Зі звіту проректора з адміністративної роботи Вадима Кондратюка на засіданні Вченої ради 5 квітня 2021 р.

Діяльність департаментів господарської роботи, майнових і соціальних питань та безпеки здійснюється в рамках "Стратегії розвитку КПІ ім.Ігоря Сікорського" та спрямована на утримання існуючої матеріально-технічної бази в нормальному експлуатаційному стані, створення необхідних умов для забезпечення навчальної й наукової діяльності здобувачів вищої освіти та співробітників університету, забезпечення безпечних умов праці в період складної епідеміологічної ситуації.

Майновий комплекс університету складається з  36 навчальних корпусів, 20 гуртожитків, 6 житлових будинків, 4 баз відпочинку для студентів і співробітників, Центру культури і мистецтв, Науково-технічної бібліотеки, господарських споруд. Загальна площа приміщень – 546,5 тис. м2, загальна територія – 160 га, у тому числі бази відпочинку – 35 га.

Департамент господарської роботи охоплює сферу діяльності із забезпечення функціонування, утримання, проведення ремонтних робіт та благоустрою об'єктів університету.

Загальний обсяг коштів, використаних у 2020 р. для проведення ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах університету, склав 60,0 млн грн, що на 64% більше, ніж у 2019 р. Особлива увага приділялася ремонту потокових аудиторій, навчальних лабораторій та місць загального користування, підвищенню надійності енергозабезпечення об'єктів та економії енергоресурсів.

Силами виробничо-експлуатаційного комбінату виконано ремонтних робіт на суму 9,7 млн грн, що на 19,6% більше, ніж у 2019 р., силами сторонніх підрядних організацій – на 46,3 млн грн, власними силами студмістечка – на 2,6 млн грн. Зросла частка виконання робіт власними силами підрозділів – 1,4 млн грн, що в 5 разів більше, ніж у 2019 р. За попередні п'ять років ця сума не перевищувала 300 тис. грн на рік (слайд 1).

У поточному році, з метою покращення якості ремонтних робіт та скорочення терміну їх виконання, необхідно збільшити чисельність кваліфікованих працівників виробничо-експлуатаційного комбінату. Це дозволить збільшити частку робіт, виконаних працівниками комбінату, і зменшити залучення сторонніх підрядних організацій.

Утримання матеріальної бази студмістечка. Протягом 2020 р. у студмістечку було організовано і виконано комплекс заходів, спрямованих на покращення умов проживання студентів: капітальні та косметичні ремонти частини житлових кімнат і місць загального користування в 16 гуртожитках, реконструкція індивідуальних теплопунктів у гуртожитках №№ 8, 21, капітальний ремонт покрівлі гуртожитків №№  4, 12, 14, завершуються роботи із встановлення семи нових ліфтів у гуртожитках №№ 15, 16, 19, 20. Вагому складову загальних витрат студмістечка становлять ремонтно-відновлювальні роботи – близько 22 млн грн, з яких  2,5 млн грн освоєно ремонтно-будівельною дільницею служби експлуатації студмістечка, 219 тис. грн – виробничо-експлуатаційним комбінатом, 19 млн грн – підрядними організаціями (слайд 2).

Основним завданням щодо оптимізації виконання ремонтних робіт у студмістечку є розвиток його власної ремонтно-будівельної дільниці з метою виконання ремонтно-відновлювальних робіт хоча б на рівні 50% від загального обсягу.

Комунальні послуги. Хочу зазначити, що в 2020 р. виконано значний обсяг робіт за Програмою енергоефективності на 2020-2024 рр., метою якої є комплексна реновація будівель університету з використанням сучасних технологій та енергоефективного обладнання. Реалізація Програми суттєво покращить комфортні умови у приміщеннях як у зимовий, так і в літній період, що позитивно позначиться на якості надання освітніх послуг та дозволить значно економити кошти бюджету університету.

