Зі звіту проректора з навчально-виховної роботи Н.В.Семінської

У нинішній час постійних змін та стрімкого технологічного розвитку університети надають не тільки   знання та навички, а й сприяють формуванню особистості за рахунок розвитку творчого й інноваційного мислення, роботи в команді, мотивації до навчання.

З огляду на це місією департаменту навчально-виховної роботи (ДНВР) та підпорядкованих підрозділів у звітному році було визначено синергію тріади абітурієнт-студент-випускник через розширення світоглядних меж, можливостей професійної самореалізації та розвиток ціннісних орієнтирів особистості.

Враховуючи визначений вектор розвитку, оновлено структуру ДНВР. Нині до складу департаменту входять відділи: навчально-виховної роботи, організаційної роботи зі студентами, стипендіального забезпечення, академічної мобільності, консолідації студентів, соціально-психологічної роботи, сприяння працевлаштуванню. Функціонально ДНВР підпорядковані військово-мобілізаційний відділ, ЦКМ та студмістечко.

Минулого року у співпраці з факультетами та інститутами департамент провів і взяв участь у 33 заходах, зокрема у міжнародних освітніх виставках "Сучасні заклади освіти", "Інноватика в сучасній освіті", "Освіта та кар'єра 2019", форумах "Місто професій", "PROFI 360", Forum ProProfesii та ін. Активно розвивається співпраця із загальноосвітніми закладами – укладалися договори про співпрацю, проводилися виїзні презентації у школах, залучали учнів до КПІ через проведення екскурсій, майстер-класів, воркшопів. Запроваджено нові форми популяризації інженерної освіти та КПІ ім. Ігоря Сікорського – проведено фестивалі ТехноАртКПІ та КПІАбітFest.

Важливим під час проведення таких заходів є залучення до їх організації студентів-волонтерів. Ми вдячні всім активним викладачам і студентам, які беруть участь у профорієнтаційних заходах університету, та відкриті до співпраці з усіма факультетами та інститутами.

Важливим напрямом роботи департаменту є співпраця з Малою академією наук України. На базі нашого університету працюють сім секцій відділення технічних наук та одна секція відділення хімії й біології. Ми пишаємося досягненнями випускників МАН, а нині наших студентів: Назара Поночевного (ФТІ), Михайла Комашні (ХТФ), Артема Денисюка (ФТІ) та вдячні науковцям університету за роботу з молоддю: Ігорю Мікульонку, Анатолію Миницькому, Михайлу Блощицину, Олегу Козленку, Євгену Короткому, Людмилі Булигіній, Ганні Сарибозі, Віталію Побігайлу, Сергію Яковлєву та іншим.

Профорієнтація є ключовою складовою для формування контингенту студентів. На 1 грудня 2019 р. (без урахування курсантів ІСЗЗІ) в університеті навчаються: на денній формі навчання 20707, на заочній – 1864 студенти; 17148 – за рахунок бюджетного фінансування.

Розподіл студентів за підрозділами нерівномірний: від майже 2,5 тис. на ФІОТ – до 165 на ЗФ. Традиційно вищі показники семестрового контролю відмічаються у студентів нетехнічних напрямів підготовки. Винятком цього року стали студенти ПБФ, які суттєво покращили показники в літню сесію. В середньому близько 70% студентів вчасно справляються з навчальним навантаженням, проте в 14 підрозділах не досягають цього показника.

Вчасне складання сесій

Тільки третина студентів має добрі й відмінні оцінки, а кількість студентів-відмінників скорочується. Студентів з середнім балом понад 95 менше, ніж студентів з балом до 65. Це вказує на необхідність підвищення вмотивованості студентів до навчання, вдосконалення викладання й оцінювання, надання молоді нових можливостей для набуття компетентностей без зниження вимогливості до якості засвоєння матеріалу. Результатом такого підходу повинно стати зменшення кількості відрахованих студентів, яких у підрозділах від 2 до 12,5%. Потребує особливої уваги підготовка у магістратурі: більше 10% студентів не можуть виконати програму першого семестру, і цей показник суттєво вищий, ніж у першому семестрі бакалаврату.

Один з мотиваційних важелів для покращення успішності – це стипендія. У 2019 році 42,7% студентів отримували академічну стипендію; 20,6% отримували стипендію у підвищеному розмірі. Щодо соціальної стипендії, то кількість студентів, які її отримують, постійно зростає. Значну частку таких студентів становлять внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій та діти учасників бойових дій.

Частка студентів, які отримують академічну стипендію

У 2019 р. збільшилась кількість студентів, які отримали іменні стипендії державного рівня: стипендії Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України. Також студенти отримали стипендії, засновані організаціями та партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зокрема, компанія "Енергоатом" заохочує студентів ТЕФ, компанія "Мелексіс-Україна" здійснює виплату персональних стипендій студентам ФЕЛ, ПБФ, РТФ та ФПМ.

Можливість дізнатися більше та відкрити для себе нові горизонти надає студентам, аспірантам і науково-педагогічним працівникам відділ академічної мобільності, який координує 68 проєктів за програмою Erasmus+, 9 програм подвійних дипломів, 8 програм обміну, 5 стипендіальних програм та надає інформацію про літні школи, саміти, конференції.

Кількість здобувачів вищої освіти, які скористалися правом на академічну мобільність, за минулий рік зросла і складає 180 осіб. З них 133 студенти навчаються за інженерним напрямом підготовки. Лідерами цього року стали представники РТФ , ФІОТ, ММІ.

Спостерігається позитивна динаміка у вхідній мобільності. У 2019 р. нас відвідали 9 іноземних студентів за програмою Erasmus+ та 48 викладачів, які стажувалися та читали лекції. А загалом за 4 роки учасниками вхідної мобільності стали 20 студентів та 89 НПП/АП з 20 країн світу.

З метою пошуку нових партнерів та проєктів, обміну досвідом, представлення університету на міжнародній арені, залучення до мобільності більшої кількості студентів відділом академічної мобільності було проведено міжнародний тиждень тренінгу для університетів-партнерів за програмою Erasmus+, освітня виставка "Erasmus+ Study Fair" та День відкритих дверей. Представники КПІ ім. Ігоря Сікорського взяли участь у конференції "Еразмус Дні", міжнародному інформаційному тижні Erasmus+, у 40-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО тощо.

Також було проведено понад 20 заходів, спрямованих на забезпечення взаємодії студентів і роботодавців – ярмарки вакансій, інженерні змагання, відвідування виставок, екскурсії на підприємства тощо. Тісними є контакти з компаніями Procter & Gamble і Делфаст, з якими договори про співпрацю підписали ІТС, ФТІ, ФІОТ, ФПМ, ФММ, ММІ, ІФФ, РТФ, ФЕЛ, ПБФ, ІХФ та інші.

Розвитку творчого мислення, підвищенню якості підготовки фахівців, здатних самостійно та творчо використовувати у своїй діяльності сучасні досягнення науки і техніки, сприяє їх участь у студентських клубах та гуртках. На сьогодні департамент координує роботу 97 наукових та науково-технічних, 26 соціогуманітарних, 10 спортивних гуртків. Слід сказати, що кількість зареєстрованих гуртків нерівномірно розподілена по факультетах і дуже відрізняється. На ММІ їх 26, на ХТФ – 13, а на чотирьох факультетах гуртки взагалі відсутні. Нами спільно з проректором з наукової роботи розроблено комплекс дій, спрямованих на зміну цієї ситуації.

гуртки в КПІ

Департамент проводить активну роботу із залучення студентів до участі в міжнародних та всеукраїнських олімпіадах. У 2019 р. у 70 всеукраїнських олімпіадах взяли участь 223 студенти, 45 стали переможцями, у тому числі – 13 студентів ММІ.

Гідно представлені й інші факультети та інститути, зокрема ФІОТ, ФМФ та ІПСА, де навчаються переможці Міжнародної студентської олімпіади з математики IMC в Болгарії: Владислав Шрам, Олександр Мішин та Роман Житар. Студент РТФ Олександр Ананієв у 2019 р. став переможцем освітньої програми "Насіння для майбутнього" від компанії Хуавей, Дмитро Солом'янюк (ІХФ) здобув бронзу на Міжнародному конкурсі наукових проєктів Mostratec-2019 у Бразилії, а Назар Поночевний (ФТІ) – золото на Глобальному конкурсі інновацій AIGC-2019 у Сингапурі. Команда з 11 студентів ІАТ перемогла в конкурсі "NASA International Space Apps Challenge", а випускники ІСЗЗІ та ФТІ посіли І місце у Світових змаганнях "Білих хакерів".

Чотирнадцятий рік поспіль КПІ ім. Ігоря Сікорського проводить Міжнародну студентську олімпіаду з програмування ім. С.О.Лебедєва та В.М.Глушкова KPI-ОРЕN. У 2019 р. у ній взяли участь 88 команд з 7 країн світу. Університет також проводить другий етап восьми всеукраїнських студентських олімпіад, їх забезпечують 6 підрозділів – ВПІ, ІЕЕ, ММІ, ФММ, ФСП, ХТФ.

Творче мислення та командна робота є важливими передумовами функціонування студентських організацій, взаємодію з якими ми будуємо на засадах партнерства та взаємоповаги. Підтримуємо роботу студентських низових ініціатив, серед яких "Радіо КПІ", "Вежа" та "Колізей КПІ". Беремо участь в організації та проведенні різноманітних заходів, у міжнародному студентському форумі AGE, у якому взяли участь студенти з 15 університетів (13 країн світу).

Заслуговують на подяку студенти та викладачі за активність у Громадському бюджеті міста Києва. У 2019 р. вони вибороли 26 проєктів на загальну суму майже 7 млн грн.

Співробітники відділу соціально-психологічної роботи та соціальних педагогів студмістечка надають психологічну допомогу й консультації студентам і працівникам університету. У 2019 р. проведено понад 400 індивідуальних консультацій та десятки тренінгів і лекцій за участю студентів-волонтерів (їх 28 з 12 факультетів/інститутів).

Проводяться соціально-профілактичні заходи: перевірка слуху, вимірювання рівня глюкози, профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом. Організовували акції, що популяризують здоровий спосіб життя (спортивно-оздоровчі заходи, пробіжки, флешмоби, вікторини), розвивали благодійність та волонтерство тощо. Важливою соціальною ініціативою є донорство крові та залучення до цієї шляхетної справи студентів та співробітників університету.

Соціалізуючу роль у житті студентів відіграє студмістечко. У 2019 р. до гуртожитків поселилися 10487 студентів (приблизно 45% від їх загальної кількості). Серед них 2897 бакалаврів першого року навчання. 146 студентських сімей скористалися правом на проживання в сімейних гуртожитках. Забезпечено проживання 284 іноземним студентам, з яких 118 – слухачі підготовчого відділення. Правом на пільги при поселенні та проживанні скористалися 428 студентів. Серед них – діти учасників АТО або бойових дій, кількість яких, на жаль, з року в рік збільшується.

Спільним проєктом ДНВР та студмістечка стало проведення конкурсу на краще оформлення холу гуртожитку, який відбувся за підтримки компанії Хуавей Україна. У конкурсі взяли участь 17 гуртожитків, 6 із них стали переможцями. Їм було передано меблі для облаштування робочих кімнат.

Студентська культурно-масова робота підкреслює імідж та сприяє розвитку особистості студентів університету. На базі ЦКМ працюють 13 творчих колективів (з них 6 – народні), до них залучено майже 450 студентів. У 2019 р. Центром культури і мистецтв проведено 20 концертів, вистав, 10 виставок, 20 майстер-класів. Спільно з департаментом ЦКМ проводить День першокурсника, зустріч з першокурсниками "Дізнайся про КПІ більше". Спільними заходами ЦКМ і студентських організацій стали "Битва факультетів", "Королева КПІ", "Дебют першокурсника".

У 2019 р. студенти-політехніки продовжили спортивні традиції своїх попередників: взяли участь у 478 міських, 433 всеукраїнських та 46 міжнародних змаганнях. Вони здобули перших та призових місць у міських змаганнях – 82, у всеукраїнських – 215 та 31 призове місце в міжнародних змаганнях.

Невід'ємною складовою ефективної роботи співробітників департаменту у звітному році стало систематичне підвищення їх професійного рівня за рахунок відвідування тренінгів, лекцій, воркшопів, форумів, забезпечення зворотного зв'язку та комунікації зі структурними підрозділами університету, студентами, абітурієнтами й їх батьками. Для спрощення умов комунікації було оновлено сайт департаменту, підтримується робота у Телеграм-каналах, на сторінках ФБ та Інстаграм. Важливим є спілкування в режимі 24/7 в інформаційних ботах каналів.

На завершення хочу подякувати керівникам і співробітникам усіх підрозділів університету і наголосити, що тільки партнерська взаємодія створює можливості для розвитку і забезпечення лідерства КПІ в освітньому просторі. Окремо дякую колегам, які не тільки підтримують нові ідеї, а й виступають з прогресивними ініціативами.

Департамент і надалі продовжуватиме роботу з організації та проведення заходів для вдосконалення навчально-виховної роботи в університеті та забезпечення належних умов для навчання здобувачам вищої освіти. Вивчатимемо та враховуватимемо думки студентів щодо вдосконалення навчального процесу в університеті шляхом залучення їх до участі в соціологічних дослідженнях, інноваційних проєктах та ін.

У нас багато планів, ми відкриті до інновацій, тож запрошую всіх до консолідації зусиль задля розвитку і процвітання нашого КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дата події