Досвід міжкультурної комунікації та взаємодії з міжнародними партнерами стає все більш важливим для студентів. І попри обмеження, спричинені пандемією COVID-19, факультет лінгвістики надає своїм вихованцям практичні можливості міжнародної співпраці.

Зрозуміло, для успішної міжкультурної комунікації маємо створити умови, що забезпечують конструктивний діалог, у якому позиції представників різних культур є рівноправними. З огляду на це, одним із напрямів діяльності кафедри англійської мови технічного спрямування №2 стала підготовка студентів до здійснення іншомовної комунікації в межах майбутньої фахової діяльності та розвиток міжнародного співробітництва студентів і викладачів із колегами з інших провідних університетів світу.

Відтак у контексті підтримки міжнародних зв'язків значна увага приділяється організації спільних освітніх студентських проєктів, які сприяють вихованню толерантного ставлення до представників інших народів, почуття поваги до їхніх традицій та історії, розвитку у студентів умінь іншомовного спілкування відповідно до норм міжнародного протоколу й етикету як в офіційних, так і в побутових ситуаціях.

Протягом осінньо-зимового семестру 2021 р. викладачі кафедри англійської мови технічного спрямування №2 та студенти технічних спеціальностей були залучені до низки міжнародних освітніх проєктів за участю представників університетів Словаччини, Філіппін, Іспанії та Японії.

Зокрема, у листопаді 2021 р. відбулася ХХІІ науково-практична онлайн-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених "Science and Technology of the XXI Century" ("Наука і техніка ХХІ століття"), у якій взяли участь запрошені студенти з Політехнічного університету Філіппін та Економічного університету Братислави. Відтак жваві дискусії відбувалися у 10 наукових секціях за напрямами: інновації в інженерії (Engineering Innovations), хімія та хімічні технології (Chemistry and Chemical Technology), теплоенергетика (Heat and Power Engineering), енергетичні технології (Energy Saving), електроенер­готехніка (Electric Power Engineering), автоматизація електромеханічних систем (Automation of Electromechanical Systems), електроніка (Electronics), природничі науки (Natural Sciences), сучасні інформаційні технології (Modern Information Technologies) та інновації в суспільних науках (Innovations in Social Studies). Студенти представили результати своїх наукових досліджень та вдосконалили вміння публічних виступів іноземною мовою.

Крім того, за участю студентів ІХФ та кафедри теорії, практики та перекладу анг­лійської мови ФЛ було реалізовано віртуальний обмін між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Політехнічним університетом Валенсії. Проєкт мав на меті вдосконалення вмінь міжкультурної комунікації.

Водночас, продуктивним і корисним став міжнародний проєкт "Ibunka 2021" ("Різні культури"), організований Йокогамським університетом у Японії. До проєкту було залучено студентів з шести країн світу. Загалом, 92 студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського (ННММІ, ННФТІ, ННІТС, ННІМЗ, ННІАТ, ПБФ) узяли участь в обговоренні сучасних проблем молоді. Сту­денти нашого університету написали 455 постів (обсягом не менше 200 слів кожний) на платформі проєкту та потрапили до десятки найкращих. Фінальна зустріч відбулась онлайн, і на ній студенти та викладачі поділились досвідом участі у проєкті. 

Варто додати, що нині реалізується проєкт "Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність – національне розгортання", організований Українським мовно-інформаційним фондом спільно з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств США та Великої Британії. Викладачі кафедри анг­лійської мови технічного спрямування №2 та студенти активно долучилися до роботи і подали пропозиції на створення сучасних програмних продуктів, а саме: WEB-портал "Мультимедійний словник з інфоме­дійної грамотності" та "Трансдисциплі­нарний кластер "МЕДІА&КАПСУЛИ".

Приємно зазначити, що в усіх проєктах студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського показали себе сучасними й ерудованими, креативними й комунікабельними учасниками міжкультурної комунікації. Отже високий професіоналізм викладачів іноземної мови кафедри англійської мови технічного спрямування №2 дозволяє не лише якісно організовувати освітній процес, зосереджуючи особливу увагу на розвитку вмінь міжкультурної комунікації в межах університету, а й сприяє презентації вагомих досягнень студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського на міжнародному рівні.

Щиро вдячні всім студентам і викладачам за підтримку та активну участь. Спо­діваємось на подальшу продуктивну співпрацю.