В Інституті енергозбереження та енергоменеджменту в урочистій обстановці відкрили навчальну аудиторію імені професора М.П.Ковалка – видатного вченого, фахівця в галузі енергетики, громадського та державного діяча, доктора технічних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Михайло Петрович Ковалко відіграв важливу роль у створенні ІЕЕ та відкритті нової для України спеціальності "Енергетичний менеджмент". Формування ІЕЕ почалося в 1997 р. із затвердження Кабінетом Міністрів України Комплексної державної програми з енергозбереження, розробленої під керівництвом М.П.Ковалка. Спільним наказом Держкоменергозбереження, головою якого на той час був М.П.Ковалко, та Міністерства освіти України в КПІ було створено ІЕЕ, який визначався базовою організацією з підготовки, перепідготовки кадрів, із підвищення кваліфікації спеціалістів, популяризації освіти й навчання у сфері екоенергозбереження та енергоменеджменту.

З 1999 р. Михайло Петрович працював за сумісництвом на посаді професора кафедри електропостачання Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського, був членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій. Підготував і викладав нові курси: "Прогнозування та планування енергетики", "Екологічні проблеми енерговикористання", "Глобальні проблеми енергетики та екології".

Новостворена аудиторія імені М.П.Ковалка оснащена сучасним обладнанням, тут можна проводити наукові дискусії, лекційні і практичні заняття. На стендах відображено життєвий шлях Михайла Петровича, фотографії розповідають про важливі події з життя науковця, державного діяча та поета. Також оформлено куточок з його навчальними посібниками, монографіями, поетичними збірками.

Під час відвідування аудиторії дружина Михайла Петровича Ковалка – Таїсія Веніамінівна, високо оцінила проведену співробітниками кафедри електропостачання роботу з підготовки іменної аудиторії та висловила вдячність за вшанування пам'яті її чоловіка. Таїсія Веніамінівна прочитала студентам лекцію про внесок Михайла Петровича у формування ІЕЕ, становлення спеціальності "Енергетичний менеджмент", здобутки його як науковця та державного діяча в галузі енергетики й енергоефективності.

Слід зазначити, що М.П.Ковалко пройшов усі сходинки професійного зростання – від оператора, техніка-геолога, технолога-інженера управління до голови Держкомітету України з нафти і газу (1992 – 1995 рр.), народного депутата України ІІ та ІІІ скликань (1994 – 2002 рр.), голови Державного комітету України з енергозбереження (1995 – 1997 рр.), голови Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України (1997 – 1998 рр.). Він був обраний головою Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки України (1998 – 2000 рр.), проводив активну законодавчу роботу, долучився до розробки понад 30 законопроектів, достойно представляв досягнення української науки і виробництва за кордоном. М.П.Ковалко – співавтор Закону України "Про нафту і газ", Національної програми "Нафта і газ України до 2010 року", Комплексної державної програми з енергозбереження тощо. Був головою спостережної ради НАК Нафтогаз України у 2000 – 2003 рр., генеральним секретарем Національної газової спілки України.

М.П.Ковалко є автором понад 90 публікацій у наукових журналах, монографій із проблем енергозбереження та енергоефективності, становлення паливно-енергетичного комплексу України, виконавцем численних наукових досліджень, має 35 винаходів. М.П.Ковалко – лауреат Державної премії України з науки і техніки (1999 р.), заслужений винахідник СРСР (1989 р.) та України, заслужений працівник промисловості України (1994 р.), президент Української нафтогазової академії, почесний професор Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу, член Академії гірничих наук.

Глибоке володіння теоретичними знаннями, практичний досвід, аналітичний розум дозволили йому стати фахівцем і організатором енергетичного комплексу України, здатним побачити і застосувати на практиці тенденції розвитку не лише окремих процесів галузі, а й в цілому спрогнозувати розвиток економіки всієї держави. Він завжди пропагував ідею енергозбереження, збільшення власної ресурсної бази енергоносіїв, зменшення енергетичної залежності від імпорту нафти і газу, прозорості рішень в енергетичному комплексі України.

Михайло Петрович був людиною з широким колом інтересів, у його характері поєднувалися енергійність і врівноваженість, вимогливість і доброзичливість, чуйність і діловитість, прагматизм і романтика. Він – відомий поет, пісняр, видав понад 10 поетичних збірок. Є серед них і вірші, присвячені Київському політехнічному інституту, студентству, процесу наукового пізнання:

Тут навіть сосни особливі –
Від духу вченого ростуть,
Вони підкреслюють значущість
І КПІ, і його суть.

До думки вченого-практика прислухалися колеги в Україні і за її межами. Він неодноразово представляв нашу країну на міжнародному рівні, брав участь у конференціях, конгресах, симпозіумах, урядових та наукових делегаціях. Був відомий як спеціаліст у галузі енергозбереження, розробки й експлуатації нафтових і газових родовищ, ініціатор запровадження низки принципово нових технологічних досліджень і впровадження їх у виробництво.

Ми щиро вдячні Михайлу Петровичу за його вагомий внесок у створення ІЕЕ, становлення енергозбереження як пріоритетного напряму державної політики України, за його плідну науково-педагогічну та творчу діяльність. Проявом нашої поваги та вдячності є створена аудиторія на честь Михайла Петровича. Шана його пам'яті живе в наших серцях.

О.О.Закладний, доцент каф. електропостачання

Дата події