Для розвиненої Європи типовими є громадські слухання, на яких обговорюються важливі інвестиційні, соціальні та екологічні питання. Настав той час, коли і в нас інвестиційні проекти із впровадження енергозберігаючих заходів у типових муніципальних об'єктах, якими є школи, дитсадки, житлові будинки, почали презентуватися в присутності членів громади, тобто людей, на благо яких спрямовані ці заходи і за кошти яких частково реалізуються енергозберігаючі програми. Тож і студенти Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського вперше представили громадськості свої курсові роботи, в яких наведено результати енергетичного аудиту вищеназваних закладів Солом'янського району Києва.

Робота виконувалась на підставі договору про співпрацю між Солом'янською райдержадміністрацією та  ІЕЕ і за дорученням ректора М.З. Згуровського. Виконавцями роботи були студенти 4-го курсу ІЕЕ, які навчаються за напрямом "Енергетичний менеджмент та інжиніринг".

У результаті співпраці з Солом'янською РДА студенти ІЕЕ набувають реального досвіду виконання енергетичного обстеження і донесення його результатів до кінцевого споживача. 

Громадські слухання проводилися 4 та 6 квітня 2017 року. Виступи майбутніх енергоменеджерів в райдержадміністрації 4 квітня проходили у заповненій актовій залі. Вона не вмістила всіх бажаючих, люди стояли вздовж стін та в проходах між рядами. Слухання розпочалися з виступів представників РДА та КПІ ім. Ігоря Сікорського. Презентовані результати енергоаудиту довели економічну доцільність та ефективність пропонованих заходів з енергозбереження на об'єктах соціальної сфери району. З узагальненням результатів студентських робіт та пропозиціями щодо подальшої співпраці виступив директор ІЕЕ проф. С.П.Денисюк.

Другий етап громадських слухань проходив 6 квітня у школі №229. Після кожного виступу студентів відбувалося жваве його обговорення і конструктивна розмова щодо проблем впровадження енергозберігаючих заходів та економії коштів за енергетичні ресурси за участю директорів шкіл, ліцеїв, представників райдержадміністрації та райвідділу освіти. Реалізація пропонованих за результатами  енергоаудиту заходів є дуже важливою для вихованців дитячих садочків та дітей, які навчаються в школах району.

О.І.Єщенко, В.В.Задвернюк, кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ

Дата події