Організація Об'єднаних Націй була заснована у 1945 році. Головною метою її діяльності є підтримання міжнародного миру i безпеки, розвиток дружніх відносин між державами, налагодження міжнародного співробітництва у вирішенні проблем економічного, соціального, культурного i гуманітарного характеру, а також сприяння у забезпеченні прав людини та основних свобод.

Статут ООН, який було підписано 26 червня 1945 р., набув чинності 24 жовтня 1945 р. Цей день щорічно відзначається як День Організації Об'єднаних Націй. Активну участь у розробці Статуту ООН взяли представники України. Україна серед перших підписала Статут i увійшла до групи засновників ООН, що складалася з 51 держави. Зараз членами ООН є 189 держав.

Урочисті збори з нагоди заснування CEEVUЗ нагоди Дня ООН і 60-річчя від заснування цієї організації розмовляємо з проректором з міжнародних зв'язків проф. С.І.Сидоренком .

– Сергію Івановичу, відомо, що НТУУ “КПІ” співпрацює з організаціями ООН – ЮНЕСКО, ЮНІДО, ВОІВ, ICSU, ПРООН та іншими. Хто є ініціатором міжнародного співробітництва університету з цими організаціями? На чому базується така співпраця?

– Хочу наголосити, що директивно ніхто нам не рекомендував і не доручав ті чи інші кроки в розширенні міжнародної діяльності. Розуміючи нові можливості законодавчої бази, а саме – законів України про освіту, про вищу освіту, про наукову та науково-технічну діяльність, які дають університетам значну автономію і право розвивати прямі зв'язки з іноземними партнерами, керівництво університету стала активно шукати нові шляхи виходу на міжнародну арену та інтеграції до європейського, міжнародного освітнього, наукового та інформаційного простору.

– Чи задіяні науковці університету в проектах ООН?

– Звичайно. Приміром, два роки тому в НТУУ “КПІ” було створено осередок Асоціації сприяння ООН в Україні. До складу наглядової ради ввійшли відомі вчені професори А.І.Петренко, П.О.Киричок, М.Д.Гомеля, Л.М.Шинкаренко, В.С.Коваленко та інші. За цей час громадське об'єднання здійснило чимало важливих кроків, щоб співпраця нашого університету зі структурами ООН була підкріплена зусиллями і сприянням освітньо-наукової спільноти.

– Нагадайте, будь ласка, історію створення кафедри ЮНЕСКО та основні напрями її діяльності.

– У 1999 р. дістала втілення ідея, що зародилася під час святкування 100-річчя КПІ. Генеральний директор ЮНЕСКО Федеріко Майор та ректор КПІ М.З.Згуровський підписали угоду про створення на базі НТУУ “КПІ” та ІПСА кафедри ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика”. На той час у країні ще спостерігалися кризові явища; новітні технології та виробництва не були затребувані. Змінилося ставлення до технічних фахівців. Тож система вищої технічної освіти мала подати свій голос і знайти розуміння в суспільстві, що вища технічна освіта – то “критична технологія” для розвитку держави. І саме кафедра ЮНЕСКО всі ці роки багато робить для осмислення шляхів розвитку технічної освіти, в утвердженої інноваційної моделі розвитку економіки та держави в цілому.

Було проведено 12 міжнародних конференцій. Зокрема, у 2001 р. міжнародна конференція ЮНЕСКО ректорів технічних університетів Центральної і Східної Європи підвела вітчизняну вищу технічну освіту до розуміння Болонських ініціатив. Як відомо, нині Україна приєдналася до Болонського процесу, а НТУУ “КПІ” визначено базовим для відпрацювання європейських новацій в освіті. І не дивно, адже КПІ був піонером у долучені до європейського освітнього простору.

За участю кафедри ЮНЕСКО було створено віртуальний кампус електронного навчання для університетів Центральної і Східної Європи. До його складу ввійшли 12 вищих навчальних закладів із 8 країн.

– З 2001 року розпочалася співпраця НТУУ “КПІ” з ЮНІДО. Які спільні проекти здійснюються нині?

– Високорозвинені країни – Японія, Великобританія, США для свого економічного прориву скористалися, зокрема, методологією технологічного передбачення, яку пропагує і поширює ця організація. Під егідою ЮНІДО на базі нашого університету було проведено міжнародний семінар “Методи технологічного передбачення та практичне
застосування для України” за участю Генерального директора ЮНІДО, заступника Генерального секретаря ООН К.А.Магаріноса – почесного доктора КПІ. Нині наш університет бере участь у програмах ЮНІДО: створенні Інформаційного центру ЮНІДО з технологічного передбачення, Українського центру чистих технологій, Центру трансферу технологій. На базі нашого університету представники промисловості вивчають прийоми і механізми для реалізації технологічних передбачень. Для цього створено спеціальний навчальний курс.

– Університет “КПІ” також співпрацює з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності?

– Із Генеральним директором ВОІВ, заступником Генерального секретаря ООН Камілом Ідрісом – також почесним доктором КПІ – було підписано угоду про співпрацю з цією організацією, яка допомагає країнам у розвитку охорони прав власності, юридичному забезпеченні прав авторів при трансфері технологій тощо. У ММІ та на ФП вперше в Україні розпочато підготовку фахівців з інтелектуальної власності.

– Наш університет виступає ініціатором і міжнародних наукових проектів?

– Ректор університету академік М.З.Згуровський є делегатом України в ICSU – Міжнародній раді з науки. За участю КПІ у травні цього року відбулася робоча зустріч керівників національних академій наук України, Білорусі, Молдови, Росії з виконавчим директором цієї організації проф. Томасом Россуелом. За підсумками наради в Києві було створено регіональний комітет ICSU, до складу якого увійшов наш ректор.

– Розкажіть про громадські ініціативи в міжнародному співробітництві.

З ініціативи вчених університету на громадських засадах було укладено меморандум про співробітництво з Програмою розвитку ООН (ПРООН), яка реалізує програми розвитку ООН. Одна з них – Програма рівних можливостей ПРООН. У НТУУ “КПІ” було створено Український центр ґендерної освіти, який уже здійснив чимало міжнародних заходів. Ми приділяємо увагу, переважно, програмі розвитку рівних можливостей, враховуючи “технічне обличчя” нашого університету. Зауважу, без використання бюджетних коштів.

Наші ініціативи співпраці з організаціями ООН приносять відчутну віддачу. Розвиток міжнародного співробітництва НТУУ “КПІ” має інноваційний характер, створюється нова якість для освітніх і наукових напрямів діяльності.

Спілкувалася Н.Вдовенко

Підпис до фото: Урочисті збори з нагоди заснування CEEVU – Центрально-східно-європейського віртуального університету. Виступає директор відділу аналізу і політики в галузі науки Секретаріату ЮНЕСКО Мустафа Ель Таєб