Протокол засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 27 листопада 2023 року

27 листопада під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Присутні: М.З.Згуровський, В.А.Кондратюк, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, Л.Г.Субботіна, О.О.Царенок, О.М.Бруй, М.О.Мазур, Є.В.Дергачов, Я.Ю.Цимбаленко, С.А.Огінський, В.І.Дмитренко, М.О.Безуглий, Ю.Максимюк, О.Горовий, І.Степанюк, Б.І.Дуда, Д.Л.Стефанович.

1.СЛУХАЛИ

О.А.Жученка:

- 22 листопада відбулося засідання експертно-кваліфікаційної (конкурсної) комісії, на якому було надано рекомендації щодо продовження контрактів 14-ти професорам. Також було рекомендовано до призначення одного наукового керівника кафедри;

- отримано доступ до програмного забезпечення ATHENA, призначеного  для ревізії (перевірки) кількості місць держзамовлення в ЗВО. Визначено  відповідальну особу для роботи з ним, проводиться робота щодо внесення відповідної інформації;- 27 листопада відбулося засідання робочої групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників (НПП),  на якій обговорено і затверджено низку наданих підрозділами пропозицій;

- 27 листопада стартувало навчання чергової групи здобувачів вищої освіти КПІ за програмою Національного спротиву. Воно триватиме 5 робочих днів. До складу кожної  група, що навчається за цією програмою, входить 30  студентів;

- розпочато підготовку до проведення запланованого на 9 грудня Дня відкритих дверей;

- 30 листопада планується провести черговий КПІtalks, присвячений питанням поточного, календарного і семестрового контролів, питанням оформлення академічної відпустки тощо;

- триває підготовка до проведення фіналу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі штучного інтелекту. Фінал відбудеться 28-29 листопада. Відкриття в хабі ФІОТ. Загалом було подано 53 роботи від 61 автора з різних ЗВО. На фінального етапу, що проходитиме у змішаному режимі, допущено 20 робіт від 23 авторів із різних областей України;

- триває робота з підготовки замовлення документів про вищу освіту для випускників магістратури за освітньо-професійними програмами (випуск у січні 2024 року);

- оформлено на повне державне забезпечення з усіма виплатами трьох студентів-сиріт з ФЛ, РТФ і ПБФ;

- завершено реалізацію двох проєктів NAWA Solidarity With Ukraine (Польща), досягнуто домовленостей що для КПІ їх буде продовжено;

- акредитація. На 28-30 листопада заплановано остання в цьому календарному році експертиза за освітньо-науковою програмою рівня PhD на ІСЗЗІ. Минулого тижня отримано 9 звітів від експертних груп, які працювали раніше, – усі позитивні. На рівні галузевих експертних рад НАЗЯВО розглянуто справи за 3 ОП. Висновки позитивні.

2.СЛУХАЛИ

А.А.Мельниченка:

- здійснювався контроль проведення занять в очному та дистанційному режимі, а також контроль опалення в аудиторіях, де проходить освітній процес в очному режимі;

- триває підготовка до проведення ЄДКІ  за спеціальністю «Право» для 90 студентів КПІ та 40 студентів Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

- проводиться підготовка до семестрового контролю: складено графіки проведення сесії та підсумкової атестації, розклади проведення іспитів;

- опрацьовано розклад захисту магістерських робіт. 95% робіт будуть захищатися у січні;

- минулого тижня проведено традиційну зустріч з 184 аспірантами першого курсу, в якій взяли участь керівники структурних підрозділів університету;

- трьом аспірантам НН ІМЗ присуджено академічну стипендію імені М. С. Грушевського, а також аспіранту з ФІОТ присуджено стипендію Президента України;

- проведено перевірку, аналіз та готовність до затвердження сертифікатної освітньої  програми «Інженерія систем озброєння та військової техніки»;

 - внесено зміни до інтерфейсу системи «Електронний Кампус» у модулі «Календарний контроль»;

- на ресурсі «Webometrics KPI» опубліковано рейтинг факультетів і кафедр;

- сервер, який компаній Хуавей-Україна передала КПІ, працюватиме як хостинговий;

- спільно з працівниками КБ ІС та Департаментом економіки і фінансів проведено зустріч з працівниками компанії, що надає університетові комп'ютерні програми для подальшого упровадження;- бухгалтерія університету працює над перенесенням даних в нову систему обліку в Студмістечку. 

ВИСТУПИЛИ

М.З.Згуровський:

- зауважив, що слід проаналізувати питання можливих обсягів забезпечення навчання в очній формі, і що стоїть на заваді поверненню всіх студентів до такого повноцінного навчання або навчання в змішаному режимі. Слід дати чітку відповідь, яку кількість студентів університет готовий прийняти у своїх корпусах і гуртожитках нині з огляду на кількість місць в укриттях. При цьому кількість місць в укриттях зростає, тож   можна буде збільшити кількість тих, хто навчатиметься в очному режимі (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко,  В.А.Кондратюк).

