібліотеці всі ці елементи мають бути сучасними.

На сьогодні наша колекція інформаційних ресурсів не достатньо використовується в навчанні та дослідженнях університету. Із загальної кількості назв друкованого фонду видання після 2000 року становлять менше 10 %. Тому нам необхідно розвивати актуальну бібліотечну колекцію на різних носіях, залучаючи до її формування кафедри. Водночас частка електронних ресурсів буде постійно збільшуватись. Це і комерційні наукові бази даних, і власні, як то електронна бібліотека. Впровадження нових сучасних бібліотечних ІТ-систем дозволить нашим користувачам отримувати релевантну інформацію тоді, коли їм це треба, і в тому місці, де їм це треба. Йдеться про систему пошуку та доставки для одночасного пошуку як у зовнішніх наукових та освітніх електронних ресурсах (передплатних та відкритого доступу), так і в електронних ресурсах, створених нами (е-каталог, е-бібліотека, е-архів), та віддалений авторизований доступ до е-ресурсів, щоб ними могли користуватися не лише в мережі університету, а й з дому, з гуртожитку, з іншої країни через Інтернет.   

Бібліотека має прекрасну окрему будівлю, але після відкриття в 1979 році тут не було жодного капітального ремонту. Нам необхідно створити комфортне фізичне середовище і для наших користувачів, і для працівників бібліотеки. В дизайні ж має відображатися сучасна філософія бібліотек: відкритість, прозорість, зручність, дружність. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено: за сприяння адміністрації університету фахівці Центру ресурсоефективного та чистого виробництва розробляють для нас проект із ресурсо- та енергозбереження.

Бібліотека вже близько 20 років автоматизує свої процеси, використовуючи програмне забезпечення світового рівня ALEPH 500 (така ж система працює в бібліотеках Гарвардського університету та Массачусетського інституту технологій). Але ми не використовуємо всіх його можливостей. Нині ми активно працюємо над освоєнням функцій ALEPH 500 та пропонуємо користувачам нові сервіси. Так, з 1 вересня в режимі 24/7 для всіх зареєстрованих користувачів через електронний каталог працює сервіс віддаленого електронного замовлення літератури. На жаль, нам критично не вистачає техніки та обладнання, а те, що є – вже давно застаріле. Наша мережева інфраструктура потребує розширення та оновлення. І це те, над чим ми також працюємо, щоб відповідати сучасним вимогам. Ми розвиватимемо комфортний віртуальний простір та максимально пропонуватимемо свої послуги і сервіси користувачам дистанційно.

Бібліотека має стати креативним середовищем, в якому народжуються ідеї. Ми вже активно рухаємося в цьому напрямку. Навесні цього року наша бібліотека стала однією із локацій всеукраїнського студентського хакатону SpinOffHack. Нещодавно в одному з наших залів відкрився студентський простір "Belka" – відкрита платформа для індивідуальної та спільної роботи. Команда, що реалізувала цей проект – Дмитро Дрозд, Валентин Четверіков та Костянтин Левицький, – стала нашим партнером і добрим другом. Це хороший приклад, який спонукає нас залучати користувачів як "співтворців" в оновленні та розширенні наших послуг.

В останні декілька років фахівці бібліотеки активно займаються підтримкою та супроводом наукових журналів та проекту ElAKPI – відкритого електронного архіву КПІ. Ми й надалі розвиватимемо ці проекти та працюватимемо в напрямку інтеграції нашого університету у світовий науково-освітній простір. Уже до квітня наступного року в бібліотеці буде створено навчально-консультаційний центр підтримки освіти та досліджень як окремий структурний підрозділ. Працівники центру проводитимуть моніторинг та аналіз наукометричних показників ефективності наукової діяльності університету, а також здійснюватимуть консультування та навчання (семінари, тренінги тощо) з організації досліджень та поширення їх результатів.

Люди – найважливіша і критична складова, від якої залежить, чи зможемо ми реалізувати наші ідеї та плани. На сьогодні бібліотека має достатню кількість співробітників, але нові послуги, які ми запроваджуватимемо, потребують нових знань, умінь та навичок, якими ми ще не володіємо повною мірою. Саме тому ми вже працюємо над системою підвищення кваліфікації, яка забезпечить зростання та постійне вдосконалення професійної компетенції працівників. Ми будуємо нашу бібліотеку як організацію, яка постійно вчиться та вдосконалюється. Це, напевно, найскладніше завдання, але ми вже почали цей процес. Діє багато як платних, так і безкоштовних навчальних програм, онлайнових курсів, де працівники бібліотеки можуть навчатися. За останні півроку наші бібліотекарі пройшли навчання за декількома сертифікованими програмами, зокрема курс підвищення кваліфікації з інформаційних ресурсів Thomson Reuters для наукових досліджень і  навчальну програму в Києво-Могилянській бізнес-школі "Стратегії розвитку для бібліотекарів". У листопаді ми плануємо провести для працівників бібліотеки тренінгову програму з критичного мислення.

Реалізація наших планів потребує значних фінансових витрат. Нам необхідно, щоб бюджет бібліотеки став бюджетом зростання, достатнім для покриття операційної діяльності та нововведень. Тому, окрім коштів, які на бібліотеку виділяє університет, ми плануємо залучати зовнішні ресурси із грантових проектів, від благодійників та спонсорів.

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек, наше професійне свято. Ми підготували спеціальну програму для всіх, хто хоче побачити "інший бік" бібліотеки, та запрошуємо тих, хто хоче долучитися до творення нової бібліотеки КПІ, на презентацію проекту нашої стратегії розвитку. Програму розміщено на нашому веб-сайті та в соціальних мережах.

Звичайно, ми розуміємо, що нам не буде легко проводити такі кардинальні зміни у бібліотеці. Але у нас є найголовніше – колектив бібліотеки має бажання змінюватись і готовий до цього. Тому ми приречені на успіх.

Оксана Бруй,
директор НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського