Основними напрямами діяльності департаменту навчально-виховної роботи в 2017 р. були: навчальна робота, стипендіальне забезпечення, академічна мобільність, соціальна і культурно-масова робота, спортивне виховання, розвиток інформаційного простору та безпека на території університету.

Важливим складником діяльності департаменту є імплементація новацій та участь в удосконаленні нормативно-методичної роботи університету. На виконання рішення Вченої ради від 15 травня 2017 року щодо введення в дію Тимчасового положення про організацію освітнього процесу, зимова заліково-екзаменаційна сесія 2017/18 навч. року проводилась з використанням нової системи оцінювання. Крім того, у січні 2017 року відбулися кардинальні зміни в системі стипендіального забезпечення студентів. Відтепер академічні стипендії призначаються студентам згідно з рейтингом успішності, до якого включаються всі студенти-бюджетники, які вчасно і без перескладань склали семестровий контроль. Відповідно до розташування студентів у рейтингу обирається 45% кращих студентів у межах конкретної спеціальності, які і отримують академічну стипендію.

Зміни відбулися і в призначенні соціальної стипендії: визначено порядок виплати такої стипендії і перелік осіб, які мають право на її отримання. Протягом минулого року в університеті соціальну стипендію отримували від 513 до 922 пільговиків.

Таким чином, середньорічний показник чисельності студентів, які отримали стипендію в 2017 році, склав 49,7 %.

  Департаментом здійснюється облік та нормативно-правовий супровід пільгових категорій студентів університету. Найбільша частка таких студентів – внутрішньо переміщені особи. Крім того, це діти учасників бойових дій, діти-інваліди, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Наші студенти отримують також 56 іменних стипендій та стипендій партнерів КПІ ім. Ігоря Сікорського. Варто виокремити стипендії державного рівня – 5 стипендій Президента України, 4 стипендії Верховної Ради України, 1 стипендію Кабінету Міністрів України.

Визначальною ланкою в роботі департаменту, безумовно, залишається аналіз успішності та результатів навчання студентів. Протягом 2017 р. було організовано та проведено 3 рубіжних контролі та 2 заліково-екзаменаційні сесії, результати яких неодноразово було обговорено на засіданнях ради з навчально-виховної роботи.

За результатами рубіжного контролю у весняному семестрі, атестованими з усіх дисциплін були майже 36 % студентів, а неатестованими з 3-х і більше дисциплін – 18 %. В осінньому семестрі результати навчання дещо покращились – частка атестованих з усіх дисциплін студентів зросла до 40,7 %, а кількість неатестованих з 3-х і більше дисциплін зменшилась до 16 %.

За даними факультетів, кількість студентів, які брали участь у літній екзаменаційній сесії, склала 16992 особи, з них  69,4 % склали сесію вчасно. Кількість студентів, які складали зимову сесію, становила вже 19051 особу, з них 65,7% склали її вчасно. Порівняно з минулими роками показники успішності дещо знизились, але загалом близько 93% студентів пройшли семестровий контроль.

Вчасне складання зимових сесій за факультетами інститутами

 Як свідчить аналіз результатів літньої та зимової сесій, більша частина студентів – понад 56 % –  складають сесію на змішані оцінки. Позитивом є те, що на зимовій сесії 2017/2018 навчального року, порівняно з літньою сесією, кількість відмінників зросла до 8,1 %. Кількість студентів, що мають оцінки в межах 75-100 балів протягом 2017 року  трималась на рівні понад 29 %. Тривожним моментом є зростання відсотка "трієчників" майже до 7%.

На жаль, частина студентів не виконує навчальний план, що призводить до відрахування. Так, за результатами літньої сесії було відраховано 650 студентів, а за результатами зимової сесії – 940 осіб. Загалом за літній семестр було відраховано понад 4%, а за зимовий семестр – майже 6%.

Найбільша кількість відрахованих – на 1-му та 2-му курсах бакалаврату та на 1-му курсі магістратури. Це зумовлено повільною адаптацією випускників шкіл до вимог КПІ ім. Ігоря Сікорського, низьким рівнем підготовки в школі та складністю адаптації до рівня навчання в нашому університеті  студентів, які вступають на 1-й курс магістратури з інших університетів.