А.А.Мельниченко:

- повідомив, що попередньо такий аналіз вже зроблено, і що в КПІ є підрозділи, зокрема ФІОТ, на якому студенти навчаються лише за очною формою.

3. СЛУХАЛИ

В.А.Пасічника

- від МОН отримано додаткову угоду до договору базового фінансування Космічної програми: додатково виділено 5,2 млн грн. Терміни виконання угоди вкрай жорсткі. Готуються документи на зарахування 22 виконавців та закупівлі обладнання на понад 2 млн. грн; 

- підписано наказ «Про організацію приймання, завершених у 2023 році держбюджетних науково-дослідних робіт»;

- на прохання МОН проведено інформування експертів-працівників КПІ щодо необхідності проведення ними додаткової експертизи проєктів поданих на конкурс держбюджетних робіт,  фінансування яких розпочнеться у 2024 році;

- на запит адміністрації Держспецзв'язку до МОН надіслано лист-відповідь щодо дослідницьких можливостей КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері захисту критичної інфраструктури;- До УкрНОІВІ подано 1 заявку на винахід (ФЕЛ) та 1 заявку на корисну модель (НДІ ТС). Отримано 4 патенти на КМ (ФБТ - 2, ХТФ – 1, ФЕЛ – 1).

4. СЛУХАЛИ

М.Ю.Ільченка:

- проведено нараду стосовно випуску чергового номеру 1-2/2022 журналу «Наукові вісті КПІ». Обговорено технічні питання та алгоритм спілкування та співпраці з авторами статей;

- проведено нараду стосовно організації випуску додаткового тиражу ювілейної книги: визначено місце розміщення нового додаткового тексту про Світовий центр даних, змінено назву наукової школи «Інформаційні технології» на «Кібернетика, обчислювальна техніка та інформатика» та внесено додаткову інформацію про неї, визначено критерії наявності в другому виданні QR-кодів;

- триває підготовка до грудневого засідання Вченої ради університету, запланованого на 11 грудня цього року. Основне питання порядку денного – доповідь проректора з міжнародних зв'язків С.І. Сидоренка, присвячене питанням міжнародної проєктно-грантової діяльності в динаміці 2021-2023 років і планам щодо її активізації у 2024 році.  

5. СЛУХАЛИ

С.І.Сидоренка:

- проводяться перші установчі зустрічі з заступниками деканів, директорів з навчальної роботи підрозділів університету з питань що таке програма ERASMUS+ (рівня KA2), як писати і подавати проєктні пропозиції на конкурси цієї програми, силами ДМС підготовлено методичний посібник «Все про ERASMUS+»;

- продовжується підготовка до проведення 3 грудня 2023 року єдиного (в усьому світі одночасно) кваліфікаційного іспиту з японської мови на базі Українсько-Японського центру КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- надано допомогу НН ФТІ в укладанні Угоди про співпрацю з Цукубським університетом (Японія) у сфері освіти, науки, інноватики та всіх видів академічної мобільності;

- проводиться індивідуальна робота з керівниками 54-х наукових шкіл та завідувачами 4-х кафедр, які отримали доручення підготувати проєктні пропозиції до оголошеного конкурсу програми НАТО «Наука заради миру і безпеки». Дедлайн – 21 січня 2024 року;

- продовжується допомога підрозділам у підготовці 3-х проєктних заявок до конкурсів програми «Горизонт Європа». Усього за 2023 рік на конкурси «Горизонт Європа» подано 44 заявки;

- триває робота над двома проєктними пропозиціями до конкурсів програми «ERASMUS+» (КA2) (з Університетами Марі Кюрі-Складовської, Польщі, Греції, Литви, Іспанії, Бельгії) та за проєктом Альянсу ECIU – Європейського консорціуму інноваційних університетів за координації ректора Лодзської політехніки проф. Кшиштофа Йозвіка, присвячений розвитку 3 рівня освіти – підготовки докторів філософії «Doctoral Studies», а також з робочою групою п. Вальдемара Сівінського за проєктом «Incubating Freedom for Ukraine» («Розбудова ІТ-компетентності серед українських біженців від війни, які проживають у країнах ЄС (IFU)»);

- на 29 листопада готується розгляд на Координаційній раді з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ питання «Про підсумки вступної кампанії іноземних громадян в 2023 році, проблеми і завдання на 2024 рік»;

- проведено зустріч із регіональним директором по Україні світового рейтингу QS С. Христолюбовим. Це була установча доповідь від рейтингу QS про особливості вимог при проведенні у 2024 році циклу різних рейтингів QS: глобального, європейського, предметного, зі сталого розвитку та працевлаштування;

- з Альянсом EUCIU узгоджується договір на надання гуманітарної допомоги – комплексу мультимедійного обладнання та генератора загальною вартістю близько 20 тис.€ для кімнати захистів аспірантів

- підготовлено і надіслано до «Сока Гаккай Інтернешнл» лист співчуття у зв'язку із смертю у віці 95 років видатного філософа, гуманіста, великого друга КПІ, почесного доктора КПІ – Дайсаку Ікеда (доктор Дайсаку Ікеда спільно з М.З. Згуровським написали книгу «Україна-Японія: різні долі, спільні надії», яку було відзначено вищою нагородою Української Ради Миру – Орденом Миру).

