29 червня в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розпочала роботу XVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта».

У роботі конференції беруть участь представники університетів і наукових установ України, Албанії, Грузії, Алжиру. Надано 166 доповідей, тези яких увійшли до збірника матеріалів цієї конференції.

Зі вступним словом до учасників звернувся голова міжнародного програмного комітету конференції ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський.

У день відкриття учасники заслухали 10 доповідей, зокрема «Особливості ініціації кооперативного виробництва в сучасних міжнародних літакобудівних проектах» (заступник голови правління АТ «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» К.О.Зворикін); «Дуальна освіта інженерів – виклик сучасності» (директор компанії «Прогрестех -Україна» А.Р.Фіалковський, керівник відділу навчання та академічних зв’язків М.М.Гладський); «Гідродинаміка і теплообмін в системах ротор-статор з проникною поверхнею» (д. т. н., проф., КПІ ім. Ігоря Сікорського Є.В.Мочалін); «Про граничні критерії та втрату стійкості пластичного деформування мікронеоднорідних матеріалів» (член-кор. НАНУ. д. т. н., проф., Інститут проблем матералознавства М.Б.Штерн, к. т. н., доц. КПІ ім. Ігоря Сікорського А.В.Тітов); «Оцінка міцності абліруючих однонаправлених полімерних композитів» (д.т. н.,проф., Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАНУ Н.К.Кучер; А.А.Самусенко – ГП «Конструкторське бюро «Південне ім. М. К Янгеля , м. Дніпропетровськ) та інші.

Наступного дня планується заслуховування доповідей за результатами закінчених докторських і кандидатських дисертацій, робота по стендових доповідях, розгляд результатів виконання держбюджетних тем МОН України. Окрім цього, науковці працюватимуть по секціях «Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла», «Ресурсозберігаючі процеси пластичної обробки матеріалів», «Прикладна гідроаеромеханіка та мехатроніка», «Прогресивна техніка та технологія машинобудування», «Інженерна освіта – шляхи вдосконалення».

Робота конференції триватиме два дні.

Дата події