Бюджет університету на 2020 рік, затверджений в сумі 1809,7 млн грн, виконано на 98,1%, причому план надходжень загального фонду виконано на 100,0 %, а план надходжень спеціального фонду – на 91,2 % через введення з 18 березня низки карантинних заходів.

Порівняно з 2019 роком бюджет збільшився на 5,5 %, у тому числі за програмою " Підготовка кадрів" – на 4,9 %, а за програмою "Виконання НДР" – на 20,0 %.

Протягом 2020 року не було затримок надходжень коштів із загального фонду, своєчасно та в повному обсязі здійснювались оплата по договорах на придбання товарів, матеріалів, послуг та робіт, виплати заробітної плати та всі інші соціальні виплати, передбачені чинним законодавством щодо оплати праці та Колективним договором.

Фонд заробітної плати всіх працівників університету порівняно з попереднім роком збільшився на 11,5 % і склав 1 146,9 млн грн.

Розмір мінімальної заробітної плати зріс на 13,2 %.

Відповідно до Колективного договору крім посадових окладів, обов'язкових і стимулюючих надбавок та доплат, працівникам університету було виплачено:

  • місячних і квартальних премій та премій до ювілейних дат – на суму 20946,4 тис. грн;
  • щорічної грошової допомоги педагогічним працівникам – на суму 1276,2 тис. грн;
  • матеріальної допомоги за заявами – на суму 368,1 тис. грн;
  • допомоги працівникам на оздоровлення – на суму 43554,7 тис. грн;
  • зарплати, збереженої за мобілізованими працівниками – на суму 899,6 тис. грн;
  • надбавок до окладів викладачам-дослідникам – на суму 833,5 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата за 2020 рік становить 12796,2 грн, або на 12,7 % більше, ніж відповідний показник за 2019 рік.

Крім того, відповідно до Колективного договору та Закону України " Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності " протягом року на підставі заявок профкому адміністрація перерахувала 350,0 тис. грн на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед працівників університету.

Усі види соціальних виплат студентам, аспірантам та докторантам здійснювались відповідно до чинного законодавства в межах затверджених кошторисом асигнувань.

Середньорічна чисельність студентів-стипендіатів склала 42,8 % від загального контингенту бюджетних студентів. Річний стипендіальний фонд за 2020 рік у сумі 143823,8 тис. грн був використаний на 100,0 %.

За рахунок інших джерел та фондів було додатково виплачено стипендії студентам на суму 475,5 тис. грн.

Відповідно до рішення Вченої ради університету кошти на фінансування органів студентського самоврядування було виділено в розмірі 0,5 % надходжень від основної діяльності, а саме 800,0 тис. грн.

Фактичні витрати на оплату комунальних послуг у 2020 році склали по загальному і спеціальному фондах 90846,0 тис. грн.

З метою подальшого скорочення обсягів споживання енергоносіїв на заходи з енергозбереження в корпусах та гуртожитках за 2020 рік використано коштів спеціального фонду на суму 17030,7 тис. грн, що перевищує відповідні видатки 2019 року на 86,0 %.

Видатки власних коштів на придбання обладнання довгострокового користування в 2020 році склали 33545,9 тис. грн, що на 12170,6 тис. грн менше минулорічного показника в результаті невиконання плану надходжень до спеціального фонду.

Ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах університету протягом року виконано на 60005,5 тис. грн, або на 63,9 % більше, ніж у попередньому році.

Рішенням Вченої ради університету від 5 квітня 2021 року бюджет КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020 рік за всіма основними показниками визнано повністю виконаним.

Людмила СУББОТІНА, головний бухгалтер

Бюджет КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020 рік

Дата події