НТУУ “КПІ” здавна відомий як осередок наукового та творчого потенціалу. Ось і нині він об’єднав під своєю егідою талановитих студентів, аспірантів та молодих учених, які в рамках IX Міжнародної науково-практичної конференції “Екологія. Людина. Суспільство”, що пройшла 17-19 травня, донесли до широкого загалу свої доповіді та експериментальні доробки за трьома тематичними напрямами.

До організації конференції долучились: Державна екологічна інспекція Міністерства екології та природних ресурсів України, департамент навчально-виховної роботи НТУУ “КПІ”, кафедра екології та технології рослинних полімерів НТУУ “КПІ” та, звичайно ж, Наукове товариство студентів та аспірантів нашого університету (НТСА), співробітники якого здійснювали організаційну роботу: до 20 квітня приймали заявки на участь у конференції та тези доповідей, а надалі інформували про перебіг подій зареєстрованих учасників, що пройшли конкурсний відбір.

Уже 8 років поспіль конференція збирає небайдужих до екологічного майбутнього нашої планети. От і цього року тематика виступів та доповідей охопила майже всі напрями сучасної наукової екологічної думки: від теоретичних припущень та теорій – до конкретних практичних пропозицій щодо проведення доцільних і необхідних, з погляду екології, заходів та впровадження новітніх технологій. Саме тому тематичний зміст конференції був поділений організаторами секційно на три частини. Перша – загальна екологія – представлена питаннями охорони рослинного і тваринного світу, екології популяцій, екології біоценозів, урбоекології, медичної екології та охорони здоров’я населення від шкідливих факторів навколишнього середовища. Друга секція – техноекологія – згуртувала вчених, які займаються розробками технологій та процесів очистки природних і стічних вод від забруднень антропогенного характеру, знешкодження газових викидів та рекуперації промислових викидів у довкілля, екологічно чистих технологій та обладнання, а також розглядають нагальні проблеми й перспективи розвитку екологічного моніторингу, математичного моделювання і прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Роботу третього секційного напряму, під назвою управлінські, соціально-економічні та правові аспекти раціонального природокористування і екологічної безпеки, ініціювали знавці проблем екологічної освіти та виховання, екологічного законодавства, екологічної експертизи та аудиту, державного управління у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки як важливої ланки національної безпеки держави та економіки природокористування.

Близько 140 учасників з України, Польщі, Білорусі, Росії та Азербайджану представили свої пропозиції щодо вирішення низки питань з названих напрямків. Кращі роботи були відзначені дипломами та подарунками. Крім того, тези виступів усіх учасників було включено до збірки, виданої за матеріалами конференції.

Слід зазначити, що перебування учасників на конференції урізноманітнювала насaичена культурна та екскурсійна програма.

Проведенню конференції сприяли й технічні спонсори: компанія Manzaro, виробник марки Cofi-Cofi в Україні, яка порадувала учасників бездоганною якістю наданої продукції та приємними сувенірами, ЗАТ “Оболонь”, що забезпечило доповідачів широким асортиментом напоїв. А генеральним спонсором усього заходу стала компанія Siemens, яка останнім часом почала впроваджувати у виробництво новітні екологічно доцільні технології, тож зацікавлена в розвитку та кар’єрному рості молодих перспективних спеціалістів з метою залучення їх до розпочатої справи.

Конференція ще раз засвідчила, що в Україні є багато обдарованої освіченої молоді, здатної вивести її в один ряд з найбільш екологічно розвиненими країнами світу. Усі бажаючі можуть долучитися до їх числа і взяти участь у наступній екологічній конференції.

Jun 7, 2006 || Автор: Анна Гоц, член оргкомітету

Дата події