Шановні учасники і гості сесії професорсько-викладацького складу університету та конференції трудового колективу! Дозвольте привітати вас з Днем Незалежності України та з 124-ою річницею від дня заснування КПІ.

У цей час українському народу великою ціною доводиться відстоювати територіальну цілісність і свободу своєї країни. Протягом останніх восьми років зазнав значних людських втрат і наш колектив. 28 студентів, викладачів і співробітників університету віддали своє життя під час Революції Гідності і в ході російсько-української війни. Чотирьом з них присвоєно звання Героя України посмертно. Прошу вшанувати пам'ять загиблих київських політехніків хвилиною мовчання. Дякую.

Важливо, що протягом усього цього часу колектив КПІ продовжував виконувати у повному обсязі свої статутні завдання, підтверджуючи згуртованість, соціальну відповідальність, патріотизм та професіоналізм.

Драматичним для України і для КПІ став початок 2022 року. Війна докорінно змінила роботу університету і життя людей. Після закінчення гарячої фази подій у м. Києві в КПІ було відновлено освітній процес. Наказом від 22 березня було визначено його організаційні форми. Від травня понад 70% працівників університету повернулися до очного режиму роботи. Ці заходи дозволили нам стабілізувати діяльність КПІ, успішно закінчити навчальний рік, здійснити черговий випуск 3740 бакалаврів і 250 магістрів за 72 освітніми програмами.

Для прийняття рішення щодо форм організації освітнього процесу в новому навчальному році було проведено опитування студентів і викладачів. Понад 70% викладачів засвідчили можливість проводити навчальний процес в очному режимі. Водночас 60% студентів поінформували про фізичну відсутність у Києві, але висловили бажання продовжити навчання в КПІ. В результаті було прийнято рішення про організацію освітнього процесу в новому навчальному році в дистанційному режимі з елементами очного навчання за окремими програмами для студентів, які фізично будуть перебувати в університеті.

Вірячи у ЗСУ та роблячи все для наближення перемоги, маємо розуміти, що перед нами постає завдання зміцнення оборонного потенціалу держави і відбудови нової, сучасної країни з економікою, орієнтованою на наукомісткі галузі з високими стандартами інновацій. Війна довела, що виграти її можуть не лише військові на полі бою, а й передові технології, інженери та вчені в галузі електроніки, інформаційних технологій, дослідження операцій, матеріалознавства, системної інженерії, механіки, інших інженерних напрямів.

Перед нами це ставить низку завдань завчасної модернізації освітніх програм та науково-інноваційної діяльності.

Подальше поглиблення взаємодії з ринком  праці є пріоритетом нашої роботи. За даними журналу Forbes-Україна, навіть за умов правового режиму воєнного стану, 34% керівників департаментів управління персоналом стверджують, що їхні компанії інвестують у навчання та перепідготовку кадрів як частину своєї стратегії роботи в майбутньому. Відтак, університет продовжував протягом минулого року започатковувати нові освітні програми, затребувані ринком праці та високотехнологічним бізнесом.

Важливим кроком стало створення в університеті нової системи працевлаштування випускників, яка базується на функціонуванні спеціальної інформаційної платформи, що враховує інтереси університету, здобувачів освіти та роботодавців.

За минулий рік ми мали значний розвиток дуальної форми здобуття вищої освіти. Було укладено договори з 43 компаніями і підприємствами за 49 освітніми програмами. Серед провідних компаній – Нuawei, Ajax, Samsung, ДТЕК, ДК "Антонов", НАЕК "Енергоатом", "Прогрестех" та інші. Ми отримали новітнє обладнання від цих компаній та три станції супутникового інтернету Starlink, які використовуються в освітньо-науковому процесі.

Особлива увага приділялася підготовці фахівців для оборонного сектору держави. Спільно з ДК "Укроборонпром" були втілені дві нові програми: "Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів" та "Впровадження стандартизації і системи менеджменту якості на підприємствах та в організаціях оборонно-промислового комплексу".

