ВСТУП

2021 рік за масштабом і характером викликів, з якими мав справу Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Університет або КПІ ім. Ігоря Сікорського), був одним із найскладніших у його 123-річній історії. Найбільшим викликом для колективу стало непередбачуване поширення пандемії COVID-19. Упродовж року коронавірусну хворобу з різним ступенем важкості перебігу перенесли понад 60 % викладачів, співробітників і студентів Університету. Вона забрала життя 15 працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського. Отож протягом звітного періоду зусилля колективу Університету були зосереджені на забезпеченні високої якості освітнього процесу та науково-інноваційної діяльності в умовах карантинних обмежень.

Швидко плинна ситуація потребувала нестандартних рішень щодо забезпечення неперервності навчального процесу, а також науково-інноваційної роботи водночас зі збереженням їхньої якості. При цьому слід було організувати заходи захисту політехніків від інфекції та унеможливити її подальше поширення в Університеті. Природньо, що основним таким засобом була і є масова вакцинація, якою на 31 грудня 2021 року було охоплено понад 93 % викладачів, 85 % співробітників і 60 % студентів. Це дало змогу забезпечити стабільне функціонування Університету за всіма напрямами роботи.

За цих обставин, КПІ ім. Ігоря Сікорського не лише працював стабільно, але й продовжив рух курсом розвитку, передусім у напрямі започаткування нових освітніх програм, формування нових наборів компетентностей, необхідних сучасному фахівцю і, тим більше, фахівцеві майбутнього. Найкращим джерелом інформації про ці запити є ринок праці, тому Університет і далі зміцнював зв’язки з компаніями-роботодавцями, особливо тими, що належать до наукомістких сучасних галузей та активно впроваджують сучасні інноваційні рішення. Варто додати, що партнерські відносини з такими компаніями і підприємствами не обмежуються лише питаннями працевлаштування випускників Університету й організації на базі Університету цільової додаткової підготовки для роботи на них, зокрема і за моделлю дуальної освіти, але й забезпечують розширення тематики і поглиблення інноваційної діяльності Університету із залученням до участі в ній студентів і аспірантів.

Звісно, Університет продовжив й організаційне самовдосконалення шляхом реформування системи управління, оптимізації його структури, вдосконалення функцій, автоматизації управлінської діяльності відповідно до сучасних викликів і вимог тощо.

Позитивними стали результати акредитації освітніх програм КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 р.: на кінець грудня відповідно до графіка акредитацій, затвердженого Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. В Університеті було акредитовано 7 освітніх програм бакалаврів (1 зразкова), 8 освітніх програм магістрів (2 зразкові) і 19 освітньо-наукових програм докторів філософії (4 зразкові). Показово, що жодної програми не було акредитовано умовно, також жодної акредитації не було відкладено.

У цьому звіті наведено показники щодо виконання вимог Контракту, виконання цільових показників закладу вищої освіти, виконання положень Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, показників використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності закладу вищої освіти.

Цей документ містить 2 розділи: звіт про виконання умов контракту укладеного між МОН та ректором та звіт про виконання якісних показників діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Також додається протокол Конференції трудового колективу від 22 квітня 2021 року (звітування за 2020 рік) та протокол від 28 жовтня 2021 року (звітування за 9 місяців 2021 року). На черговій Конференції трудового колективу у квітні 2022 року буде заслухано звіт про виконання умов контракту та виконання цільових показників діяльності Університету за 2021 рік.

Долучення Розмір
2021-report.pdf (624.91 КБ) 624.91 КБ
Дата події