Окремої уваги потребують іноземні студенти, аспіранти, стажисти. В 2017 році в університеті навчалися 323 іноземні студенти з 45 країн світу. Суттєво, на 70 %, зросла кількість слухачів підготовчого відділення. Зросла до 48 кількість іноземців-аспірантів. Переважно це громадяни з Туреччини, Азербайджану, Казахстану, Туркменістану, Китаю.

Результати навчання іноземних громадян показують, що переважна більшість студентів – понад 89% – повністю опановують навчальні програми та плани.

Традиційно на початку осіннього семестру департамент організовує та проводить із першокурсниками  ознайомчі зустрічі, присвячені особливостям навчально-виховного процесу в університеті.

На початку нового навчального року в університеті традиційно проходить щорічний огляд-конкурс на кращу академічну групу. Переможцями за результатами навчання в 2016/2017 н.р. році стали групи з ПБФ, ЗФ – серед технічних напрямів, а групи з ФЛ, ВПІ та ФММ – серед гуманітарних.

Учасниками різноманітних проектів академічної мобільності в 2017 році стали майже 190 осіб. Основною програмою академічної мобільності є програма "Erasmus+". Наразі КПІ ім. Ігоря Сікорського співпрацює з 54 європейськими університетами- партнерами. Розвивається співпраця з університетами Туреччини, Південної Кореї, Китаю.

Найбільша частка учасників – студенти технічного профілю, природничі та соціальні науки посіли друге місце, дещо менше учасників інформаційно-комунікаційного та гуманітарного напрямів. Сума індивідуальних стипендій в рамках програми "Erasmus+"  склала 1 млн 506 тис. 910 євро.

 Департаментом спільно з факультетами ведеться активна робота щодо організації Всеукраїнських наукових олімпіад та залучення до них студентів.

У 2017 році 221 студент КПІ ім. Ігоря Сікорського брав участь у ІІ етапі 68 Всеукраїнських студентських олімпіад, де 44 студенти стали переможцями.

 Наш університет вже багато років залишається лідером по кількості переможців олімпіад серед технічних закладів вищої освіти. Шестеро наших студентів стали переможцями міжнародних олімпіад і конкурсів. Таким здобуткам сприяє, зокрема, й участь наших студентів у наукових гуртках, яких наразі є понад 90.

У липні в нашому університеті за участю 103 команд з 9 країн світу було проведено ХІI Відкриту міжнародну студентську олімпіаду з програмування "KPI-OPEN 2017". У 2017 році була найбільша кількість команд та учасників – 417 учасників з 27 міст країни.

Двічі на рік департамент організовує Ярмарки вакансій. За рік ярмарок відвідує понад 9 тисяч студентів. Спільно з департаментом міжнародного співробітництва ДНВР брав участь у численних міжнародних проектах, серед яких Форум ректорів вищих технічних навчальних закладів України та Республіки Польща в рамках Українсько-Польських днів освіти, науки та інновацій.

З метою популяризації традицій та ознайомлення абітурієнтів з напрямами підготовки, навчальною та науковою базою КПІ ім. Ігоря Сікорського, ДНВР брав участь у шести міжнародних та всеукраїнських спеціалізованих освітніх виставках та підтвердив свій високий рівень, отримавши там низку нагород.

Важливу роль відіграє студентська соціальна служба, що діє за 4 основними напрямами. Це профілактична, психологічна, оздоровча робота та благодійність. У рамках кожного напряму проводиться низка заходів, спрямованих на особистісне зростання студентів, спортивне вдосконалення та благодійність, і, звісно, на формування культури і традицій здорового способу життя.

У звітному році до гуртожитків студмістечка поселились 12167 студентів, з яких 2785 – уперше. Двомстам п'яти студентським сім'ям надано житло в сімейних гуртожитках. Забезпечено проживання 374 іноземним студентам та слухачам підготовчого відділення.

Правом на пільги при поселенні та проживанні скористались 297 студентів. Субсидію отримують 7097 студентів.

Значне місце в університетському житті посідає культурно-масова робота, якою також опікується наш департамент. У складі департаменту працює Центр консолідації студентів, який організовує та проводить різноманітні заходи. При ньому створено та постійно діють гуртки студентського театру, а також регулярно проводяться зустрічі, репетиції, концерти.