Працюючи в дистанційному режимі, маємо вживати всіх можливих заходів щодо підвищення якості навчання. Одним із інструментів, спрямованих на досягнення цієї мети, є платформа дистанційного навчання "Сікорський". Сьогодні вона нараховує понад три тисячі сертифікованих курсів. На початку 2020 року їх було близько трьохсот. Першим поштовхом для активного розвитку дистанційного навчання в КПІ стала пандемія COVID-19. Війна пришвидшила цей процес.

Продовжувалася робота з формування культури академічної доброчесності. Вдосконалено нормативно-правові документи, розпочато викладання дисципліни "Академічна доброчесність" для бакалаврів. Удосконалено систему виявлення текстових збігів та академічного плагіату в рукописах науковців, викладачів і студентів КПІ. У зв'язку з воєнним станом компанія Unichek безоплатно надала розширені можливості перевірки текстів на плагіат.

Удосконалювалися міждисциплінарні освітні та освітньо-наукові програми за принципом проникнення інженерії в медицину, біологію, охорону навколишнього середовища, економіку, у суспільну сферу тощо. Наприклад, більшість оборонних проєктів університету мають принципово міждисциплінарний характер. До їх виконання залучено фахівців з різних підрозділів КПІ.

Продовжувалася робота з автоматизації управлінської діяльності університету. Запроваджено систему електронного документообігу "Мегаполіс" з підключенням до Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Станом на сьогодні в електронній системі документообігу створено 378 робочих місць, що охоплює всі без винятку адміністративні та навчально-наукові підрозділи. Запроваджено систему "Персонал ЗВО", що дозволило автоматизувати роботу з обліку кадрів.

Проте нам ще потрібно здійснити низку покращень системи управління в частині збору даних, адже часто викладачі нарікають на перевантаженість постійними запитами, підготовкою різноманітних звітів.

Суттєвих змін за минулий рік зазнала інформаційна політика університету. Так, у 2021 році загальна кількість користувачів інформаційно-діалогової платформи КПІ в телеграмі досягла 22 тис., кількість підписників фейсбук-сторінок кафедр перевищила 37 тис., а загальна аудиторія офіційних ресурсів КПІ у фейсбуку склала 58 тис. Також на 34% зросла кількість матеріалів англійською мовою на сайтах кафедр і на 26% на сайтах факультетів.

Шановні колеги! Важливу роль у діяльності університету відіграє Вчена рада як його вищий інтелектуальний і експертний орган, осередок демократичного прийняття рішень. Комісіями Вченої ради упродовж року здійснено експертну оцінку понад 20 проєктів постанов КМ України та наказів МОН, затверджено 18 структурних змін в університеті, створено 10 нових навчально-наукових лабораторій і центрів, присвоєно вчені звання 65 співробітникам, рекомендовано до нагородження 120 наукових праць. Службою вченого секретаря здійснювалось супроводження діяльності спеціалізованих вчених рад, на яких було захищено 141 дисертаційну роботу.

Одним із головних викликів у сучасних умовах стала вступна кампанія до університету. У цьому році КПІ здійснює прийом за 43 спеціальностями та понад 200 акредитованими освітніми програмами.

Активні бойові дії на території України змусили МОН ухвалити рішення про проведення національного мультипредметного тесту, що, з одного боку, стало компромісним рішенням, а з іншого – знизило якість контингенту здобувачів освіти. Зокрема, важливий для підготовки інженерів предмет "фізика" не увійшов до переліку мультипредметного тесту. Тому перед нами постає завдання активізувати проведення адаптаційних курсів з фундаментальних дисциплін. Іншим викликом для ЗВО став значний відтік абітурієнтів у закордонні університети. За різними оцінками, ця цифра перевищує 30% від загальної кількості абітурієнтів.

Цього року вперше були застосовані мотиваційні листи при вступі, що відповідає кращим практикам закордонних університетів. На основі аналізу цьогорічного досвіду нам належить напрацювати підходи щодо об'єктивного та прозорого оцінювання мотиваційних листів, створивши необхідну критеріальну базу.

