Зі звіту проректора з перспективного розвитку О.М. Новікова за результатами роботи у 2017 році

Департамент перспективного розвитку є структурним підрозділом університету, що координує:

 • роботу зі "Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського";
 • роботи з інформатизації управлінської діяльності університету;
 • розвиток майнового комплексу, оптимізацію використання площ університету та надання їх в оренду;
 • виконання інвестиційних проектів розвитку;
 • виконання програми "Майбутнє України" та профорієнтаційну роботу;
 • роботу підрозділів військової та спеціальної підготовки;
 • розвиток соціальної сфери в університеті;
 • організацію роботи з охорони праці;
 • роботу зі студентськими ініціативами та організаціями.

Охарактеризую основні результати роботи, проблеми та завдання за напрямами.

1. Координація робіт, спрямованих на практичну реалізацію "Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Організація та контроль виконання Стратегії розвитку є предметом пильної уваги органів управління університету, ректорату та ректора особисто. Рішенням Конференції трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2017 році хід виконання Стратегії розвитку було визнано позитивним. Серед найближчих перспективних завдань розвитку – реалізація інвестиційного проекту Навчально-науково-виробничого теплоенергетичного комплексу.

2. Роботи з інформатизації управлінської діяльності університету

Інформатизація університету,  відповідно до Стратегії розвитку, визначена як потужний інструмент інтегрування та використання інформації, надання комунікаційних та інших послуг для підвищення якості освіти, науки, управління університетом та інтегрування університету в національний, європейський та світовий освітньо-науковий простір.

Базовим інструментом інформатизації є інформаційно-комунікаційна система університету. Комп'ютерний парк університету налічує 5500 інтегрованих у мережу одиниць техніки, 30 системоутворюючих серверів науково-технічного об'єднання "КПІ- Телеком" (з них 40% вважаються застарілими), понад 3500 робочих місць користувачів; у студентському містечку до мережі інтегровано більше ніж 12000 комп'ютерів.

Протягом 2017 року в цьому напрямі департамент виконав такі роботи:

 • інтегровано системи АСК "ВНЗ" (АС "Деканат", АС "Студмістечко") в навчальний процес університету з новою версією Єдиної державної електронної бази з питань освіти МОН;
 • спільно із студмістечком розроблено систему онлайн-оплати через різні платіжні системи (за 2017 р. – понад 60 тисяч операцій);
 • впроваджено систему розрахунку рейтингу студентів для оприлюднення на сайтах університету та нарахування стипендії;
 • розроблено базу даних співробітників університету для подальшої інтеграції в онлайн-сервіси та організовано друк посвідчень;
 • створено та впроваджено ресурс "Календар подій КПІ" (www. events.kpi.ua); за два місяці розміщено близько 300 анонсів подій.

Експлуатуються та вдосконалюються інформаційні сервіси:

 • система інформаційного супроводу виготовлення документів про вищу освіту. За 2017 рік виготовлено та видано близько 8000 комплектів документів про вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр);
 • система інформаційного супроводу виготовлення студентських квитків. Студентськими квитками були забезпечені понад 7500 студентів, які вступили до нашого університету до 1 вересня 2017 року (1-й курс – 4878, 5-й – 2698); понад 500 студентів забезпечено дублікатами студентських квитків;
 • віртуальний тур по нашому університету (http://3d.kpi.ua/) містить більше 120 панорам і є найбільшим 3D-туром серед ВНЗ України. У 2018 році заплановано додати ще понад 50 панорам.

Забезпечення відкритого доступу до інформації

Відповідно до наказу № 1-278 від 10.10.14 р. "Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників" проводився моніторинг за 16 показниками.

На сайті http://webometr.kpi.ua/ оприлюднені результати моніторингу 300 веб-сайтів. Регулярно проводились семінари для 130 співробітників, які супроводжують веб-ресурси підрозділів.

