19 жовтня 2017 р. відбулося засідання Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського, на якому було розглянуто і затверджено підсумки рейтингування науково-педагогічних працівників (НПП) університету у 2016/2017 навчальному році.

Шість років поспіль проводиться рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників.

Метою запровадження рейтингової системи оцінювання діяльності НПП є:

  • стимулювання ефективної діяльності НПП;
  • створення системи об'єктивних та порівняльних показників результатів діяльності НПП та відкритого конкурентного середовища;
  • побудова механізму справедливого розподілу ставок на кафедрах;
  • забезпечення керівництва об'єктивною інформацією для прийняття рішень щодо продовження контрактів з НПП;
  • забезпечення  критеріїв до статусу дослідницького університету та кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності.

У рейтингуванні взяли участь 2732 науково-педагогічних працівника. У доповіді було проаналізовано рейтинг-листи НПП, надано рейтинг НПП та підрозділів.

На завершення засідання Методична рада ухвалила рішення, а саме:

1. Аналіз рейтингів науково-педагогічних працівників у 2016/17 н.р. взяти до відома.

2. Навчально-методичному відділу:

  • підготувати та довести до підрозділів "Аналіз рейтингів науково-педагогічних працівників у 2016/17 н.р.";
  • врахувати середні рейтингові показники кафедр за напрямами діяльності при визначенні комплексного рейтингу підрозділів;
  • підготувати проект наказу про оголошення подяки за  високі досягнення в роботі кращим за рейтингом науково-педагогічним працівникам.

3. Заступникам деканів/директорів з навчально-методичної роботи провести методичні семінари з керівництвом кафедр з аналізом підсумків рейтингування НПП та прийняти відповідні рекомендації.

4. Пропонувати вченим радам інститутів/факультетів узагальнити пропозиції кафедр щодо вдосконалення систем рейтингування НПП і визначення комплексного рейтингу підрозділів та до 31.10.2017 р. надати їх на адресу: metod@kpi.ua.

5. Робочій групі Методичної ради до 15.11.2017 р. підготувати рекомендації щодо  вдосконалення систем рейтингування НПП і визначення комплексного рейтингу підрозділів.

6. Рекомендувати директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр враховувати показники рейтингування науково-педагогічних працівників при плануванні кадрового забезпечення на новий 2018/2019 навчальний рік.

7. Завідувачам кафедр:

  • забезпечити достовірність інформації, що вводиться в АІС науково-педагогічними працівниками, організувати ретельну перевірку рейтинг-листів для обговорення та затвердження на засіданнях кафедр; особливу увагу приділити виконанню умов щодо включення навчальної літератури, монографій до рейтинг-листів та співавторства;
  • до 15.11.2017 р. подати директорам інститутів/деканам факультетів та до навчально-організаційного управління пояснення щодо рейтингів НПП –  R/S<1000 (де R – рейтинг викладача; S – частка ставки НПП) або якщо складова Rн-і/S<100,  а також план заходів щодо усунення таких фактів.

8. Заступникам директорів інститутів/деканів факультетів з навчально-виховної роботи, завідувачам випускових кафедр, кураторам навчальних груп забезпечити належну організацію участі студентів в оцінюванні якості викладання у 2017/18 навчальному році.

9. Навчально-методичному відділу, іншим підрозділам при проведенні планових перевірок кафедр за певними напрямами діяльності контролювати виконання цього рішення Методичної ради та проводити вибірковий контроль достовірності інформації в рейтинг-листах науково-педагогічних працівників.

