Бюджет університету на 2018 рік, затверджений в сумі 1456,7 млн грн, виконано на 101,7%, причому план надходжень загального фонду виконано на 100,0 %, а план надходжень спеціального фонду – на 107,8%.

Порівняно з 2017 роком, бюджет збільшився на 102,5 млн грн, або на 7,5 %.

Соціальні виплати працівникам університету в 2018 році зросли, порівняно з 2017 роком, на 10,6 %. Фонд заробітної плати, порівняно з 2017 роком, збільшився на 85,8 млн грн і досяг суми  897,8 млн грн.

Протягом 2018 року не було жодних затримок виплати  заробітної плати та всіх інших соціальних виплат, передбачених чинним законодавством щодо оплати праці  та  Колективним договором.

Розмір мінімальної заробітної плати збільшився на 10,1 % і склав 1762 грн.

Відповідно до Колективного договору крім посадових окладів, обов'язкових і стимулюючих надбавок та доплат, працівникам університету було виплачено:

– місячних і квартальних премій та премій до ювілейних дат – на суму 17 153,0 тис. грн;

– щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам – на суму 1 903,7 тис. грн;

– матеріальної допомоги за заявами – на суму 590,1 тис. грн;

– допомоги працівникам на оздоровлення – на суму 35 605,3 тис. грн;

– зарплати, збереженої за мобілізованими працівниками – на суму 567,3 тис. грн;

– надбавок до окладів викладачам-дослідникам – на суму 541,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата за 2018 рік становила 9194 грн, або на 16,6 % більше, ніж відповідний показник за 2017 рік.

Крім того, відповідно до Колективного договору та Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності " протягом року на підставі заявок профкому адміністрація виділила  800,0 тис. грн на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед працівників університету.

Усі види соціальних виплат студентам, аспірантам та докторантам  здійснювались відповідно до чинного законодавства в межах затверджених кошторисом асигнувань.

Середньорічна чисельність студентів-стипендіатів склала 48,2 % від загального контингенту бюджетних студентів. Річний стипендіальний фонд за 2018 рік у сумі  138 064 тис. грн був використаний на 100,0%.

Крім того, за рахунок інших джерел та фондів  було додатково виплачено стипендії  на суму  919,3 тис. грн.

Попри постійне скорочення  обсягів споживання всіх видів комунальних послуг, витрати на їх оплату продовжили зростати через  збільшення цін і тарифів. Загальна вартість спожитих тепло-, електроенергії, водопостачання, водовідведення та природного газу перевищила у 2018 році 100,0 млн грн,що майже на 9,0 % більше, ніж показник за 2017 рік.

З метою подальшого скорочення обсягів споживання енергоносіїв на енерго-технічні заходи з енергозбереження в корпусах та гуртожитках за 2018 рік використано коштів спеціального фонду на суму 8 359,8 тис. грн.

Видатки власних коштів на придбання обладнання довгострокового користування в 2018 році склали 16 216,5 тис. грн.

Ремонтно-відновлювальних робіт на  об'єктах університету протягом року виконано на 30 649,8 тис. грн, або на 58,0% більше, ніж у попередньому році.

За всіма основними показниками  бюджет КПІ  ім. Ігоря Сікорського на 2018 рік  виконано.

Л.Г. Субботіна, головний бухгалтер