6. СЛУХАЛИ

В.А.Кондратюка:

- завершуються роботи з облаштування укриття в гуртожитку №4 і смартукриття в НТБ ім. Г.І.Денисенка. Планових термінів робіт не порушено;

- за зверненням студентів, співробітників і викладачів факультетів та інститутів, які працюють у корпусі №7, розпочато роботи щодо збільшення місць для сидіння в укритті ЦКМ;

- пожежна безпека. Завершено перевірку всіх первинних засобів пожежогасіння, на цьому тижні буде організовано їхнє  опосвідчення та. перезарядку;

- на минулому тижні завершено підключення до централізованого опалення всіх навчальних корпусів. Проблеми були лише в корпусі №7, але їх успішно подолано;

- за зверненням Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки та за сприяння профкому КПІ надано допомогу в облаштуванні та організації церемонії відкриття в Парку нескорених КПІ Алеї незламних освітян (там висаджено 50 дерев різних порід) і встановлення пам'ятного каменю;

- під час першого снігопаду перевірено готовність університету до роботи в зимовий період. Готовність є: закуплено необхідні матеріали, пальне і сипучі суміші; техніку перевірено, вона почала працювати;  

- вирішується питання і проводяться організаційні заходи щодо відновлення роботи дільниці з виготовлення металопластикових конструкцій, оскільки підприємства цього профілю нині працюють на відновлення зруйнованих будівель;

- У ЦФВС «Київський політехнік» розпочато монтаж насосного обладнання для великого і малого басейнів, що дозволить  організувати їхню роботу в зимові місяці;

- проведено  перемовини з керівництвом київського управління Держпраці щодо створення на базі НН ІЕЕ лабораторії з проблем поводження з вибухонебезпечними предметами. Організацію фінансування бере на себе Держпраці;

- команда КПІ з волейболу виборола перше місце на Спартакіаді ЗВО м.Києва. На Всеукраїнську спартакіаду КПІ  готує три чоловічі і одну жіночу команди з волейболу. Також заявлено три команди з футзалу;

- Фонд підтримки ЗСУ «Київський політехнік» працює над забезпеченням роботи студентського технічного гуртка, учасники якого створюють необхідне країні обладнання;

- проведено чергове навчання з надання домедичної допомоги для співробітників департаменту безпеки, які забезпечують патрулювання території;

- оновлено програмне забезпечення системи контролю та управління доступу.

7. СЛУХАЛИ

Л.Г.Субботіну:

- фінансування на листопад університет отримав у повному обсязі, захищені статті по бюджету і по спецкоштах проплачуються вчасно. Невеликі обсяги кредиторської заборгованості погашаються;  

- спецкошти надходять, річний план має бути виконаний. ДЕФ і керівники підрозділів постійно працюють з боржниками – орендарями, студентами-контрактниками та мешканцями гуртожитків. Є певне відставання у виконанні плану господарської діяльності Динаміка виконання плану з надання освітніх послуг позитивна, є сподівання на його перевиконання.

- з 28 листопада розпочинається захист бюджетів підрозділів на 2024 рік, всі документи підготовлено. Кампанія  триватиме 2 тижні;

-  минулого тижня проведено засідання бюджетної комісії. Ухвалено рішення, що встановлені доплати і надбавки буде збережено і на грудень. Для того, щоб своєчасно провести розрахунки з усіма співробітниками (нарахування, перерахунок прибуткового податку тощо), з 10 грудня призупиняється зарахування на роботу нових працівників (винятки робитимуться лише у  термінових випадках);

- зроблено калькуляцію вивезення сміття придбаними нещодавно власними засобами і силами університету: за підрахунками, завдяки придбанню власної спецтехніки та налагодженню процесу, вартість вивезення одного контейнера сміття є майже на 100 гривень нижчою, ніж за раніше. Загалом на рік це дозволить зменшити витрати на ці цілі приблизно вдвічі;

- від 28 листопада університет за окремими напрямами перевірятиме КРУ.  