Загалом, протягом минулих років динаміка прийому студентів на перший курс до КПІ була позитивною. Отож кількість зарахованих на 1-й курс студентів усіх форм навчання у 2021 р. становила: за освітнім рівнем бакалавра – 5698, магістра – 2170 осіб. Так само ми мали неухильне зростання кількості аспірантів протягом останніх трьох років.

Цьогорічна вступна кампанія ще триває. На здобуття освітнього рівня бакалавра у цьому році подано 28355 заяв. Хоча це й найкращий показник серед ЗВО України, але порівняно з минулим роком маємо зменшення поданих заяв на 40%. На цей час рекомендацію на місця державного замовлення отримали 3500 абітурієнтів (зменшення порівняно з минулим роком – 13%), зараховано 348 осіб-переселенців з окупованих територій. Процес подання оригіналів документів на бакалаврат уже завершується. Водночас, продовжується прийом документів до магістратури. Комплексні фахові випробування для цієї категорії вступників розпочнуться 5 вересня. Остаточні результати прийому у 2022 році буде підбито наприкінці вересня.

Але вже тепер розуміємо, що маємо продовжувати профорієнтаційну роботу протягом усього навчального року. В цих умовах необхідно активніше використовувати інформаційні інструменти – телеграм-канали, фейсбук та інстаграм-ресурси, сайти підрозділів тощо.

Протягом 2019-2022 років НАЗЯВО акредитувало 71 освітню програму КПІ, з них 15% визначені як зразкові. У новому навчальному році запланована акредитація 125 освітніх програм, що накладає велику відповідальність на університет і його підрозділи.

Важливим фактором підвищення якості навчання в КПІ є система внутрішньої акредитації освітніх програм. У 2021/2022 навчальному році через внутрішню акредитацію пройшли освітні програми трьох рівнів підготовки за 46 спеціальностями. За результатами цієї роботи було модернізовано низку освітніх програм та укрупнено чотири кафедри університету.

Суттєвих змін зазнав кадровий склад університету. За 2021/2022 навчальний рік середній вік завідувачів кафедр зменшився більш ніж на 20 років – з  70,6 до 49,8. За цей час було обрано та  призначено близько 50 завідувачів кафедр. Майже на 15 років знизився і середній вік деканів факультетів та директорів інститутів.

В університеті систематично проводиться підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників як на базі Інституту післядипломної освіти, так і поза університетом. Усього у 2021 р. перепідготовкою та підвищенням кваліфікації було охоплено 593 працівники КПІ.

Шановні колеги! Розвиток науки та інновацій має залишатися одним із головних пріоритетів нашого університету! Ця діяльність у 2021 році здійснювалась на засадах багатоканального фінансування в рамках виконання держбюджетних НДР, робіт за державним замовленням, проєктів НФДУ, госпдоговірної тематики, білатеральних та міжнародних проєктів. Загальний обсяг фінансування наукових досліджень університету у звітному році до початку воєнної агресії зріс на 53% порівняно з 2020 роком і склав 128 млн грн.

Структурними підрозділами на госпдоговірних засадах було виконано договорів на загальну суму понад 35 млн грн, у тому числі  майже 3 млн грн отримано через системну роботу з майданчиком онлайн-закупівель Прозорро. Лідером у залученні спецкоштів став НН Фізико-технічний інститут.

За результатами наукової атестації КПІ уклав договір з МОН на базове фінансування обсягом 8,3 млн грн. Основним призначенням фінансування стала комплексна космічна програма КПІ, до виконання якої були залучені різні структурні підрозділи університету. Сьогодні завершується створення наносупутників PolyITAN-3-PUT та PolyITAN-12U. Планується виведення в космос цих апаратів у першій половині наступного року.

Варто зазначити, що університету вдалося продовжити оновлення матеріальної бази наукових досліджень. Загальна сума закупівель обладнання склала 7,3 млн грн.

Продовжувався розвиток Інноваційної екосистеми "Sikorsky Challenge", яка отримала статус Всеукраїнської. До неї увійшли 24 університети з 19 регіонів України; ювілейний Фестиваль інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021" став наймасштабнішим за всю історію його проведення. Було презентовано 323 інноваційні проєкти. Фіналістами стали 129, переможцями – 40.

