Зі звіту проректора з адміністративної роботи В.А. Кондратюка за результатами роботи в 2019 році

Утриманням матеріально-технічної бази в нормальному експлуатаційному стані, створенням необхідних умов для навчальної та наукової діяльності здобувачів вищої освіти і співробітників університету опікуються департаменти господарської роботи, майнових та соціальних питань і безпеки. Господарство університету чимале – 31 навчальний корпус, 19 гуртожитків, Центр культури та мистецтв, Центр фізичного виховання та спорту, Науково-технічна бібліотека, господарські споруди, 6 житлових будинків, 4 бази відпочинку. Вони потребують постійної уваги.

Департамент господарської роботи забезпечує функціонування, утримання, проведення ремонтних робіт та благоустрою об'єктів університету.

У 2019 р. на  ремонтно-відновлювальні роботи витрачено 36,5 млн грн, (на 19% більше, ніж у 2018 р.). Силами виробничо-експлуатаційного комбінату виконано робіт на 8,11 млн грн; сторонніми підрядними організаціями – на 25,8 млн грн; силами студмістечка – на 2,31 млн грн; власними силами підрозділів – на 0,27 млн грн. Вартість ремонтних робіт у навчальних корпусах університету склала 13,1 млн грн.

Кошти в сумі 104,528 млн грн студентське містечко отримало як оплату від студентів за проживання в гуртожитках. У 2019 р. там було виконано комплекс заходів, спрямованих на покращення умов проживання: капітальні ремонти місць загального користування, коридорів, сходових клітин в 11-ти гуртожитках; ремонти покрівлі 6, 13, 20, 21-го гуртожитків; заміна вікон на енергозберігаючі в 7 гуртожитках. Витрачено коштів на ремонтно-відновлювальні роботи – 20,3 млн грн, з яких 2,3 млн грн освоєно ремонтно-будівельною дільницею служби експлуатації студмістечка, 144 тис. грн – виробничо-експлуатаційним комбінатом, 18 млн грн – підрядними організаціями. Із загальної суми витрат ремонтні роботи склали 20,3%, що недостатньо для утримання матеріальної бази студмістечка.

Витрати університету на комунальні послуги. У 2019 р. тарифи на теплову енергію не змінилися, на електричну енергію для навчальних корпусів зменшилися майже на 3%, для гуртожитків залишились незмінними, на холодну воду зросли  майже на 14%. Загальна вартість  спожитих у 2019 році енергоресурсів (разом з базами відпочинку) зросла на 17,6% і склала 118 628,2 млн грн. За минулий рік, порівняно з 2018-м, скоротилися обсяги споживання: холодної води – на 5,7%, природного газу – на 2,1% та зросли обсяги споживання: теплової енергії – на 18,6%, електричної енергії – на 0,2%.

Кількість відпочиваючих

Протягом року службою енергоменеджменту проведено роботу з відшкодування університету 1,3 млн грн, неправомірно нарахованих за спожиту теплову енергію. У грудні 2019 р. Київтеплоенерго після перерахунку ціни на газ повернув університету 2,8 млн грн.

Витрати на оплату спожитої теплової енергії в 2019 р. склали 58,1% від загальних витрат на комунальні послуги (на 3,8% більше, ніж у 2018 р.). Зросло споживання теплової енергії  навчальними корпусами на 35%, що позитивно вплинуло на температурний режим в навчальних аудиторіях. Протягом опалювального сезону минулого року систематично здійснювався температурний моніторинг, який засвідчив середнє підвищення температури в навчальних приміщеннях на 2–4 градуси. У гуртожитках теплоспоживання зросло на 8,2% (порівняно з 2018 р.) за рахунок забезпечення гарячим водопостачанням у літній період.

Витрати на оплату спожитої електричної енергії склали 24,6% від загальних витрат на комунальні послуги (на 5,3% менше від 2018 р.).  Скоротилося споживання електричної енергії: навчальними корпусами на 6,6%, студмістечком на 10,9%. Витрати на оплату спожитої холодної води склали 17% від загальних витрат на комунальні послуги (на 1,6% більше, ніж у 2018 р.). У студмістечку зменшилося споживання холодної води на 11,4%, в навчальних корпусах – на 4,1%.

Таких результатів вдалося досягти завдяки заходам з енергозбереження. Зокрема, встановлено металопластикові вікна: в навчальних корпусах площею 1200 м2  на суму 2,8 млн грн та гуртожитках площею 459 м2 на суму 1,5 млн грн. Починаючи з 2020 р. лінія з виробництва металопластикових вікон в університеті перепрофілюється й буде використовувати енергоефективні двокамерні склопакети з енергозберігаючим покриттям.