Участь веб-ресурсів університету у світових рейтингах

Наш університет посідає 2-ге місце серед ВНЗ України за результатами світового рейтингу Webometrics; у рейтингу популярності офіційних веб-сайтів ВНЗ світу UniRank – 1-ше місце серед українських ВНЗ; у рейтингу цитованості Google Scholar – 1-ше місце серед українських ВНЗ (більше 30 000 цитувань перших 10-ти науковців університету).

Були проведені заходи з метою підвищення наукометричної складової веб-ресурсів університету:

 • продовжено передплату на наукові бази даних Scopus та Web of Science;
 • впроваджено систему заохочення науково-педагогічних працівників за публікацію статей  у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science (Наказ № 1-261 від 28.07.2017);
 • суттєво покращився моніторинг наукових видань та матеріалів конференцій університету Науково-технічною бібліотекою;
 • рейтинг кафедр університету за даними системи Google Scholar включає більше 1800 науковців.

Захист інформації та кібернетична безпека

У співпраці з ДССЗЗІ, НДЦ "ТЕЗІС", ФТІ та НТО "КПІ-Телеком" продовжувалися роботи з підвищення рівня захисту інформації та кібернетичної безпеки.

Проводилась попереджувальна робота щодо можливих кібератак на інформаційні ресурси університету: відбувалось навчання відповідальних за сайти, розроблено рекомендації з протидії вірусним атакам для підвищення рівня захисту інформаційних ресурсів та усунення можливих уражень.

Продовжувалися роботи з розробки та оновлення документів системи захисту інформації.

Ініційовано придбання сертифіката безпеки, який задовольнить потреби усіх підрозділів університету (SSL сертифікат забезпечує передачу даних між сайтом і користувачем з використанням захищеного протоколу HTTPS).

Серед проблем інформатизації: недостатній рівень інтеграції інформаційних систем університету; застарілість інфраструктури серверного обладнання та програмного забезпечення; низький рівень підготовки співробітників підрозділів та кафедр університету, відповідальних за інформаційні ресурси; відсутність єдиної системи довідкової інформації університету; недостатній рівень відкритості контенту на веб-ресурсах університету; низький рівень представлення матеріалів англійською мовою в інформаційних системах університету.

Останнім часом спостерігається активізація спроб подолання систем захисту інформації та їх компрометації з боку зловмисників (зовнішніх та внутрішніх). Так, портал університету атакували протягом року 85 разів, у зв'язку з чим необхідно підсилити роботи із захисту інформації.

У 2018 р. буде продовжено вдосконалення відкритого інформаційного середовища з метою вирішення завдань освіти, науки та управління університетом і підвищення ефективності використання веб-ресурсів університету в науково-освітньому процесі. Планується впровадження сучасного програмного забезпечення для організації нових перспективних форм навчання; впровадження нових бізнес-процесів у системі документообігу університету для прискорення оформлення документів; розвиток е-освіти (е-кампус, мультимедійні лекції, дистанційна освіта, е-навчальні плани, е-розклади та ін.) та е-науки (дистанційні наукові сервіси та онлайн експерименти, е-бібліотека, наукові е-видання та е-конференції та ін.); розвиток інтегрованого середовища управління університетом (е-планування, е-документообіг, е-відділ кадрів, е-бухгалтерія, е-аналітика та ін.), а також е-платіжні сервіси тощо.

3. Розвиток майнового комплексу, оптимізація

використання площ університету та надання їх в оренду

Загальна площа майнового комплексу університету за минулий рік не змінилась і складає 538,2 тис. м2, у тому числі 35 навчальних корпусів і 21 гуртожиток. Крім того, в університеті на балансі 6 житлових будинків, 4 бази відпочинку для студентів і співробітників університету.

Частина корпусів та споруд є пам'ятками архітектури й історії. Загальна територія, відведена університету в постійне користування, складає 112 гектарів, у тому числі бази відпочинку – 35 гектарів. Площа навчальних корпусів складає 351,822 тис. м2, з них 117 тис. м2 – навчальна діяльність, 5,5 тис. м2 – наукова діяльність. У 2017 році було переведено в навчальний фонд 243,0 м2.