Витрати на комунальні послуги складають 5% бюджету університету. За минулий рік тарифи на теплову енергію для навчальних корпусів зменшилися на 3%, а для гуртожитків зросли на 1,2%; на електричну енергію для навчальних корпусів зменшилися на 6,5%, а для гуртожитків залишились незмінними, на холодну воду зросли на 8%.

Загальна вартість спожитих у минулому році енергоресурсів склала понад 90 млн грн, що на 34 млн грн менше, ніж у 2019 р. Зекономлені кошти направлені до фонду розвитку університету. У 2020 р. університетом спожито: теплової енергії – на суму 49 млн грн, електричної енергії – на 26 млн грн, холодної води – на 14,7 млн грн, природного газу – на 186 тис. грн. Порівняно з 2019 р. зменшилися обсяги споживання: теплової енергії – на 12%, електричної енергії – на 21%, холодної води – на 29%, природного газу – на 47% (слайд 3). Протягом року службою енергоменеджменту проведено роботу щодо відшкодування університету неправомірно виставлених рахунків за спожиту теплову енергію в сумі більше 90 тис. грн та близько 200 тис. грн за послуги водопостачання і водовідведення.

Скоротилося споживання електричної енергії: навчальними корпусами – на 14,7%, студмістечком – на 28,5%. Загалом на заходи з енергозбереження витрачено понад 12 млн грн. У студмістечку зменшилося споживання холодної води на 28,8%, а в навчальних корпусах – на 30%. Але зменшення споживання води в студмістечку не пропорційне зменшенню кількості мешканців у гуртожитках. Тому в 2021 р. потрібно звернути увагу на стан сантехнічного обладнання й інженерних мереж студмістечка.

Енергозбереження. Минулого року проведено реконструкцію індивідуальних теплопунктів у трьох навчальних корпусах, розроблено 9 проєктів реконструкції індивідуальних теплопунктів, 6 із яких планується замінити в поточному році. Також реалізовано проєкт утеплення потокових аудиторій зони А-1 корпусу 7, що дозволило підвищити температуру в навчальних приміщеннях до рівня санітарних норм (на 6оС вище, ніж до утеплення).

Продовжуємо встановлювати металопластикові вікна та двері вхідних груп: у навчальних корпусах здійснено їх заміну на суму понад 3 млн грн, площею 944 м2; у гуртожитках – на суму понад 1 млн грн, площею 579 м2. У 2020 р. лінія виробництва металопластикових вікон перепрофільована та використовує у виробництві енергоефективні двокамерні склопакети з енергозберігаючим покриттям.

За останній рік виконано значну роботу з розвитку системи дистанційного енергомоніторингу: закуплено відповідне обладнання та забезпечено дистанційне знімання показів теплолічильників у 30 навчальних корпусах. Монтаж обладнання виконано провідним інженером служби енергоменеджменту, що дозволило зекономити більше ніж 50 тис. грн. У наступному році заплановано реалізацію дистанційного знімання показів з водолічильників та частини електролічильників у навчальних корпусах.

У співпраці з кафедрами АПЕПС та АТЕП теплоенергетичного факультету продовжується створення програмного забезпечення для системи енергомоніторингу. Такий комплекс заходів дозволить не лише в онлайн-режимі спостерігати і фіксувати енергоспоживання об'єктами університету, а й своєчасно виявляти першопричини перевитрат та оперативно впливати на їх усунення. Реалізація проєкту дозволить заощадити до 5-10% енергоресурсів, що у грошовому еквіваленті складає 5-10 млн грн на рік.

План заходів з енергоефективності на 2021 р. включає такі напрями: теплозахист будівель, модернізацію теплового господарства та дистанційний енергомоніторинг.

Екологічна безпека. У минулому році у складі департаменту господарської роботи створено відділ екологічного контролю. За цей час виконано значний комплекс робіт для усунення зауважень за приписом Державної екологічної інспекції столичного округу. Зокрема, розроблено та затверджено наказом ректора Положення про поводження з відходами в університеті, отримано низку дозвільних документів, виготовлено охоронні знаки для об'єктів природно-заповідного фонду університету, організовано вивезення на утилізацію люмінесцентних ламп, хімічних та інших небезпечних відходів. Вивезено на утилізацію: ламп люмінесцентних – 10000 шт., шин – 145 шт., відходів хімічних – 4000 кг та інші небезпечні відходи.

