11 жовтня на базі нашого університету пройшла міжнародна конференція “Досвід використання волоконно-оптичних мереж в освіті та науці”, у якій взяли участь майже 50 представників організацій-учасниць міжнародного проекту Porta Optica Study з України, країн СНД та ЄС.

Porta Optica Study (дослівно “дослідження “Відкриті двері”) – це річний проект, метою якого є підготовка розбудови високошвидкісної волоконно-оптичної мережі для наукових та освітніх установ країн Східної Європи. Розширення академічних оптичних мереж – один з ключових аспектів побудови дослідницько-освітньої інфраструктури в країнах Європи та один з невід’ємних елементів інтегрального розширення Європейського дослідницького простору. Проект Porta Optica Study спрямовує зусилля на подолання невідповідності у розвитку передових дослідницьких мереж, що найяскравіше виявляє себе у Східній Європі. Виконання проекту має забезпечити успішний розвиток академічних оптичних мереж, збільшення їхньої потужності, що надасть користувачам віртуально необмежений доступ до пан’європейської дослідницько-освітньої мережі GEANT2.

Розширення інфраструктури академічних оптичних мереж матиме значний вплив на залучення нових учасників до проектів, пов’язаних з дослідженнями в галузях астрономії, ядерної фізики, фізики високих енергій, біохімії, метеорології тощо, які зазвичай використовують GRID-технології та потребують високошвидкісних каналів зв’язку, що здатні передавати масиви даних, розміри яких можуть сягати сотень терабіт та вимагати складних обчислень і моделювання. Відповідна мережева інфраструктура також надасть можливість освітньої співпраці між університетами та місцевими школами, зокрема такої, як спільні семінари, програми дистанційного навчання, міжнародні наукові ярмарки тощо. Більш того, це дозволить студентам та науковцям країн-учасниць проекту ефективніше співпрацювати з провідними науковими центрами світу в різноманітних спільних дослідницьких заходах. Інфраструктура зв‘язку високої швидкості запропонує користувачам нові сучасні сервіси та стане вагомим внеском у розбудову інформаційного співтовариства в країнах Східної та Південно-Східної Європи.

У проекті Porta Optica Study беруть участь організації з 14 країн Європейського Союзу та СНД. Результати проекту Porta Optica Study вплинуть більш як на 1400 наукових та 700 освітніх установ в Естонії, Латвії, Литві, Білорусі, Україні, Молдові, Азербайджані, Вірменії, Грузії, дадуть поштовх до поглиблення міжнародної дослідницької співпраці.

Цього ж дня відбулася нарада ректорів шести технічних університетів України – Київського, Харківського, Львівського, Донецького національних технічних університетів, Національного авіаційного університету (м.Київ), Національного гірничого університету (м. Дніпропетровськ), – на якій було розглянуто перспективи розвитку української освітньої мережі URAN та її приєднання до пан’європейської дослідницько-освітньої мережі GEANT2.

Nov 3, 2006 || Автор: Інф. “КП”