Для скорочення розриву між ринком високих технологій і університетською наукою в КПІ створено Центр впровадження Індустрії 4.0, який у 2021 році став першим в Україні цифровим інноваційним хабом, зареєстрованим на європейській платформі смарт-спеціалізацій.

Продовжувався розвиток інституційних засад діяльності наукових шкіл університету, яких налічується 72. Помітно зросла кількість захистів дисертацій. Було захищено 27 докторських, 83 кандидатські, 53 дисертації наукового ступеня доктора філософії.

Збільшилася кількість публікацій, цитованих у базах даних Scopus та Web of Science. За індексом Гірша наш університет посідає перше місце серед технічних ЗВО України. Продовжилася практика преміювання науковців КПІ за публікації в журналах, які мають імпакт-фактор понад 0,5 та індексуються в базах Scopus та Web of Science.

Активно працювала Науково-технічна бібліотека імені Г.І. Денисенка, яка вже пройшла трансформацію від традиційної бібліотеки до сучасного хабу освітньо-наукової діяльності.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності бібліотеки є розвиток наукових видавничих проєктів відповідно до міжнародних стандартів якості видань. Нині з 25 наукових періодичних видань КПІ п'ять віднесено до категорії "А", 20 – до категорії "Б". До міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science входять шість наукових видань КПІ.

Бібліотека здійснювала оцифровування наукових видань та забезпечила відкриття відповідного вебпорталу, завдяки чому всі охочі мають можливість переглянути унікальну колекцію науково-технічної літератури, яка формувалася протягом понад 100 років. У травні 2022 року КПІ отримав доступ до міжнародного міжбібліотечного абонементу, що дозволяє замовляти матеріали із понад 500 бібліотек Європи та США.

Плідним для київських політехніків видався звітний рік на високі державні премії і нагороди. Серед лауреатів Національної премії України імені Бориса Патона професори Ігор Владиславович Янчевський, В'ячеслав Миколайович Горшков, Анатолій Іванович Кузьмичєв, Мирослав Васильович Карпець, Світлана Михайлівна Волошко, Олександр Федорович Луговський, доцент Микола Григорович Черняк.

Відзначено і досягнення молодих науковців КПІ. Премією Президента України нагороджено 11 наших молодих колег. До цієї скарбнички додалися 7 стипендіатів Президента України, 8 – Кабінету Міністрів України, 5 – Верховної Ради України, 2 стипендіати Премії імені Ігоря Курчатова. 32 студенти, які вступили до КПІ у минулому році, отримали стипендію Президента України за найвищі результати ЗНО. Сім молодих науковців отримали відзнаки "Молодий вчений року", дев'ять студентів КПІ стали призерами 29-ої Міжнародної студентської олімпіади з математики. Щиро вітаємо переможців і лауреатів та бажаємо подальших успіхів!

Шановні колеги! У сфері навчально-виховної роботи ми опинилися перед новим, можливо найскладнішим викликом. Молодь перебуває в розгубленості стосовно свого майбутнього і майбутнього своєї країни. Це змусило частину наших студентів вибудовувати плани поза Україною.

Водночас, маємо особливо пишатися тими студентами, які вірять в Україну. Саме вони з перших днів війни самоорганізувалися в територіальну оборону КПІ, будували барикади на території університету і Солом'янського району, чергували на блокпостах як у нашому районі, так і в інших небезпечних куточках Києва. Після закінчення гарячої фази подій у Києві ці студенти добровільно продовжили виконувати багато інших важливих справ.

Почали розвиватися нові форми студентської самоорганізації. Зокрема, небайдужі студенти об'єдналися заради розв'язання актуальних освітньо-наукових проблем, реалізації міжнародних проєктів, зареєструвавши громадську організацію "Студентський парламент КПІ". За ініціативою небайдужих студентів організовано та проведено Літню школу "КПІ – школа креативності", організовано компактне переселення студентів у гуртожитках університету.