На виконання Закону України "Про відходи" в університеті після закінчення карантинних обмежень буде запроваджуватися система роздільного збору та сортування сміття. Цей проєкт не лише привабливий з економічної точки зору, оскільки дозволить скоротити витрати на вивезення сміття, але й важливий для збереження нашого довкілля. Реалізацію першого етапу проєкту розпочато в 2020 р., а саме: придбано контейнери, які наразі використовуються для утилізації засобів індивідуального захисту, а потім будуть використовуватися для сортування паперу, пластику та скла; придбано подрібнювач гілок, що дає змогу зменшити об'єми вивезених відходів, які утворюються в результаті догляду за насадженнями. Це дозволить зекономити кошти на вивезення великогабаритних відходів на суму 250 тис. грн/рік. Подрібнені дрова можуть бути використані для опалення оздоровчих підрозділів, що дозволить зекономити додатково 40-50 тис. грн на придбання твердого палива.

Автотранспортне підприємство. Велика увага приділяється роботі автотранспортної дільниці, яка працює на засадах госпрозрахунку. У 2020 р., порівняно з 2019 р., на 17% зросли його доходи, а видатки – на 14%. Усього від сторонніх юридичних та фізичних осіб за надання платних автопослуг отримано майже 752 тис. грн. Це свідчить про позитивну динаміку в роботі підприємства.

Протягом року для оптимізації й покращення роботи підприємства та збільшення його доходів придбано екскаватор-навантажувач, вантажний та вантажопасажирський автомобілі. З метою розвитку автотранспортного підприємства важливим є оновлення його рухомого складу, зокрема придбання спецтехніки.

Пожежна безпека. Протягом минулого року велика увага приділялася пожежній безпеці. Університет пройшов позачергову перевірку Державною службою України з надзвичайних ситуацій, за результатами якої посилено заходи з пожежної безпеки: виконано 65% запропонованих приписів, здійснено 143 перевірки щодо дотримання чинних вимог та "Правил пожежної безпеки в Україні", приведено в працездатний стан систему автоматичної пожежної сигналізації в 14 навчальних корпусах, на базах відпочинку "Політехнік" та "Маяк", здійснено 86 протипожежних тренувань.

На протипожежні заходи в 2020 р. залучено понад 3 млн грн. Проведено технічне обслуговування систем автоматичної пожежної сигналізації, облаштовано шафи та стенди з пожежної безпеки, у будівлях розміщено знаки пожежної безпеки, які позначають напрямки та шляхи евакуації, придбано: вогнегасників – 1155 шт., пожежних рукавів – 538 шт., пожежних стволів – 410 шт. Розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації й системи оповіщення для чотирьох навчальних корпусів та усіх гуртожитків студмістечка.

З 25 лютого по 11 березня 2021 р. пройшла планова перевірка з питань техногенної та пожежної безпеки. За її результатами отримано акти і нові приписи, які ми спільними зусиллями маємо виконати до початку нового навчального року. Прошу особливо звернути увагу на цей напрям роботи і діяти згідно з виданими наказами та розпорядженнями.

У планах на 2021 р. – монтаж автоматичної пожежної сигналізації в гуртожитках студмістечка та навчальних корпусах, проведення навчання з питань пожежної безпеки з посадовими особами, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння, просочення вогнетривкою речовиною дерев'яних конструкцій горищ та продовження проведення якісних інструктажів з питань пожежної безпеки для співробітників університету.