8. СЛУХАЛИ

О.О.Царенка:

- у гуртожитках Студмістечка нині мешкає 4982 особи;

-  тривають косметичні й капітальні ремонти в укриттях і гуртожитках, виготовляються лави для укриттів;

- з працівниками Студмістечка та студентами проведено заняття з використання генераторів: заходи безпеки, порядок підключення, подання напруги тощо;   

- 21-22 листопада фахівці Всеукраїнського об'єднання «Патріот» провели з мешканцями і працівниками Студмістечка тренінг з домедичної допомоги «Вчусь рятувати життя».

ВИСТУПИВ
М.З.Згуровський – доручив готуватися до збільшення числа мешканців гуртожитків та їхнього забезпечення місцями в укриттях та іншим (О.О.Царенок, В.А.Кондратюк).  

9. СЛУХАЛИ

О.М.Бруй:

- опалення в Бібліотеці підключене;

- триває розвиток університетських міжнародних конференцій: на платформі Open Conference System зареєстровано чергову конференцію КПІ «Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення», а конференцію «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки» вже відкрито в проєкті «Наукова періодика України».

10. СЛУХАЛИ

М.М.Перестюк:

- доуніверситетська підготовка: наближається перший рубіжний контроль – атестацію буде проведено 4 грудня. Запускаються нові курси: підготовки до ДПА для 9 учнів класу та курси з 3D-моделювання. Також триває набір на інтенсив-курси на грудень-лютий. Усього на курсах системи доуніверситетської підготовки навчається більше тисячі слухачів – це приблизно на 20% більше, ніж торік. Приблизно 70% випускників курсів вступають до КПІ;

- Центр тестування: завершено вхідний ректорський контроль студентів першого курсу – його пройшли 4 743 особи. З 27 листопада розпочато контроль студентів третього курсу з іноземної мови; 

- Медіалабораторія підготувала англійську версію фільму про «Sikorsky Challenge 2023».

>11. СЛУХАЛИ

М.О.Мазур:

- нагадала, що на період дії в Україні режиму воєнного стану для бюджетних установ перенесення святкових днів заборонено. Якщо хтось бажає влаштувати собі вихідні дні на святковий період, мусить оформити на них відпустку.

12. СЛУХАЛИ

М.О.Безуглого:

- минулого тижня відбулося засідання президії Профкому. Його було присвячено початку колдоговірної кампанії. Пропонується конференції підрозділів провести у березні, а загальноуніверситетську конференцію трудового колективу – у першій половині квітня;

- уточнено кількість дітей співробітників КПІ віком до 16 років. Їх менше приблизно на 20% через виїзд з матерями за кордон; 

- збірна команда ветеранів КПІ з волейболу вікової категорії 70+ взяла участь в загальноукраїнських змаганнях у Білій Церкві.

13. СЛУХАЛИ

Ю.Максимюк:

- триває робота студентського технічного гуртка, учасники якого працюють над створенням необхідного країні обладнання; очікується надходження комплектуючих матеріалів і нових інструментів для роботи. Розпочато роботу з вироблення  електронош; 

- представники Студентського парламенту долучилися до перевірки укриттів і Пунктів незламності на  предмет наявності там генераторів та іншого;     

- розпочинається робота з підготовки заходів святкування Дня Святого Миколая для дітей переселенців у Центрі консолідації студентів.  

ВИСТУПИЛИ

М.З.Згуровський:
- наголосив на важливості  діяльності технічного гуртка і його проєктів.

В.А.Пасічник:

- розповів, що з 65 студентів, які спочатку зголосилися брати участь у роботі гуртка, залишилося 49. Вони працюють автономно, відбулася структуризація видів роботи, організовано 10 відділів за напрямами. Планується до кінця року виготовити 5 електронош.

14.СЛУХАЛИ

О.Горового:

- Студрада відзначила другу річницю проєкту «На пульсі» з залученням студентів і представників Центру крові Охматдит;

- проводилися засідання студентських розмовних клубів з англійської та німецької мов і  клубу настільних ігор.

15. СЛУХАЛИ
І.Степанюка:

- минулого тижня представники Профкому студентів КПІ зустрілися з генеральним директором директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН України Ігорем Шаровим і обговорили питання забезпечення студентів-сиріт єдиними квитками. Питання вирішується складно, тож робота триватиме;

- минулої суботи студентський Профком провів новий захід для студентів «Action-Quest»;

- 29-30 листопада в НТБ КПІ відбудеться відкритий шаховий турнір, присвячений 125-річчю КПІ. Зареєструвалися на нього вже понад 60 осіб з різних київських вишів, і реєстрація триває.  

- 3 грудня у переддень Міжнародного дня волонтера в студентському Профкомі планується провести волонтерські заходи і спробувати встановити нові рекорди з виготовлення антен для рацій та окопних свічок, а також організувати плетіння сіток.  

Дата події