Велику роль у формуванні студентського дозвілля відіграє Центр культури та мистецтв, у якому постійно функціонують 15 колективів художньої самодіяльності, проводиться низка культурно-масових заходів, таких як "Ліга сміху КПІ", "Містер КПІ", "Королева КПІ",  виставки творчості студентів і викладачів "Таланти КПІ". У листопаді 2017 р. відбувся святковий концерт з нагоди 70-річчя Народної академічної хорової капели КПІ.

КПІ ім. Ігоря Сікорського має спортивні традиції та здобутки. Вже традиційною стала Спартакіада з 14 видів спорту. Університет пишається переможцями міжнародних змагань зі спортивної аеробіки, тріатлону, гирьового спорту та спортивного орієнтування та досягненнями збірних команд з баскетболу, спортивної аеробіки, фут- залу, які стали переможцями та призерами всеукраїнських та міських змагань.

Велика увага приділяється розвитку інформаційного простору в університеті. Зокрема, в 2017 році було вдосконалено роботу Радіо КПІ: розроблено та реалізовано технічне забезпечення, оновлено кадровий склад із залученням студентів, удосконалено концепцію мовлення. Запрошувалися на зустріч із студентами відомі особистості України і світу.

Значну увагу департамент приділяє національно-патріотичному вихованню студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського та поваги до історичної пам'яті. Протягом 2017 року було організовано низку патріотичних заходів, таких як покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної сотні та меморіальних дошок на честь київських політехніків у День Героїв Небесної сотні та День Гідності та Свободи, а також вшанування пам'яті героїв-політехніків у День захисника України.

Враховуючи зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", з 1 жовтня 2017 року студенти денної форми навчання на строкову військову службу не призиваються, незалежно від їх відрахування та поновлення на навчання.

Штабом цивільного захисту протягом 2017 року із залученням студентів гуртожитку № 4, керівництва студмістечка, інститутів, факультетів, евакуаційної комісії та комісії з надзвичайних ситуацій (загалом 920 осіб) було проведено навчання учасників навчально- виховного процесу дій в умовах надзвичайних ситуацій, у т.ч. спеціальне об'єктове навчання з практичним відпрацюванням евакуації студентів і співробітників 26 жовтня 2017 р. Крім того, здійснювалась підготовка керівництва, особового складу формувань цивільного захисту – курси цивільного захисту в м. Києві закінчили 6 посадових осіб. Протягом 2017 року проводилась підготовка сховищ, тимчасових укриттів для захисту студентів та співробітників у разі раптового повітряного нападу (загалом сховища цивільного захисту розраховані на 370 осіб, а найпростіші укриття – на 30 000 осіб). Відбулося вдосконалення системи зв'язку та оповіщення – система сирена С-40, Радіо КПІ, гучномовці по вул. Політехнічній, на площі Знань, сповіщення через АС "Документ".

Департамент навчально-виховної роботи координує роботу департаменту безпеки, спрямовану на забезпечення правопорядку на території університету, в навчальних корпусах та гуртожитках.

Попри загострення криміногенної ситуації в Києві, протягом 2017 р. кількість правопорушень на території університету загалом зменшилася на 12,5 %. Особливо слід відзначити суттєве – на 53 % – зменшення кількості правопорушень, скоєних студентами КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також те, що студентами не скоєно жодного кримінального злочину. На жаль, має місце збільшення правопорушень, пов'язаних із вживанням спиртних напоїв та наркотиків.

Важливою складовою департаменту безпеки є відділ відеоспостереження, працівники якого в ході забезпечення цілодобового контролю об'єктів охорони здійснили 18 оперативних викликів поліції на місце скоєння правопорушення, надали доказову базу по 28 правопорушеннях, забезпечували охорону громадського порядку під час проведення 82 масових заходів на території університету. Триває робота із встановлення стаціонарних камер відеоспостереження в навчальних корпусах.

На завершення хочу подякувати за плідну співпрацю ректорату, колегам з інших департаментів та структурних підрозділів університету, а також студентському активу. Особлива вдячність заступникам директорів інститутів та деканів факультетів з навчально-виховної роботи.

Дата події