Інф. Методичної ради

РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ КАФЕДР ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва кафедри Загальний рейтинг Рейтинг з навчально-методичної роботи Рейтинг з науково-інноваційної роботи Рейтинг з організаційно- виховної роботи
Автоматизації експериментальних досліджень 2553,4 1091,5 1192,3 269,6
Автоматизації енергосистем 3031,6 1424,2 1408,2 199,2
Автоматизації проектування енергетичних  процесів  i систем 2283,2 1435,0 622,6 225,6
Автоматизації теплоенергетичних процесів 2204,8 1607,7 411,8 185,2
Автоматизації управління електротехнічними комплексами 1625,3 1027,7 407,4 190,2
Автоматизації хімічних виробництв 2091,1 1376,8 524,06 190,2
Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 2420,5 1284,6 783,5 352,4
Автоматизованих систем обробки інформації та управління 2384,8 1383,1 812,3 189,7
Автоматики i управління в технічних системах 2874,6 1422,3 1300 152,7
Акустики i акустоелектронiки 3420,5 1649,1 1372,9 398,4
Англійської мови гуманітарного спрямування №3 2248,5 1167,0 529,8 551,8
Англійської мови технічного спрямування №1 2300,9 1323,3 591,5 386,1
Англійської мови технічного спрямування №2 2356,4 1289,2 629,5 437,6
Атомних електростанцій i інженерної  теплофізики 2964,6 1708,2 926,2 330,2
Біобезпеки і здоров'я людини 2704,1 1522,1 964,3 217,6
Біоінформатики 3549,2 1539,2 1598,1 411,9
Біомедичної інженерії 2562,8 1580,2 720,06 262,5
Біомедичної кібернетики 2699,8 1677,1 765,52 257,2
Біотехніки та інженерії 2910,8 1287,4 1401,5 221,8
Видавничої справи i редагування 3262,5 2041,0 843,7 377,8
Виробництва приладів 3206,4 1461,8 1401,7 342,8
Високотемпературних матеріалів i порошкової металургії 3093,2 1321,9 1423,8 347,4
Відновлюваних джерел енергії 3132,1 1069,1 1830,3 232,7
Геоінженерії 2224,4 959,0 955,3 310
Господарського та адміністративного права 1725,6 1198,6 354,05 173,02
Графіки 1961,7 1351,4 328,7 281,6
Динаміки i міцності машин та опору матеріалів 2363,6 925,5 1249,2 188,8
Диференціальних рівнянь 1783 1282,8 405,7 94,5
Екобіотехнології та біоенергетики 3333,8 1366,7 1582,1 384,9
Екології та технології рослинних полімерів 2284,6 1304 842,03 138,6
Економіки та підприємництва 2654,9 1178,1 1046,7 430,1
Електричних мереж i систем 2482,7 1920 378,4 184,3
Електричних станцій 2068,2 1584,4 339,4 144,4
Електрозварювальних установок 1913,9 1138,4 368,3 407,1
Електромеханіки 1691,2 963 402,4 326
Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 2467,9 1473,4 659,6 335
Електронних приладів i пристроїв 2284 1112,2 884,5 287,3
Електронної  інженерії 2424,9 1315,1 711,1 398,7
Електропостачання 2053,4 1016,4 742,9 294,2
Загальної i експериментальної фізики 1700 1016 528,2 155,1
Загальної i теоретичної фізики 1382,8 887,1 327,1 168,6
Загальної фізики i фізики твердого тіла 1608,3 1097,7 342,13 168,4
Загальної та неорганічної  хімії 1596,4 914,5 472,2 209,7
Зварювального виробництва 3212 2123,9 866,5 221,5
Звукотехніки i реєстрації інформації 3014,3 1430,9 1208 375,4
Інженерії поверхні 1896 1018,2 721,6 156,1
Інженерної екології 2231,6 1002,2 895,3 334,2
Інформаційно-вимірювальної  техніки 2250,3 1165,2 772,8 312,3
Інформаційної безпеки 2005 1287,1 415,2 302,6
Інтегрованих технологій машинобудування 2612,3 1501,8 840,5 270
Інформаційно-вимірювальних систем і технологій екологічного моніторингу 2643,7 1361,2 998,07 284,4
Інформаційного права та права інтелектуальної власності 2787,9 1624,5 955,2 208,1
Інформаційно-телекомунікаційних мереж 2897,4 1515,4 1100,6 281,3
Історії 1992 913,3 811,9 266,8
Кібернетики хіміко-технологічних процесів 2112,5 1247,2 600 265,2
Конструювання верстатів i машин 2395,1 1068,02 1015,3 311,7
Конструювання електронно-обчислювальної апаратури 2101,3 1351,8 466,6 282,8
Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2300 1044,2 1065 190
Ливарного виробництва чорних i кольорових металів 2612,15 1294,9 976,1 340,9
Мікроелектроніки 2295,7 771,9 1362,5 161,3
Математичних методів захисту інформації 2291,2 1414,1 713,8 163,4
Математичних методів системного аналізу 2618,9 1160,5 1234,04 224,3