Маємо висловити подяку Студентській раді КПІ, університетській профспілці, які перерахували Збройним силам України кошти в сумі 1,5 млн і 1 млн грн відповідно.

На новий рівень вийшов проєкт "ТехноАртКПІ". Цього року він проводився у форматі конкурсу суспільно корисних ініціатив "Відновлення. Відбудова. Відродження" за участю не тільки української молоді, а й студентів з Польщі.

Адаптації першокурсників до університетської спільноти сприяла серія заходів у рамках  марафону KPI First Year, у тому числі започаткований  у цьому році масштабний офлайн-івент KПItalks "Твій перший рік у КПІ" .

Належна організація взаємодії зі студентами у весняному семестрі дозволила відновити освітній процес під час воєнних дій і вчасно його завершити. 8% студентів оформили індивідуальні графіки навчання, 1,4% оформили академічні відпустки, 5,4% склали сесію на відмінно, 32,4% – на відмінно та добре, 60,3% отримали змішані оцінки і лише 1,5% студентів відраховано за невиконання навчального плану.

Продовжувалася робота зі стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти. Було спрощено та уніфіковано систему подачі до рейтингу успішності додаткових балів. Це посприяло зростанню кількості кандидатур, які стають стипендіатами іменних стипендій як державного рівня, так і стипендій організацій та партнерів.

Розпочато впровадження Програми розвитку інклюзивного навчання "Освіта без обмежень". Враховуючи підвищення психологічної вразливості студентів під час воєнного стану, проведено понад 20 вебінарів, до яких долучилися 1000 студентів, та організовано 800 онлайн та офлайн консультацій.

У перші дні війни було створено Гуманітарний штаб КПІ та Фонд підтримки КПІ, які розв'язували і продовжують розв'язувати  багато важливих проблем університету.

Окремої уваги потребували іноземні студенти. Їхню евакуацію з Києва було проведено протягом першого місяця війни.

Організовано участь викладачів і студентів, які були змушені евакуюватися за кордон у рамках програм академічної мобільності. 110 здобувачів вищої освіти КПІ зараз навчаються або проходять стажування за кордоном.

Спільно з Познанським університетом технологій (Польща) організовано безкоштовну літню онлайн-школу для 60 студентів КПІ, які вивчають комп'ютерні науки.

Продовжував розвиватися олімпіадний рух у КПІ. Було проведено 31 загальноуніверситетську олімпіаду, участь у них узяли 1900 студентів.

Після нетривалої перерви у 2021 році було організовано та проведено ХV Міжнародну студентську олімпіаду з програмування "KPI-OPEN". У ній взяли участь 90 команд з семи країн світу.

Шановні колеги! Протягом 2021 року університет нарощував зусилля у сфері міжнародної діяльності. У минулому році проведено переговори з послами дев'яти країн – Китаю, Аргентини, Франції, Ірану, Чорногорії, Ізраїлю, Узбекистану, Афганістану, Японії.

У 2022 році укладено угоди з 28 університетами з 13 країн світу. Зокрема, активізувалася взаємодія з Аризонським університетом (США), Університетом Шеффілду (Велика Британія), Бухарестською політехнікою (Румунія), Познанською політехнікою (Польща), Люблянським університетом (Словенія) та ін.

Відразу після початку війни щонайменше 100 університетів та організацій-партнерів із 30 країн світу надіслали звернення про підтримку України та КПІ й надали грошові благодійні внески на розв'язання найгостріших проблем життєдіяльності університету.

За останні пів року започатковано співпрацю КПІ із 28 альянсами європейських університетів, зокрема з ENHANCE, CESAER, SAP University Alliances. Вони об'єднують понад 50 провідних технічних університетів Європи. КПІ також долучився до ініціативи ООН "відкрита наука" та до програми Мережі університетів Чорного моря.

Протягом звітного періоду активно розвивались програми академічної мобільності. Кількість учасників мобільності серед науково-педагогічних працівників у 2021 р. склала 192 особи порівняно із 17 у 2020 р. Активізувалася і внутрішня мобільність: у 2021 р. шість здобувачів вищої освіти та 17 викладачів ЗВО-партнерів проходили стажування в КПІ.