Як і в минулі роки, частина площ університету здається в оренду. Зараз університет здає в оренду 4,104 тис. м2 та одержав за 2017 рік 4,57 млн гривень. Площі надаються переважно для соціально-побутових послуг.

4. Організація виконання інвестиційних проектів розвитку

Докладну інформацію про інвестиційні проекти розміщено на сайті http://dpr.kpi.ua.

За рахунок коштів ТОВ "Стандарт Девелопмент" здійснюється інвестиційний проект з будівництва студентського гуртожитку. Інвестор паралельно будує ЖК "Кампус" (вул. Польова, 38) та спрямовує кошти на будівництво гуртожитку.

ТОВ "НВЦ ТОР" активізувало роботи з будівництва навчальних площ для  ІТС.

Розглядається проект будівництва Навчально-науково-виробничого теплоенергетичного комплексу. Метою проекту є безперебійне забезпечення теплом житлових та навчальних корпусів університету та зниження тарифів на енергопостачання. Основною проблемою є значна вартість проекту, що ускладнює його реалізацію. На даний час інвестиційною комісією розглядається варіант, запропонований ТОВ "Clear Energy", згідно з яким теплова енергія для університету буде постачатись на 30% дешевше від існуючого тарифу.

Не виконуються інвестиційні проекти з будівництва навчального корпусу ФАКС (ТОВ "Аксон- Інвест") і навчально-лабораторного корпусу ФІОТ та ФПМ. Завданням інвестиційної комісії на 2018 рік є пошук альтернативних інвесторів на проекти, що не виконуються.

5. Організація виконання програми "Майбутнє України" та профорієнтаційної роботи

Метою програми "Майбутнє України" є створення умов для пошуку талановитої молоді, розширення можливості здобуття нею якісної вищої технічної освіти задля високотехнологічного інноваційного розвитку суспільства. Серед завдань програми: виявлення талановитих і обдарованих учнів, їх підтримка та рання професійна орієнтація із залученням учених КПІ ім. Ігоря Сікорського та НАН України; розвиток інтелектуального потенціалу суспільства шляхом залучення молоді до дослідницької діяльності в науці, техніці, економіці і управлінні; зміцнення інтеграції навчальних закладів усіх рівнів для забезпечення високоякісної освіти.

У 2017 році департамент перспективного розвитку у співпраці з Науковим парком, Стартап-школою, іншими департаментами та структурними підрозділами університету був співорганізатором та координатором VI Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017". У рамках Фестивалю паралельно проводилися: конкурс стартапів; Всеукраїнський конкурс науково-технічної творчості учнів "Intel-Техно Україна"; Всеукраїнська виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України".

Цього року на Конкурсі стартапів в рамках VI Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017" було розглянуто 213 стартап проектів,  63 з них змагалися у фіналі.

Заявки на Конкурс стартапів подали 48 Вищих навчальних закладів та та Науково-дослідницьких інститутів. 91 проект був поданий студентами та науковцями КПІ ім. Ігоря Сікорського, 55 проектів подали на Конкурс науковці Національної академії наук України.

Переможцями визнано 45 проектів, автори яких підписали меморандуми про співпрацю з потенційними інвесторами або були відзначені Міжнародним експертним журі.

На конкурс науково-технічних проектів учнів "Intel-Техно Україна 2017-2018" було надано 270 проектів школярів з 20 областей України та м. Києва, які представляли 103 навчальних заклади. Учні змагалися у категоріях: математика, фізика та астрономія, інженерія, енергетика, робототехніка, комп'ютерні науки. До суперфіналу потрапили 8 проектів, найкращі з яких представлятимуть Україну на конкурсі Intel ISEF у США.

На виставці молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" було представлено 22 проекти школярів – учнів-членів МАН.

У межах VI Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017" відбулися: Міжнародний форум учасників інноваційної екосистеми; відкрита виставка наукових проектів; День відкритих дверей КПІ ім. Ігоря Сікорського; Освітня академія Intel ISEF; виставка дитячих малюнків.

