Закон України №1556-VII "Про вищу освіту", ухвалений у 2014 році, суттєво розширив академічні свободи ЗВО в частині визначення змісту і форм підготовки здобувачів вищої освіти. Постановою Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 р. було затверджено новий перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Керуючись цими законом і постановою, на кафедрі інтегрованих технологій машинобудування (ІТМ) ММІ розробили і у 2016 р. в межах спеціальності 133 Прикладна механіка запровадили освітню магістерську програму "Інструментальні системи інженерного дизайну". Ця програма має два напрями: "Інструментальні системи та технології формоутворення деталей", який пов'язаний із розвитком наукової школи механіків, та "Інженерний дизайн", що має інноваційний характер і реалізує сучасну модель підготовки інженерів-дизайнерів.

Інженер-дизайнер – це фахівець, який здатний запропонувати ідею привабливого для споживача вигляду, втілити її у тривимірній комп'ютерній моделі, виконати необхідні з точки зору інженерії розрахунки і розробити технології виготовлення. На великому виробництві він співпрацює з промисловим дизайнером та інженером-проектувальником, а на малих підприємствах він дизайнер-конструктор-технолог.

Основні дисципліни фахової підготовки таких фахівців: "Компонетика", "Художнє конструювання та презентації", "Комп'ютерні технології дизайну", "Адитивне виробництво", "Конвенціональні технології", "Моделювання технічних об'єктів і систем".

Магістратура здебільшого має практичний профіль, а сама магістерська дисертація складається з таких обов'язкових чотирьох частин.

Частина 1. Аналіз ринкової ситуації та пошук ідеї для розробки. Результатом цього аналізу має бути розуміння того, яка розробка може мати потенційний інтерес для ринку, хто є конкурентами, які сильні і слабкі сторони має розробка, які можливості вона дає і які загрози існують на шляху її реалізації.

Частина 2. Проектування й конструювання. З метою забезпечення високих експлуатаційних параметрів розробки на цьому етапі ретельно проробляється концептуальне рішення з використанням сучасних аналітичних методів інженерних розрахунків та комп'ютерної симуляції конструкції. Передбачається також патентування винаходів, товарних знаків, промислових зразків тощо.

Частина 3. Технологічне забезпечення виготовлення. На цьому етапі вивчаються і проектуються сучасні технології, які є критичними з точки зору виготовлення прототипу або макету. Основним акцентом є застосування сучасних адитивних технологій, лазерного різання, оброблення на верстатах з ЧПК. Обов'язковою умовою дипломної роботи магістра є створення прототипу або діючої моделі. Реалізовувати моделі та прототипи можна в лабораторії FabLabKPI, яка є на нашій кафедрі і оснащена 3D-принтерами, обладнанням для роботи з мікроелектронікою і оброблення на верстатах з ЧПК.

Частина 4. Стартап-проект. Проводиться фінальний аналіз ринку, і на базі дипломної розробки готується стартап-проект.

Нині майже всі теми дипломних робіт магістрів нашої кафедри запропоновані самими студентами і мають ознаки стартап-проектів. Через складність проектів ми дуже часто створюємо команди, члени яких разом працюють над одним завданням.

Наведемо приклади проектів, розроблених нашими студентами.

Дизайн модульного кемпера CnagUA

CangUA – модульний кемпер для автоподорожей. Основна ідея проекту – поєднати комфортабельний відпочинок у кемпері з можливістю подорожей поблизу кемпінгу. Для досягнення цієї мети автори проекту – студенти Володимир Багінський, В'ячеслав Міхалевич, Андрій Галавін – запропонували використати в ролі кабіни кемпера електромобіль Smart ForTwo Electric. Окрім питань загального дизайну, у ході розробки вони вирішували інженерні задачі проектування силової установки, систем керування і завантаження-вивантаження, закріплення "кабіни" кемпера.

3D-модель автономного робота-трактора для обприскування в сільському господарств- FLIbot

FLIbot – роботизований трактор для обприскування в сільському господарстві. Цей проект студентів Андрія Варцаби, Роберта Мілаєва, Катерини Хачатурової спрямований на "розумну агроінженерію". Він передбачає застосування системи технічного зору,  щоб обприскувати гербіцидами тільки бур'ян.

Візуалізація стенду для механічного трансформування 3D-об'єктів

Стенд для механічного трансформування 3D-об'єктів. Основною перевагою запропонованого комплексу є можливість масштабування та трансформування об'ємних дизайнерських об'єктів без застосування устаткування с числовим програмним керуванням. Завдяки суто механічній конструкції досягнуто можливості відтворити копію з масштабуванням. Такий принцип є особливо важливим у дизайнерській практиці, коли необхідно зробити декілька копій одного оригіналу, наприклад, авторської статуетки. Автор проекту – Євген Костище.

3D-модель рами, підвіски і трансмісії економічного електромобіля ZEUS

ZEUS – суперекономічний міський електромобіль. Метою проекту студентів Василя Кутузи і Павла Кривича є створення надзвичайно економічного міського двомісного автомобіля, що відповідає вимогам міжнародного конкурсу "Shell Eco Marathon". Василь Кутуза був капітаном команди "Формула Студент КПІ" у сезоні 2017–2018 рр., де набув величезного досвіду реалізації інженерних проектів. На жаль, інвесторів знайти не вдалося, і автомобіль не був створений. Можливо, хтось із нових студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського захоче долучитись до проекту й реалізувати його.

Наразі студенти, які навчаються за магістерською програмою "Інженерний дизайн" працюють над такими проектами, як: "ODI – електрична платформа для автономного переміщення людей з інвалідністю" (Віталій Бєлих, Сава Петелько, Деніс Фіногєєв), "CarWind – автомагістральний вітрогенератор з елементами пасивної безпеки (Антон Гейко та Олександр Дудар), "Дуплікарвер з функцією масштабування" (Тетяна Проценко), "Складська система для інструментального забезпечення з інтерактивними функціями" (Руслан Конарівський). Два студенти виконують проекти для потреб команди "Формула Студент КПІ" в сезоні 2018/19, а саме: "Конструкторсько-технологічне забезпечення вдосконаленої рами для перегонового боліда" (Дмитро Нагорний) та "Проектування й моделювання аеродинамічних елементів для боліду "Формула Студент КПІ" (Сергій Пеліхов).

Частину з цих проектів плануємо подати на щорічний Фестиваль стартапів "Sikorsky Challenge", а розробку боліда "Формула Студент КПІ"  маємо реалізувати цього літа. Проекти наших студентів ставали неодноразовими переможцями конкурсу стартап-проектів Sikorsky Challenge.

Насамкінець зауважу, що згідно з сучасним законодавством, навчатися за магістерською програмою "Інженерний дизайн" можуть не тільки випускники нашої кафедри. Якщо ви творча, креативна людина, закінчили інженерний бакалаврат (механіка, електрика, електроніка, комп'ютерні науки, телекомунікації тощо) та мрієте реалізувати свої ідеї або ж долучитись до команди, яка працює над перспективним проектом, то можете вступити до нас. А ми разом з вами зробимо мрії реальністю.

Докладнішу інформацію можна отримати на сайті кафедри інтегрованих технологій машинобудування (itm.kpi.ua).

Віталій Пасічник, зав. каф. ІТМ, д.т.н., проф.