Важливим напрямом інтернаціоналізації роботи КПІ є участь у міжнародних освітніх проєктах. У 2021 році в університеті виконувалися 142 проєкти освітнього спрямування за програмами "Горизонт-2020", "Горизонт Європа", ERASMUS+ (ЄС), USAID, CRDF (США), EURASIA (Норвегія), "Наука заради миру та безпеки" (НАТО) та іншими. За звітний період університетом було отримано грантове фінансування на суму 275 тис. євро.

На початку 2021/2022 навчального року спостерігалася позитивна динаміка вступу іноземних студентів. Їх кількість порівняно з доковідним періодом зросла на 18% і досягла 643 особи. На жаль, перебіг цьогорічної вступної кампанії свідчить про різке зменшення кількості заяв від іноземних громадян.

Шановні колеги! Господарська діяльність протягом звітного періоду була спрямована на забезпечення життєдіяльності і безпеки університету.

Враховуючи зростання за минулий рік тарифів на енергоносії на 51% та воєнний стан у країні, питання енергозбереження постало дуже гостро. Протягом 2021 року виконано низку відповідних заходів. Зокрема, було запроваджено систему дистанційного енергомоніторингу, що дозволило в онлайн-режимі проводити спостереження та фіксацію енергоспоживання об'єктами університету, своєчасно виявляти перевитрати та оперативно впливати на їх усунення.

Продовжувалася робота з модернізації індивідуальних теплопунктів у навчальних корпусах та гуртожитках з обладнанням їх сучасними контролерами та можливістю віддаленого керування. Ці  заходи дозволили знизити витрати на комунальні послуги за минулий рік до 5,5% від бюджету університету при 10%, які передбачалися.

Протягом минулого року велика увага приділялася пожежній безпеці. Університет виконав 75% приписів та рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій, здійснив 96 внутрішніх перевірок, привів у працездатний стан системи автоматичної пожежної сигналізації в 14 навчальних корпусах та 5 гуртожитках.

Активно проводилися роботи з благоустрою території університету. Здійснено, зокрема, відновлення дорожнього покриття за 6, 15, 16-м навчальними корпусами, на Парковій алеї, закінчено благоустрій території у Сквері піонерів авіації, де розміщено новий музейний експонат – літак АН-2, виконано благоустрій території за 18-м навчальним корпусом, закладено новий парк уздовж вулиці Борщагівської.

Протягом минулого року коштом меценатів споруджено пам'ятники видатним київським політехнікам – ліквідатору Чорнобильської катастрофи, Герою України Олександру Лелеченку  та видатному вченому і організатору науки Борису Патону.

Актуальним завданням протягом минулого року було пом'якшення негативних наслідків від пандемії COVID-19. Відповідно до регламенту МОЗ всі підрозділи були забезпечені захисними та антисептичними засобами. Вчасно проведено вакцинацію співробітників та профілактичні заходи з метою недопущення поширення інфекції.

Упродовж минулого року Центр студентського харчування надавав послуги студентам та працівникам, які перебували на території університету. Значна увага приділялася оздоровленню здобувачів вищої освіти та співробітників КПІ. 4060 студентів, співробітників та членів їх сімей мали змогу оздоровитися на базах відпочинку КПІ у 2021 році.

Важливого значення в умовах правового режиму воєнного стану набула робота з цивільного захисту. Інспекторами ДСНС із залученням представників поліції та штабу цивільного захисту Солом'янської РДА проводилася комплексна перевірка укриттів на території університету та студмістечка. Було атестовано та облаштовано укриття в навчальних корпусах і гуртожитках та визначено ті з них, які можуть експлуатуватися в новому навчальному році.

