Головною метою діяльності відділу охорони праці КПІ ім. Ігоря Сікорського є реалізація конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я. Цю діяльність відділ здійснює у тісній взаємодії з профкомом співробітників, який на своїх засіданнях постійно розглядає питання охорони праці. Зокрема, 23 листопада 2017 р. профком на своєму засіданні заслухав доповідь начальника відділу охорони праці Е.Г.Луцика про роботу з охорони праці у 2017 р.

На виконання наказу ректора у 2017 р. відділ охорони праці, згідно з чинним законодавством, проводив заняття для працівників університету з питань охорони праці за трирічним циклом навчання. Проведено щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці та допуск до роботи працівників автотранспортного підприємства (АТП), виробничо-експлуатаційного комбінату, ХТФ, Центру фізичного виховання і спорту, студмістечка, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки.

На початку навчального року проведені вступні інструктажі із студентами, які зараховані на 1-й та 5-й курси університету; протягом року проводився вступний інструктаж з охорони праці з новоприйнятими працівниками.

На виконання положень Колективного договору на 2016–2017 рр. за участю Інституту медицини праці МОЗ України проведено атестацію робочих місць за умовами праці Центру студентського харчування, ХТФ, лабораторії прекурсорів, ІФФ, АТП. За результатами атестації видані відповідні накази ректора та отримані від Держпраці України в Київській області Державні висновки щодо відповідності умов праці чинному законодавству.

З метою надання методичної допомоги структурним підрозділам університету відділом розроблені інформаційні матеріали: "Тематичний план та програма навчання", "Тести для дистанційного навчання", "Рекомендації щодо уникнення факторів небезпеки", "Основи особистої безпеки", "Пам'ятки-рекомендації для співробітників та студентів".

Для подальшого вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) відділ організував низку тематичних заходів, головною метою яких є привернення уваги кожного керівника до вирішення питання мінімізації існуючого рівня травматизму як у виробничій, так і в невиробничій сферах, формування свідомого ставлення людей до проблем охорони праці.

На звернення керівництва структурних підрозділів відділ охорони праці спільно з профкомом співробітників КПІ ім. Ігоря Сікорського провів перевірки стану охорони праці з метою створення здорових та безпечних умов праці. Зокрема, перевірено освітлення в читальних залах, книгосховищах та холах Науково-технічної бібліотеки, визначено необхідність ремонту центрального балкону внутрішнього дворику "Колізею" (корпус № 9), задокументовано випадки биття скла вікон корпусу № 11 зі сторони стадіону під час проведення занять з футболу. За результатами перевірки складені відповідні акти.

Відповідальні особи за стан охорони праці структурних підрозділів взяли участь у круглому столі "Управління ризиками небезпек на підприємствах – обов'язкова складова сфери безпеки праці та здоров'я на шляху України до ЄС" у рамках проведення "XVI Міжнародного промислового форуму".

Оновлено сайт відділу охорони праці, де розміщено матеріали, що пропагують заходи зі збереження життя, здоров'я і працездатності співробітників, а також оперативну інформацію щодо діяльності підрозділу.

Успішна діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері безпеки життєдіяльності, в тому числі профілактики виробничого та невиробничого травматизму, у 2017 р. була відзначена Почесною грамотою КМДА. За ефективну роботу з організації охорони праці голова комісії з охорони праці профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського Б.О.Бобін нагороджений  Грамотою ЦК профспілки освіти України.

Інф. відділу охорони праці  КПІ ім. Ігоря Сікорського
На фото: Начальник відділу охорони праці Е.Г.Луцик та інженер 1 категорії X.X. Бабаджанов в кабінеті з охорони праці

Дата події