У квітні 2017 року департамент став співорганізатором конкурсу "Всеукраїнський юнацький водний приз" – національного етапу Міжнародного конкурсу "Stockholm Junior Water Price", який традиційно проводиться на базі хіміко-технологічного факультету, у липні–серпні – Літньої школи програмування "CODE Summer: First step in IT" для учнів 7-10 класів, який вже вчетверте проводився за ініціативи та підтримки Асоціації "Інформаційні технології України".

У 2017 році проведено багато спільних заходів з МАН. Серед них: захисти науково-дослідницьких робіт учнів 8-11 класів у відділеннях технічних наук, хімії та біології (ІІ міський етап конкурсу МАН): ММІ, ІФФ, ІЕЕ, ФЕЛ;  Всеукраїнська виставка-презентація молодіжних інновацій та творчих проектів "Майбутнє України"; урочисте нагородження 270 президентських стипендіатів – 150 переможців учнівських олімпіад з навчальних предметів та 120 – Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН; лекція професора Рольфа-Дітера Хойера "Побачити частинку Бога: які горизонти відкриває CERN та світова наука".

Близько 120 співробітників 11 факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського, Державного політехнічного музею займалися науково-дослідницькою роботою зі школярами 8-11 класів м. Києва в межах МАН (наукове керівництво, практичні дослідження, лекції, консультації, тематичні екскурсії, у складі журі).

Для школярів з регіонів України проведено Дні відкритих дверей (лютий, травень, жовтень, грудень 2017 р.); "Осінні канікули в КПІ" (учні з 9 областей та м. Києва); Всеукраїнські олімпіади для абітурієнтів: математика, фізика, хімія; екскурсії до Державного політехнічного музею, Науково-технічної бібліотеки та лабораторій університету.

6. Робота підрозділів військової та спеціальної підготовки

Одним з важливих напрямів роботи департаменту було визначено розвиток, підсилення взаємодії та поглиблення інтеграції між університетом та його підрозділами – ІСЗЗІ та кафедрою військової підготовки.

У 2017 році кафедрою військової підготовки було випущено близько 600 офіцерів запасу; відкрито дві нові спеціальності – "Експлуатація та ремонт безпілотних літаків-розвідників" та "Організація захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС"; закуплено обладнання для двох комп'ютерних класів; облаштовано стрілецький тир у корпусі ЦФВС.

Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації створено навчальний ситуаційний центр з кібербезпеки; відкрито нову спеціалізовану вчену раду СРК 26.002.20; перереєстровано два наукових фахових видання; введено в експлуатацію новий спортивний майданчик. В ІСЗЗІ захищено одну докторську та чотири кандидатські дисертації. Курсанти ІСЗЗІ здобули 23 призових місця на міжнародних та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах за напрямами: кібербезпека, комп'ютерні науки та телекомунікації.

7. Розвиток соціальної сфери в університеті

Створення ефективної системи соціального забезпечення є невід'ємною умовою розвитку університету, оскільки така система значною мірою підвищує конкурентоспроможність університету на ринку освітянських послуг.

Оздоровлення співробітників та студентів.

Під час оздоровчого сезону на базах відпочинку оздоровилось більше 2,5 тисяч співробітників та студентів університету, в режимі роботи "база вихідного дня" – 963. Кількість відпочиваючих працівників з родиною порівняно з 2016 роком зросла більш ніж на 20%, а студентів зменшилась на 50%. Вартість оздоровлення була одною з найнижчих серед ВНЗ України. Запущено систему для онлайн купівлі студентських путівок relax.hub.kpi.ua; ведеться робота з розширення можливості онлайн купівлі для співробітників. У СОТ "Політехнік" запущено їдальню в корпусі №2 для забезпечення відпочивальників харчуванням у зимовий період.

Студентське харчування.

Відкрито модернізовані буфети в корпусах №7 та № 27. Продовжує працювати комісія з харчування. Провадиться популяризація Центру студентського харчування (ЦСХ) та здорового харчування в університеті.