Проведено реконструкцію індивідуальних теплопунктів в п’яти навчальних корпусах. Закуплено ще три модулі, які до кінця лютого будуть встановлені в 7, 18, 19-му корпусах, а до кінця 2020 р. планується встановити ще три модулі у 5, 20, 21-му корпусах. Наявні модулі індивідуальних теплопунктів з використанням примусової циркуляції теплоносія мають високий коефіцієнт корисної дії, забезпечують рівномірний розподіл тепла по приміщенню та дозволяють економити до 50% енергії.

Розроблено проєкт утеплення потокових аудиторій 7-го корпусу, що дозволить підвищити температуру до рівня санітарних норм, його реалізацію заплановано на 2-й квартал 2020 р. Також у 2020 р. заплановано впровадження системи дистанційного енергомоніторингу. Реалізація проєкту, при витратах на обладнання близько 300 тис. грн, дозволить заощадити до 5–10% енергоресурсів, що у грошовому еквіваленті складає 5–10 млн грн.

Службою енергоменеджменту спільно з Радою енергозбереження розроблено Програму з енергоефективності на 2020–2024 рр., метою якої є комплексна реновація будівель університету з використанням сучасних технологій та енергоефективного обладнання. Передбачено теплозахист будівель, модернізацію теплового господарства та дистанційний енергомоніторинг. Реалізація Програми, на яку заплановано  близько 10 млн грн, суттєво покращить температурні умови в приміщеннях. 

Відділ екологічного контролю у складі департаменту господарської роботи розпочав виконання припису Державної екологічної інспекції столичного округу та провів попередній розрахунок запровадження системи роздільного збору відходів університету. На виконання Закону України "Про відходи" в КПІ запроваджується система роздільного збору та сортування сміття. Реалізація проєкту передбачається у кілька етапів. Цей проєкт не лише важливий для збереження довкілля, а й привабливий з економічної точки зору, оскільки приведе до скорочення витрат на вивезення сміття.

Автотранспортна дільниця працює на засадах госпрозрахунку. Торік, порівняно з 2018-м, скоротилися на 12% видатки та на 9% зросли його доходи. Від сторонніх юридичних та фізичних осіб за надання платних автопослуг отримано 596,9 тис. грн. Для покращення роботи та збільшення доходів важливим є оновлення рухомого складу підприємства, придбання автовишки, екскаватора та пасажирського мікроавтобуса.

Посилено заходи з пожежної безпеки на території університету. торік здійснено 115 перевірок щодо дотримання вимог чинних норм та правил, приведено в працездатний стан систему автоматичної пожежної сигналізації в 14 навчальних корпусах, базах відпочинку "Політехнік" та "Маяк", здійснено 86 протипожежних тренувань, проведено 2375 інструктажів з питань пожежної безпеки для співробітників університету. На протипожежні заходи витрачено  482 тис. 350 грн.

Велика увага в 2019 р. приділялася благоустрою університету: облаштовано територію перед головним та 24-м корпусами, реалізовано соціально-економічний проєкт "Посади дерево". Загалом на благоустрій території в минулому році витрачено 390 тис. грн. У 2020 р. планується провести благоустрій перед 17-м навчальним корпусом, між корпусами 7-м і 16-м, за музеєм авіації та космонавтики.

Важливою для  університету є робота департаменту майнових і соціальних питань, до якого входить Центр студентського харчування. У п'яти  їдальнях та 10 буфетах університету харчується понад 1000 працівників і студентів. Також щоденно харчується 430 курсантів Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації. Для підтримки високого рівня надання послуг були проведені ремонтні роботи в їдальнях 1-го та 7-го корпусів.

Оздоровленню здобувачів вищої освіти та співробітників університету приділяється постійна увага. У 2019 році 1629 працівників та членів їх сімей, а також 325 студентів відпочили на наших базах. Доходи з усіх баз відпочинку збільшилися на 26% та склали 8,02 млн грн. У режимі роботи “бази вихідного дня” у СОТ “Політехнік” та СВСТ “Сосновий” відпочило 2,4 тис. працівників та студентів університету. За 2019 рік сайт relax.kpi.ua відвідали понад 60 000 унікальних користувачів.

Доходи

Торік на розвиток баз скеровано понад 1 млн грн із коштів, зароблених оздоровчими підрозділами, при цьому ціни путівок є одними з найнижчих серед оздоровчих підрозділів ЗВО України. Для покращення умов відпочинку та збільшення доходів від реалізації путівок на 2020 р. заплановано реконструкцію бази відпочинку "Глобус" з подальшим переведенням її в режим роботи "бази вихідного дня". На базі СОТ “Політехнік” встановлено автоматичну пожежну сигналізацію з підключенням до центрального пульту ДСНС. Продовжуються заходи з енергозбереження та енергоефективності.