Шановні колеги! Однією із запорук успішної роботи університету є фінансова стабільність його функціонування. Для організації освітнього процесу у 2022 році КПІ отримав з Державного бюджету 1 млрд 631 млн грн, що складає 91,8 % від реальної потреби. Головними складовими видатків є оплата праці та стипендіальне забезпечення (97,6 %), часткова оплата комунальних витрат (2,0 %), матеріальна допомога студентам-сиротам (0,4 %). Жодних коштів на утримання та розвиток університету в структурі бюджету не передбачалося.

У складних умовах воєнного часу в квітні цього року було зменшено фінансування університету на 83 млн 106 тис. грн, що призвело до скорочення з травня щомісячних витрат на 6,5 млн грн. Наступний секвестр бюджету вищої освіти очікується восени.

Почали виникати невеликі затримки з перерахуванням стипендії міністерством. Університет активно співпрацює з МОН щодо нормалізації цього чутливого питання.

Шановні колеги! Обов'язковим елементом управління в сучасній освіті є заходи із запобігання та протидії корупції. До факторів запобігання корупційним проявам в університеті відноситься низка управлінських механізмів. Передусім це система колегіального обговорення та прийняття рішень з ключових напрямів діяльності університету.

Цей механізм реалізовано за допомогою колегіальних, громадських ланок управління, багатоступеневого погодження управлінських документів та системи повідомлень про порушення законодавства і корупційні прояви.

З метою мінімізації особистого втручання сторонніх осіб у процес управління в університеті ефективно діє автоматизована система "Мегаполіс", впроваджується електронна  система обліку кадрів, працюють електронні системи "Е-Кампус", "Деканат" та інші.

Значна роль у протидії корупційним проявам відводиться спеціальним уповноваженим особам з питань запобігання та виявлення корупції та з питань внутрішнього аудиту. Їх функції визначені чинним законодавством, вони підзвітні лише відповідним контролюючим органам.

Важливу роль в університеті відіграє департамент безпеки, особливо в умовах воєнного стану. Зменшенню кількості правопорушень та оперативному їх розкриттю сприяли встановлені на території університету система відеоспостереження, яка налічує 180 камер, та система контролю і управління доступом до безпекової інформації. Протягом звітного періоду було встановлено 26 нових камер відеоспостереження з можливістю розпізнавання облич у нічний час.

На грудневому засіданні 2021 року ми ухвалили рішення щодо підготовки до відзначення 125-річчя КПІ. Зокрема було прийнято першу редакцію Переліку заходів і затверджено склад ювілейного комітету. Тепер значна група наших колег напружено працює над програмою підготовки до ювілею. Сподіваюся, що 125-річчя КПІ зустріне в мирній і суверенній Україні.

Шановні колеги! Переходячи до звіту про виконання Колективного договору, зазначу, що усі його пункти в цілому виконані.

Повністю виконані пункти першого розділу. Зокрема, у зведеному кошторисі КПІ та кошторисах підрозділів були передбачені витрати на розвиток соціальних об'єктів університету, утримання та оновлення аудиторного фонду, розвиток матеріально-технічної бази, на медичне обстеження працівників, зайнятих на важких роботах, на усі інші напрями життєдіяльності університету.

Накази та розпорядження, перелік яких передбачено Колективним договором, адміністрація погоджувала з профкомом. Виконано пункт щодо оприлюднення норм бального оцінювання рейтингування НПП. Відповідальна особа за доступ до публічної інформації вчасно реагувала на запити у визначеному законодавством порядку. Усі запити, що стосуються публічної інформації, реєструвалися в системі електронного документообігу "Мегаполіс".

Відповідно до вимог чинного законодавства щодо політики відкритого доступу університет продовжував розміщувати інформацію про свою діяльність в офіційних джерелах, щоденно інформувати громадськість про основні події на своєму телеграм-каналі.

Другий розділ, який стосується трудових договорів, оплати та нормування праці, створення сприятливих умов та соціального захисту членів колективу університету, виконано повністю. Працівники приймались на роботу за трудовим договором відповідно до чинного законодавства. Укладанню контракту з науково-педагогічними та науковими працівниками передувало проведення конкурсного відбору.