На 2018 рік з метою розвитку соціальної сфери в університеті планується здійснити низку заходів.

У напрямі розвитку оздоровчих підрозділів необхідно виконати затверджений оздоровчою комісією та підписаний ректором план розвитку оздоровчих підрозділів на 2018 рік, збільшити надходження баз відпочинку за рахунок їх популяризації, покращити стан матеріально-технічної бази.

Заходи з розвитку Центру студентського харчування передбачають продовження модернізації закладів харчування університету, розширення асортименту, сфери послуг та покращення рівня обслуговування, популяризацію здорового та повноцінного харчування серед студентів та працівників.

Завданнями Центру фізичного виховання та спорту є популяризація спорту та фізичної культури серед студентів і працівників для формування здорового способу життя та зміцнення спортивного іміджу університету; розвиток нових та підтримка традиційних видів спорту із залученням спонсорських коштів.

8. Організація роботи відділу охорони праці

З метою забезпечення виконання основних вимог Закону України "Про охорону праці" увага керівництва університету та керівників структурних підрозділів була зосереджена на створенні безпечних і здорових умов праці учасників навчально-виховного процесу, реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я.

Відділом охорони праці у 2017 році було проведено: вступний інструктаж з охорони праці з працівниками, які прийняті на роботу до КПІ ім. Ігоря Сікорського (для 2,6 тис. осіб);  вступний інструктаж з охорони праці для близько 6 тис. студентів 1-го та 5-го курсів; щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці та допуск до роботи працівників АТП, ВЕК, ХТФ, ЦФВС, ЦСХ, студмістечка, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою; атестацію робочих місць за умовами праці кухарів ЦСХ.

9. Організація співпраці та координація роботи студентських ініціатив та громадських організацій

У Стратегії розвитку визначено, що в нашому університеті створена і функціонує система студентського самоврядування. Діяльність цієї системи спрямована на підвищення соціальної активності студентів, їхньої ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника. Органи системи студентського самоврядування мають працювати в тісній взаємодії з адміністрацією університету на всіх рівнях.

На сьогоднішній день департамент перспективного розвитку координує роботу студентських низових ініціатив. За минулий рік була проведена наступна робота з такими ініціативами:

 • "КПІскеля" – відкриття залу 22 вересня 2017 р.; залучено понад 500 тис. грн спонсорських та грантових коштів;
 • Суспільна платформа "Колізей КПІ" – закуплено на понад 580 тис. грн спонсорських та грантових коштів матеріально-технічне обладнання; затверджено план ремонтних робіт на 300 тис. грн;
 • Відкрита лабораторія мікроелектроніки "Лампа" – відкриття лабораторії 8 грудня 2017 року; залучено понад 1,7 млн грн спонсорських та грантових коштів; організовано першу дитячу школу мікроелектроніки в Україні;
 • KPI TV – розширення нової студії в 7-му корпусі; виграно грант від InsideOut на реалізацію проекту "Школа журналістики"; має 4 500 підписників Youtube, близько 3 млн переглядів відео;
 • Студентський простір Belka – майже до 400 відвідувачів на день, проведено більше 50 лекцій, майстер-класів та воркшопів;
 • Вежа КПІ – закуплено інвентар на понад 120 тис грн, проведено більше 100 заходів.

У 2018 році заплановано реалізацію проектів-переможців Громадського бюджету м. Києва: студія "Belka MOOC" (бюджет 1,997 млн грн), Школа мікроелектроніки "Lampa Kids" (бюджет 1,999 млн грн); освітні студії Гретера і Криванека (2,0 млн грн); вільний Wi-Fi (2,0 млн грн); Безпечна Солом'янка (1,780 млн грн); фестиваль екстремального спорту в КПІ (383 тис. грн).

Насамкінець хочу висловити вдячність моїм колегам – співробітникам департаменту перспективного розвитку – за плідну роботу.

Дата події