20 червня 2018 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» розпочали роботу дві конференції – XXIII Міжнародна науково-технічна конференція «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» та XIX Міжнародна науково-технічна конференція «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта». Присвячено їх 120-річчю КПІ імені Ігоря Сікорського, Механіко-машинобудівного інституту та кафедри прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки.

Конференції зібрали більше 100 учасників – науковців та виробничників України, гостей з Грузії, Польщі, Індії, Португалії, Болгарії.

На спільному пленарному засіданні зі вступним словом виступили перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Юрій Якименко, голова Оргкомітету конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта» директор ММІ член-кореспондент НАН України Микола Бобир та голова Оргкомітету конференції «Гідроаеромеханіка в інженерній практиці» професор Олег Яхно.

Робота конференцій проходитиме у форматі пленарних засідань, секційних дискусій і стендових доповідей із сучасних проблем механіки деформівного твердого тіла, прогресивної техніки та технології машинобудування, ресурсозберігаючих процесів пластичної обробки матеріалів, з актуальних проблем гідроаеромеханіки, гідроприводу, гідропневматичних систем керування та мехатроніки, авіаційної та ракетно-космічної техніки, а також проблем інженерної освіти.

У перший день на пленарному засіданні відбулася церемонія нагородження: ряд науковців-учасників конференцій за активну участь у підвищенні якості підготовки інженерних кадрів та з нагоди 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського і Механіко-машинобудного інституту отримали Почесну грамоту ректора і Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Потім було заслухано 12 доповідей, в тому числі за тематикою: «Ключові тенденції розвитку авіабудування» (Г. О. Кривов, голова правління АТ «Український науково-дослідницький інститут авіаційної техгнології», м. Київ), «Сучасні проблеми механіки континуума у порошкових технологіях та композиційних матеріалах» (чл-кор. НАНУ М. Б. Штерн, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, м. Київ), «Проблеми сучасної вищої інженерної освіти України» (П. Л. Штутман, голова наглядової ради «Гідросила груп» і «Ельворті груп», м. Кропивницький) та ін.

21 червня буде заслухано доповідь за результатами закінченої кандидатської дисертації, виступи і побажання учасників конференції і підведення підсумків роботи конференції, прийняття рішень. Крім того, працюватимуть секції. У програмі першої конференції - секції «Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла», «Ресурсозберігаючі процеси обробки матеріалів», «Прикладна гідроаеромеханіка та мехатроніка», «Прогресивна техніка і технологія машинобудування», «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», «Проблеми вищої інженерної освіти в Україні». Другої – «Технічна гідромеханіка», «Гідропневмопривод та системи мехатроніки», «Гідравлічні і пневаматичні машини, гідропередачі»

Робота конференцій триватиме 2 дні.

На фото: зі вступним словом виступає голова Оргкомітету конференції «Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта», директор ММІ член-кореспондент НАН України Микола Бобир

Дата події