Відділом закупівель університету було укладено понад 700 угод, проведено 330 відкритих торгів. Для спрощення системи закупівлі розроблено та буде впроваджено в 2020 р. принципово нову схему постачання планових закупівель  для забезпечення підрозділів товарами і послугами за принципом "єдиного вікна".

Відділом контролю використання площ систематично здійснювався контроль за використанням площ в університеті. Площа навчальних корпусів складає 353 тис. м2, з яких 168 тис. м2 виділено для навчальної діяльності та 5,5 тис. м2 – на наукову діяльність. У минулому році в навчальний фонд було переведено 276,2 м2 площ.

Соціально-побутовий відділ проводить роботу з особами, які постраждали від аварії на ЧАЕС, веде їх облікові справи. У 2019 р. відділ виграв грант на суму 120 тис. грн для організації благодійних обідів для пенсіонерів, інвалідів та людей похилого віку, які працювали в університеті. Благодійні обіди в Центрі студентського харчування відвідує 45 осіб.

Восени минулого року співробітники трьох департаментів – безпеки, майнових і соціальних питань та господарської роботи – організували соціально-екологічний проєкт "Посади дерево", в якому взяли участь студенти та співробітники КПІ ім. Ігоря Сікорського. Було висаджено більше ніж 200 саджанців у парку та на території кампусу. З нагоди католицького Різдва було надано допомогу Білоцерківському дитячому будинку-інтернату, де виховуються діти з обмеженими фізичними можливостями.

Діяльність департаменту безпеки спрямована на забезпечення охорони громадського правопорядку в навчальних корпусах, гуртожитках та на території університету. За 2019 р. зменшилася кількість важких злочинів та хуліганських вчинків на території кампусу, але залишилися приблизно на минулому рівні випадки пошкодження майна, незаконного проникнення в приміщення та викрадення особистого майна студентів і співробітників.

Після впровадження системи контролю та управління доступом суттєво зменшилася кількість крадіжок у 1, 7, 18-му навчальних корпусах та НТБ. Позитивні результати від системи контролю стали поштовхом до обговорення в трудових колективах необхідності її встановлення. На 2020 р. заплановано встановлення системи контролю та управління доступом в 5, 9, 19, 28 та 30-му навчальних корпусах. У 2019 р. на території університету було встановлено 23 камери відеоспостереження. Загалом на сьогодні успішно працює 117 камер. На 2020 р. на території студмістечка заплановано встановити 40 сучасних ІР камер.

За минулий рік було успішно забезпечено охорону громадського порядку під час проведення понад 150 масових заходів на території університету. Щоквартально відбувалися зустрічі та відпрацювання з представниками правоохоронних органів Солом'янського району.

На базі Центру фізичного виховання та спорту функціонують 23 збірних команди, які беруть участь у змаганнях міського, національного та міжнародного рівнів. Утримання та розвиток його матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок надання платних спортивних послуг фізичним та юридичним особам. У 2019 р. сума надходжень склала 5,3 млн грн. За минулий рік у ЦФВС за участю збірних команд університету пройшли п’ять турнірів та чемпіонатів серед ЗВО м. Києва та один – на рівні України.

ЦФВС може забезпечити проведення змагань різного рівня за різними видами спорту, однак для забезпечення його конкурентоспроможності серед мережі сучасних спортивних закладів м. Києва потрібне суттєве оновлення матеріально-технічної бази, зокрема потрібно здійснити реновацію будівлі та інженерних мереж, капітальний ремонт чаші басейну та футбольних полів.

Відділ цивільного захисту систематично проводить навчання дій в умовах надзвичайних ситуацій,  підготовку сховищ і тимчасових укриттів для захисту студентів і співробітників у разі раптового повітряного нападу, вдосконалення системи зв'язку та оповіщення в університеті.

Відділом охорони праці в 2019 р. було здійснено перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних документів працівниками університету, зайнятими на роботах з підвищеною небезпекою; проведено 1867 вступних інструктажів з працівниками, прийнятими на роботу в КПІ ім. Ігоря Сікорського. У минулому році в університеті не зареєстровано випадків травматизму, пов'язаного з виробництвом, та значно знизився травматизм у невиробничій сфері.

Для всіх департаментів та підрозділів, які підпорядковані проректору з адміністративної роботи, визначено та затверджено пріоритетні для університету плани робіт на 2020 рік.

На завершення хочу подякувати всім, хто забезпечував функціонування і розвиток адміністративно-господарського напряму діяльності університету.