Проректор з наукової роботи Віталій Пасічник відмічає, що у 2022 р. значна частина проєктів, виконаних у КПІ ім. Ігоря Сікорського, має важливе значення для безпеки й обороноздатності України. Звичайно, ми не можемо навіть коротко перелічити всі проєкти, тож наведемо лише деякі приклади завершених НДР.

– У фундаментальному дослідженні вчених НН ІМЗ вирішено проблеми технології виготовлення із порошків металів, сплавів та тугоплавких сполук порошкових та композиційних матеріалів, конструкційних елементів сучасної техніки з екстремально високими умовами експлуатації.

– Підсумком прикладного дослідження ФЕЛ стало розроблення методу діагностики, який заснований на акустичному впливі на середнє вухо пацієнта та вимірюванні основних параметрів вуха, за якими діагностують стан його слухової системи.

– Вагомі результати отримали вчені НН ІАТЕ при виконанні розробки інноваційних дистиляторів для концентрування термочутливих розчинів. Виготовлено та проведено тестування пристрою для концентрування термочутливих рідин у тонкій плівці на обертовій поверхні, що актуально для систем життєзабезпечення в космосі, безводній місцевості, у фармацевтиці тощо.

– Також науковці НН ІАТЕ розробили зразки теплових труб, термосифонів та пульсаційних теплових труб для нової системи охолодження приймально-передавального модуля радіолокаційної станції.

– Значним досягненням Космічної програми КПІ став успішний запуск на навколоземну орбіту третього наносупутника університету "PolyITAN-НР-30", здійснений 3 січня 2023 р. з мису Канаверал (Флорида, США) ракетою-носієм Falcon-9 . Науковий експеримент у космосі передбачає оцінку впливу факторів космічного простору та мікрогравітації на ресурс і робочі характеристики мінітеплових труб оригінальної конструкції.

– Базове фінансування також забезпечує діяльність Інституту передових оборонних технологій, який взяв активну участь у підготовці Фестивалю "Sikorsky Challenge 2022", зокрема в проведенні оборонної панелі, на якій було представлено інноваційні проєкти для оборони і безпеки України.

– У проєкті державного замовлення "Створення інтегрованої платформи для ситуаційного аналізу соціально-економічних і безпекових явищ" розроблено комплекс організаційних та програмно-технічних засобів для збору, управління й інтелектуального аналізу неструктурованих текстових даних та інтеграції створюваних засобів до існуючого програмного середовища Інформаційно-аналітичного ситуаційного центру КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зазначений комплекс використовується державними органами влади для вирішення завдань у сфері національної безпеки і оборони України.

– Світовий центр даних здійснив форсайтні дослідження впливу найбільш небезпечних загроз на стан національної безпеки України. Побудовано сценарні моделі для розвитку енергетичного кластеру України та формування геополітичних умов, у т.ч. умов розвитку оборонно-промислового комплексу України.

– Основні замовлення на наукові дослідження і розробки з боку ринку сприяють підвищенню обороноздатності держави. Проєкт "Дослідження зварності та розроблення технології зварювання катаної сталі Mars® 600 високої твердості" та розроблення технології виготовлення чавунних виливків і зварювання катаної сталі виконують науковці й інженери НН ІМЗ.

kpi images

– У НН ІАТ розробляється літаюча платформа агротехнічного призначення, а в НН ІЕЕ оптимізовано технологічні параметри руйнування золотоносних кварцитів.

– Науковці НН ММІ виконали роботи з удосконалення технології отримання спеціальних деталей для виробів, що забезпечують безпеку й оборону держави. А вчені ФБМІ були залучені до виконання всеукраїнського міжвідомчого проєкту, що стосувався зниження смертності у відділеннях інтенсивної терапії, спричиненої COVID-19, іншими інфекційними та травматичними ушкодженнями.

– В ініціативній роботі ФЕА розроблено новий метод керування взаємозв'язаними електротехнічними й електромеханічними системами в умовах невизначеності математичної моделі об'єкта на основі концепції зворотних задач динаміки в поєднанні з мінімізацією локальних функціоналів миттєвих значень енергії.

– Результати ініціативної роботи ФБМІ дозволили ефективно вирішити завдання автоматизованої діагностики по ультразвукових знімках. Результати впроваджено у практику низки медичних установ України.