Як кажуть у народі, у нас будь-хто може виступити експертом з питань, як навчати дітей, грати у футбол та самостійно лікуватися. Мабуть, таку само "авторитетну" думку можна почути і з приводу розвитку та утримання матеріально-технічної бази університету. Службові записки щодо недоліків стосами лягають на столи керівництва, а їх автори часто-густо чекають покращень "зверху", не впливаючи на ситуацію на місцях. На засіданні Вченої ради університету 11 березня було заслухано звіт про роботу департаменту адміністративно-господарської роботи за 2018 р. Завжди цей напрям роботи в університеті був важким. Це як ковдра, яку весь час доводиться переміщувати, щоб закривати найбільш критичні позиції. На сьогодні ефективно утримувати й розвивати матеріально-технічну базу університету можна за рахунок підвищення ефективності менеджменту, грамотного використання наявних ресурсів та покращення координації університетських служб з відповідними службами факультетів. 

Нижче наведено витяги зі звіту та окреслено основні завдання діяльності департаменту на поточний рік.

Головним завданням департаменту є утримання існуючої матеріально-технічної бази в нормальному експлуатаційному стані та створення необхідних умов для забезпечення навчальної й наукової діяльності студентів і співробітників університету.

Що зроблено. Передусім, це ремонтно-відновлювальні роботи. Вартість ремонтних робіт, проведених у навчальних корпусах університету, склала 17,28 млн грн, з них централізований фонд – 14,3 млн грн, підрозділи – 2,98 млн грн. Серед підрозділів, що виконали частину ремонтних робіт за власні кошти, слід відзначити ФІОТ, Центр фізичного виховання та спорту, ФСП, ФММ, ЦКМ, ФЛ.

Утримання матеріальної бази студмістечка. Грошові надходження студентське містечко має за рахунок оплати студентами за проживання в гуртожитках. У цьому році вони склали 94,277 млн грн. Залишок коштів на 01.01.2018 року складав 20 500 тис. грн. Крім того, субсидія з державного бюджету склала 10 342 тис. грн. Із загальної суми витрат ремонтні роботи складають 12,3%. Враховуючи непростий стан матеріальної бази студмістечка, цього недостатньо.

Витрати на утримання студмістечка

У зв'язку з перенаселенням гуртожитків (норми перевищено на 10%), значно збільшено навантаження на їх сантехнічні й електротехнічні мережі; у досить складному стані знаходиться ліфтове господарство. Поряд з цим університет взяв на себе зобов'язання перед Держгірпромнаглядом перевести всі гуртожитки студмістечка на електричні плити, і це обумовлює необхідність значного збільшення фінансування ремонтних робіт.

Витрати на комунальні послуги.

У минулому році, порівняно з 2017 р., спостерігалося скорочення обсягів споживання: електричної енергії на 1,4%, холодної води на 8,2 %, природного газу на 6,2% та теплової енергії на 4,4%. Порівняно з минулим роком в університеті скоротилося споживання електричної енергії: навчальними корпусами на 1,3%, студмістечком на 2,8%. Серед об'єктів, де відбулося найбільше зростання електроспоживання впродовж 2018 року,  –  навчальні корпуси №№ 5, 9, 30, 31, 32 та ЦКМ.

Заходи з енергозбереження. Одна з причин невідповідної температури в приміщеннях університету – низький рівень теплозахисту огороджувальних конструкцій. Тож у 2018 р. було продовжено  встановлення металопластикових вікон. У навчальних корпусах замінили 1186,41 м2 вікон на суму 2,44 млн грн (у 2017 році – 885,5 м2 вікон на суму 1,8 млн грн); у гуртожитках – 1263,2 м2 на суму 3,076 млн грн (у 2017 році – 1341,6 м2 на суму 2,07 млн грн).

Цієї зими помітно підвищилася температура в навчальних корпусах, адже було проведено реконструкцію індивідуальних теплопунктів (ІТП) навчальних корпусів №№ 1, 5, 7, 12, 18, 19 з використанням примусової циркуляції теплоносія.

