Київські політехніки В. Аврутов, В. Гегельский, С. Рупіч, О. Заморський (ПБФ, кафедра КІОНС) та Л. Рижков (НН ІАТ, кафедра КІ) взяли участь у 2-му Міжнародному семінарі "Advances in Civil Aviation Systems Development" ("Розвиток систем цивільної авіації"), або, скорочено, ACASD.

Проходив семінар 26-27 березня 2024 року в Національному авіаційному університеті на базі факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій і кафедри аеронавігаційних систем. Учасники працювали у двох секціях: "Development of civil aviation systems" ("Розвиток систем цивільної авіації") та "Reliability and efficiency analysis of civil aviation systems" ("Аналіз надійності та ефективності систем цивільної авіації"). На них науковці та працівники авіабудівної галузі з України, а також Грузії, Ірландії, Китаю та Японії представили загалом 32 доповіді. Більшість доповідей стосувалася роботи супутникових навігаційних систем, надійності авіаційних приладів та вдосконалення організації руху літаків.

Вчені КПІ ім. Ігоря Сікорського виступили зі спільною доповіддю "Autonomous Latitude Determination using an Inertial Measuring Unit" ("Автономне визначення широти за допомогою інерціального вимірювального блоку"), присвяченою новому методу автономного визначення широти місцезнаходження з використанням інерціально-вимірювального модуля. Вона виявилася єдиною з тематики інерціально-навігаційних систем, що свідчить про ексклюзивність компетенцій фахівців з КПІ. Дослідження це представив на семінарі професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем д.т.н. В.В.Аврутов.

Учасники семінару також заслухали в онлайн-режимі доповідь-презентацію представника компанії "Boeing Ukraine", присвячену сучасному стану, перспективам розвитку компанії та питанням працевлаштування молоді, зацікавленої в роботі в авіабудівній галузі.

Доповіді конференції заплановано опублікувати у видавництві Springer. Слід відмітити, що публікації цього семінару не лише індексуються у Scopus, але ще матимуть ISSN. Учасники семінару висловлюють свою вдячність організаторам і особисто професору кафедри аеронавігаційних систем НАУ, д.т.н. І.В.Остроумову.

Вадим Аврутов, професор кафедри КІОНС ПБФ, д.т.н.

Дата події