Благоустрій університету. Постійно працюємо над облаштуванням та  озелененням території. Здійснено формування ялинок перед головним корпусом, упорядковано територію перед навчальними корпусами №17, 20, Центром культури і мистецтв, біля корпусу №4, створено сквер "Піонерам авіації" за Відділом авіації і космонавтики ДПМ, де висаджено понад 150 саджанців берези, ялини, клену та платану, створено нову алею сакур (слайд 4). Загалом на благоустрій території університету в минулому році виділено 4,6 млн грн.

У поточному році планується провести благоустрій території між навчальними корпусами №7 та 16, біля навчальних корпусів №18 та 28. Зауважу, що господарські роботи виконувалися в тісній співпраці з Радою з питань розвитку університету: відбувалося обговорення та затвердження проєктів благоустрою, приймалися рішення щодо фінансування на утримання та покращення матеріально-технічної бази.

Департамент майнових і соціальних питань. Нині актуальним є захищеність працівників і студентів та створення умов для дистанційної роботи. Усі підрозділи, відповідно до заявок керівників, були забезпечені захисними та антисептичними засобами. Щоденно проводиться обробка приміщень, де перебувають люди, дезінфікуючими та хлорвмісними розчинами, здійснюється моніторинг та відповідні профілактичні заходи з метою недопущення поширення в університеті коронавірусної інфекції.

Центр студентського харчування торік організував безпечне харчування 2,5 тис. студентів, 550 курсантів та 4000 працівників, у тому числі і на базах відпочинку в період оздоровчого сезону. Доходи Центру студентського харчування у 2020 р. зменшилися на 11 млн грн, тобто на 40%.

Оздоровчі підрозділи університету. Дотримуючись усіх карантинних вимог, протягом оздоровчого сезону 2020 р. наші бази відпочинку відвідали 1100 працівників та членів їх сімей (на 32% менше, ніж у 2019 р.), а також 437 студентів (на 34,5% більше, ніж у 2019 р.). Доходи за надання оздоровчих послуг скоротилися на 31% та склали 4,7 млн грн.

На розвиток баз скеровано близько 1 млн грн, зароблених оздоровчими підрозділами, при цьому ціна путівки залишилась однією з найнижчих серед ЗВО України. Нині розробляється проєкт будівництва нового корпусу СОТ "Глобус". Орієнтовний початок будівництва – ІІ квартал 2022 р. У СОТ "Політехнік" очищено озеро та реконструйовано систему опалення в корпусі №2 для цілорічного функціонування.

Для забезпечення студентів та працівників медичними послугами налагоджена співпраця з Київською міською студентською поліклінікою. Для отримання безоплатної медичної допомоги студенти та працівники можуть обрати терапевта й укласти з ним декларацію. Створюється навчально-науковий оздоровчий комплекс "Здоров'я КПІ" на основі медичної бази кафедри біомедичної інженерії. Серед першочергових завдань департаменту – відновлення роботи санаторію-профілакторію, який також увійде до цього комплексу.

Відділом закупівель укладено більше 1000 угод, проведено 1 538 закупівель, що на 10% перевищує минулорічний показник. Сума економії від очікуваної ціни договору склала 30,9 млн грн (на 30% більше, ніж торік). Для спрощення закупівель впроваджено принципово нову схему постачання, яка забезпечує підрозділи товарами та послугами за принципом "єдиного вікна". Розроблено систему "Закупівельник КПІ", яка полегшить роботу в 2021 р. (слайд 5).

Відділ контролю використання площ систематично здійснював контроль за використанням площ в університеті. Площа навчальних корпусів складає 353 тис. м2, з яких 117 тис. м2 виділено для навчальної діяльності та 5 тис. м2 – на наукову діяльність. Торік до навчального фонду було переведено 716,8 м2. Університет здає в оренду 4104 м2. Протягом року працювала комісія, яка перевіряла ефективність використання площ університету.

Соціально-побутовий відділ проводить роботу з особами, які постраждали від аварії на ЧАЕС (50 осіб), та веде їх облікові справи. У 2020 р. було виграно грант на суму 186 тис. грн на організацію благодійних обідів для пенсіонерів, інвалідів та людей похилого віку, які працювали в університеті.

