Звіт ректора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за 2022 рік про виконання Контракту № VI-44 від 18 липня 2019 року, який укладено між Міністерством освіти і науки України та Згуровським М. З., та про виконання цільових показників діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вступ

Документ розміщено на 74 сторінках та містить 2 розділи: звіт про виконання умов контракту, укладеного між МОН України та ректором, та звіт про виконання цільових показників діяльності (ключових показників ефективності) КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Також додається протокол Конференції трудового колективу від 01 вересня 2022 року (звітування за період із квітня 2021 року по вересень 2022 року). На черговій, плановій Конференції трудового колективу у квітні 2023 року буде заслухано звіт ректора про виконання умов контракту та виконання цільових показників діяльності (ключових показників ефективності) Університету за 2022 рік.

Долучення Розмір
2022-report.pdf (927.63 КБ) 927.63 КБ
Дата події