Протягом 2021 року працівникам КПІ надавались заохочення за результатами виконання покладених трудових обов'язків. Було виплачено 7,6 млн грн, з них одноразових премій та премій до ювілейних дат – 5,2  млн грн, премій за наукові публікації – 700,0 тис. грн, надбавок викладачам-дослідникам – 1,2 млн грн, матеріальної допомоги – 485,0 тис. грн. Протягом поточного року відповідні виплати склали 4,6 млн грн, з них одноразових премій та премій до ювілейних дат – 2,9 млн грн, премій за наукові публікації – 663,7 тис. грн, надбавок викладачам-дослідникам – 780,1 тис. грн, матеріальної допомоги – 228,9 тис. грн.

Розділ три "Охорона праці та здоров'я" Колективного договору було в цілому виконано. Вчасно проведено атестацію робочих місць, пов'язаних із шкідливими умовами. Атестовано 62 таких місця для 160 працівників. Було проведено навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки. Підготовлено інформаційні плакати щодо використання засобів індивідуального захисту.

Було вжито заходів для виконання пункту 3.7. Колективного договору, які стосувалися покращення умов навчання, роботи та відпочинку здобувачів вищої освіти та працівників університету.

Було організовано комплекс робіт з приведення до ладу укриттів університету, створення умов безпеки, належного санітарного стану в корпусах і на території університету. Продовжувалося облаштування паркової зони вздовж вул. Борщагівської.

Четвертий розділ Колективного договору "Соціальне страхування, медичне обслуговування, організація санаторно-курортного лікування i відпочинку" було виконано повністю.

Відповідно до договору між профкомом та адміністрацією університету, з метою формування здорового способу життя працівникам та їх дітям, членам збірних команд КПІ надавалися пільгові та безоплатні послуги Центру фізичного виховання і спорту. Відновлено роботу басейну.

На жаль, через військову агресію цьогорічний літній оздоровчий сезон в Україні було зірвано, а база відпочинку "Маяк" до цього часу знаходиться на тимчасово окупованій території. Разом із тим, університетська профспілка організувала відпочинок групи дітей київських політехніків на базі Варшавського університету технологій.

П'ятий розділ, у якому йдеться про умови праці й побуту жінок, надання їм допомоги у вихованні дітей, виконано повністю. Протягом року діяв гнучкий режим робочого часу для жінок, які мають дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Пункти шостого розділу, присвяченого житлово-побутовим умовам, організації громадського харчування та забезпеченню культурних потреб працівників, виконано повністю.

У цей складний час для співробітників, які втратили житло, або їх житло було пошкоджено внаслідок бойових дій, університет надавав можливість поселення до гуртожитків студмістечка. Здійснювалося громадське харчування на базі ЦСХ університету.

Повністю виконано сьомий розділ Колективного договору, в якому йдеться про забезпечення правових гарантій профкому та профспілковому активу. Завдяки різним формам громадського контролю охоплено усі напрями роботи університету представниками профспілкового комітету та студентських організацій. Університет надавав їм необхідні приміщення, засоби зв'язку, забезпечував доступ до запитуваної інформації, не допускав втручання в роботу органів громадського контролю.

Будь-які зміни умов трудового договору, оплати праці, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників здійснювалися лише за згодою зазначених виборних органів.

Восьмий розділ, присвячений розподілу повноважень між адміністрацією, профспілками та трудовим колективом, виконано повністю. Керівники усіх рівнів відзвітували перед своїми колективами та затвердили колективні угоди на новий термін.

У зв`язку з об'єктивними обставинами, пов'язаними з військовою ситуацією, частково виконані пп. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, повністю виконано пункт 2 Угоди з охорони праці на 2021-2022 рр. Комісією було прийнято рішення про відтермінування виконання зазначених пунктів.

Таким чином, Колективний договір за звітний період в основному виконано.

Шановні колеги, спільними злагодженими діями наш колектив гідно подолає нові виклики, забезпечить життєдіяльність і стабільність університету в цих складних умовах. Вітаю вас з початком нового навчального року. Бажаю міцного здоров'я, успіхів у роботі, мирного неба та спільної перемоги.

Дякую за увагу!

Дата події