 Спільно з департаментом господарської роботи працівники відділу взяли участь у новорічному оформленні фасаду головного корпусу.

Діяльність департаменту безпеки була спрямована на забезпечення  збереження товарно-матеріальних цінностей університету. Потрібно відмітити значне зменшення усіх видів правопорушень (слайд 6). Цьому сприяють умови роботи та навчання під час карантину та переведення навчального процесу в дистанційний режим.

Впроваджено нові системи контролю та управління доступом у п'яти навчальних корпусах, заплановано їх встановлення ще в чотирьох. У 2020 р. встановлено 21 камеру відеоспостереження. Всього на сьогодні працює 143 камери. На 2021 р. заплановано встановити 40 сучасних ІР камер. У зв'язку з численними кібератаками на сервери та інформаційні ресурси університету, на постійній основі співпрацюємо з представниками кіберполіції та Служби безпеки України щодо унеможливлення таких ситуацій.

На базі Центру фізичного виховання та спорту функціонують 23 збірних команди, які беруть участь у змаганнях міського, національного та міжнародного рівнів. У 2020 р. на базі ЦФВС пройшло 5 турнірів та чемпіонатів серед ЗВО м. Києва та один – на рівні України. Утримання й розвиток матеріально-технічної бази ЦФВС здійснюється за рахунок надання платних спортивних послуг, у 2020 р. було отримано 4,6 млн грн (на 12,8% менше, ніж за попередній рік).

Торік у ЦФВС провели ремонтно-відновлювальні роботи приміщення та чаші навчального басейну, вишки плавального басейну, освітлення малого спортивного ядра. Спорткомплекс КПІ може забезпечити проведення змагань різного рівня з різних видів спорту, однак потрібно здійснити реновацію будівлі та інженерних мереж, капітальний ремонт чаші басейну та футбольних полів тощо.

Цивільний захист. З метою забезпечення профілактичних і протиепідемічних заходів створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організовано збір, аналіз та узагальнення даних про епідеміологічну обстановку в університеті (за весь період захворіло 215 здобувачів вищої освіти та 172 працівники). Виконано дезінфекцію 72 приміщень у навчальних корпусах на площі 2000 тис. м2 та 190 житлових кімнат гуртожитків студмістечка загальною площею понад 7000 тис. м2.

Увага відділу охорони праці була зосереджена на проведенні навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, підготовленні інформаційних плакатів щодо використання засобів індивідуального захисту тощо (слайд 7). Також підготовлено пакет документів щодо атестації 38 робочих місць для 141 працівника, які отримають пільги за роботу в шкідливих умовах праці.

Дещо з пріоритетних планів на 2021 рік. Для департаменту господарської роботи: забезпечення умов утримання аудиторного фонду в належному експлуатаційно-технічному стані, здійснення заходів з модернізації обладнання, виконання Програми з енергоефективності й енергозбереження, здійснення протипожежних заходів, планових ремонтних робіт, робіт з благоустрою та  реконструкції тощо. Для департаменту майнових і соціальних питань: організація та забезпечення розвитку оздоровчих підрозділів, розробка програми комплексного обстеження здоров'я співробітників і студентів, підтримка і впровадження соціальних проєктів та інше. Для департаменту безпеки: впровадження та забезпечення експлуатації сучасних засобів контролю, зв'язку й комунікацій, впровадження відповідного програмного забезпечення для здійснення більш ефективних заходів безпеки тощо. Для Центру фізичного виховання та спорту: здійснення ремонтних робіт, облаштування території, заміна обладнання,  забезпечення водопостачання, розвиток інформаційних ресурсів та інше. Для охорони праці: проведення перевірок стану охорони праці структурних підрозділів, навчання і перевірка знань з питань охорони праці, проведення атестації робочих місць та вступних інструктажів. Для цивільного захисту: виконання завдань щодо забезпечення захисту в умовах режиму НС, навчання учасників освітнього процесу та їх захист від наслідків надзвичайних ситуацій.

Дата події