Математичного моделювання економічних систем 2300 1456 474,5 367,3
Математичного аналізу та теорії ймовірностей 2652,7 1499,4 679,4 473,9
Математичної фізики 1721,2 1132,6 332,2 256,3
Машин i агрегатів поліграфічного виробництва 1985,3 1336,4 236,6 412,3
Машин i апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв 2467,2 1309,4 827 330,9
Менеджменту 3018,2 1339,1 1170 509,1
Менеджменту видавничо-поліграфічної галузі 2295,5 1214,4 651,7 429,4
Металознавства та термічної обробки 2240 1078,5 916,27 245,2
Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів 2429,5 1185 996 305,7
Міжнародної економіки 2824,4 1217,2 1104,3 502,8
Мовної підготовки іноземців 2291,8 1396,7 550 345,1
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 1883,2 1009 503,7 388,6
Обчислювальної техніки 2261,2 1608,5 465,1 187,6
Оптичних та оптико-електронних  приладів 2576,6 1376,7 917 282,8
Органічної хімії i технології органічних речовин 2405,3 1188,1 1032,5 184,6
Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 1704,9 942,2 601,5 161,2
Прикладної математики 2162,02 513,9 388,2 259,9
Прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки 2262,7 1008,2 926,3 328,1
Прикладної механіки 2226,1 1176,5 782,3 267,3
Прикладної фізики 1958,6 1065,3 614,1 279,2
Приладів i систем неруйнівного контролю 2583,6 1343,4 973,1 267,1
Приладів i систем орієнтації i навігації 2435,8 1258,9 945,9 231,1
Приладів та систем керування літальними апаратами 4203,5 1580,2 2235,8 387,5
Приладобудування 2606,7 1363,9 1030,1 241,4
Програмного забезпечення комп’ютерних систем 1798 1277,3 35,88 161,9
Промислового маркетингу 2328,8 971,6 820,6 536,6
Промислової електроніки 3164 1337,1 1245,9 581,1
Промислової біотехнології 2286,2 1128,3 707,7 450,2
Психології та педагогіки 3275,5 1800 1209,3 266,7
Публічного права і держави 2240 1489,6 479,7 270,7
Радіоконструювання i виробництва  радіоапаратури 2342,9 1452,8 625,1 265
Радіоприймання та оброблення сигналів 2190,3 1466,1 453,1 271,1
Радіотехнічних пристроїв i систем 1981 1102,8 676,2 202
Репрографії 2230,7 1224,9 709,9 295,9
Систем проектування 1862,6 1027,5 594,5 240,6
Системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем 1890,4 1242,7 453,3 194,4
Соціології 2765 1632,2 727,6 405,2
Спортивного вдосконалення 2046,7 823,3 758,1 465,3
Телекомунікацій 3254,01 1211,7 1735,1 307,1
Телекомунікаційних систем 2098,6 1124,4 828,2 145,9
Теорії, практики та перекладу англійської  мови 2709,5 1562,5 804,4 342,6
Теорії, практики та перекладу німецької  мови 2621,2 1509,1 781,9 330,2
Теорії, практики та перекладу французької  мови 2282,5 1160,1 723,4 399
Теоретичних основ радіотехніки 2458,3 1145 1000,7 312,7
Теоретичної i промислової  теплотехніки 2512,8 1355,8 745,1 412
Теоретичної механіки 2215,6 1147,7 660,6 407,2
Теоретичної електротехніки 2126,2 1083,4 805,6 237,2
Теоретичної та прикладної економіки 2499 1067 996,8 434,8
Теорії та практики управління 3403,6 1628,7 1060,1 714,9
Теплоенергетичних установок теплових i атомних електростанцій 3123,4 1833,6 947,1 342,7
Теплотехніки та енергозбереження 2344,7 1304,1 785,6 255,1
Техніки i електрофізики  високих напруг 2624,7 1477,9 835,5 311,4
Технічної  кібернетики 2134,6 1267 683,1 184,5
Технології електрохімічних виробництв 3027,3 997,9 1511,9 517,5
Технології поліграфічного виробництва 2611,5 1328,6 800,3 428,5
Технології неорганічних речовин, водоочищення i загальної хімічної технології 3651,8 1301,2 2000 350,6
Технології машинобудування 2331,5 1267,3 861,89 202,2
Української мови, літератури та культури 1998,8 817,8 590,01 591,1
Фізики металів 3542,3 927,7 2170,6 443,9
Фізико-технічних засобів захисту інформації 2375 1438,4 610,7 325,8
Фізико-хімічних основ технології металів 1632,7 688,5 758,5 185,6
Фізичної хімії 2332 1114,2 988,5 229,2
Філософії 1833,1 1010,5 560,7 261,8
Фізики енергетичних систем 3910,6 1691,6 1775 444
Фізичного виховання 1871,4 739,2 758,7 373,5
Хімічного, полімерного i силікатного машинобудування 3513 1383,4 1675,5 454,09
Хімічної технології композиційних матеріалів 1971,1 1141,9 531,1 298,1
Хімічної технології  кераміки i скла 2246,6 1304,3 654 288,3
Дата події