У 2018 році продовжувалась заміна ламп розжарення на світлодіодні лампи та світильники, що почалась у 2014 році в рамках проекту "Розроблення та впровадження комплексної світлодіодної системи освітлення НТУУ "КПІ".

Потребу КПІ ім. Ігоря Сікорського в енергоефективних джерелах світла включено до 2-ї фази Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі" на 2020–2025 рр. Подано заявку на заміну 2670 світильників: ЛБ-2х20 (1381 шт.), ЛБ-2х40 (915 шт.), ЛБ 5х40 (157 шт.), світильників з галогеновою лампою 400Вт (217 шт.). Інвестиція – 6,1 млн грн.

Споживання енергоресурсів та витрати на них

Службою енергоменеджменту і відділом технічного нагляду та проектно-кошторисних робіт розроблено проект "Термомодернізація будівель КПІ ім. Ігоря Сікорського" для участі у конкурсі 2-ї фази проекту "Вища освіта" за фінансування Європейського інвестиційного банку. Проект передбачає термомодернізацію навчальних корпусів №№ 5, 18, 19, 20, 21. Проект пройшов конкурс та включений до програми реалізації. Інвестиція – 3 млн євро.

Службою енергоменеджменту, дирекцією студмістечка, відділом закупівель на виконання рішення Ради з енергозбереження від 14.12.2018 р. проведено процедуру закупівлі енергосервісу по гуртожитках №№ 9, 10, 11, 13. Подано лист на затвердження істотних умов енергосервісного договору до Держенергоефективності. Після цього передбачається укладення енергосервісного договору щодо модернізації ІТП зазначених гуртожитків і  планується запустити в роботу нові ІТП з жовтня 2019 року.

Що на часі. Потрібно і надалі вдосконалювати систему взаємодії і координації ДАГР з факультетами/інститутами щодо утримання майнових комплексів, зокрема шляхом роботи на постійній основі Адміністративно-господарської ради (надалі – рада) у складі помічників деканів факультетів/директорів інститутів з адміністративно-господарської роботи.

ДАГР спільно з радою та дирекцією студмістечка забезпечити:

  • проведення спільно з підрозділами системного моніторингу стану об'єктів, включаючи протипожежні і екологічні аспекти – з визначенням обсягу і переліку робіт з ліквідації і попередження аварійних ситуацій;
  • виконання узгодженого з підрозділами плану ремонтних робіт об'єктів університету та оснащення корпусів і гуртожитків засобами для осіб з обмеженими можливостями;
  • своєчасну підготовку майнових комплексів підрозділів університету до нового 2019/2020 навчального року та утримання їх у належному експлуатаційно-технічному стані з урахуванням підготовки навчальних корпусів і студентських гуртожитків до опалювального сезону;
  • підготовку і впровадження проектів енергозбереження з використанням міжнародних грантів і програм та з формуванням фонду енергозбереження і використання його для цільових робіт.

Службі енергоменеджменту здійснювати на постійній основі моніторинг витрат енергоносіїв та води, а в опалювальний період – моніторинг температурного режиму в навчальних приміщеннях і студентських гуртожитках з відповідним інформуванням адміністрації університету.

Виробничо-експлуатаційному комбінату виконувати за заявками підрозділів на конкурсній основі ремонтно-будівельні роботи, виготовлення та встановлення металопластикових вікон, столярних виробів.

Продовжити роботу з удосконалення систем освітлення корпусів, гуртожитків та території з переведенням на світлодіодні світильники.

Забезпечити належний рівень утримання території і паркової зони з урахуванням закріплення ділянок за підрозділами, включаючи своєчасне ви- далення хворих і посадку нових дерев.

На основі Стратегії розвитку університету продовжити роботу над проектом перспективного розвитку матеріальної бази університету і благоустрою території з урахуванням пропозицій співробітників, студентів і публічного обговорення.

На завершення доповідач подякував усім, хто забезпечував функціонування і розвиток адміністративно-господарського напряму діяльності університету.

Дата події