Б.Є.Патон, академік, президент НАН України: діяльність CODATA – важливий інструмент для всіх галузей науки і техніки. Адже за його допомогою забезпечується доступ до даних, отриманих у різних куточках земної кулі в результаті обчислень, досліджень і аналізу. CODATA реалізує свої завдання через співпрацю з робочими групами, які займаються отриманням даних та їх підтвердженням.
НАН України представляє нашу країну в цій організації з 2001 р. Основна структура, відповідальна за прийняття та збереження вітчизняних і світових даних – Українське відділення Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» – створена на базі НТУУ «КПІ» в кооперації з геофізичним центром Російської АН.

Борис Євгенович також відзначив велику роль КПІ та його ректора М.З.Згуровського в організації й проведенні конференції: «Приємно, що Україна є першою пострадянською країною в Європі, яка приймає таке поважне зібрання науковців – конференцію CODATA. Цей форум стане свідченням визнання ролі нашої країни в розвитку інформаційних технологій і сприятиме інтегруванню України до всесвітнього інформаційного простору».

О.О.Зінченко, представник Прем’єр-міністра України, оголосив вітання від Прем’єр-міністра Ю.В.Тимошенко, у якому, зокрема, йдеться: стрімкий розвиток високих технологій потребує надійності баз даних у всіх галузях науки і техніки. Доступ вітчизняних учених до всесвітніх баз даних забезпечує отримання нових знань. Проведення цієї конференції є важливим кроком до входження країни в європейський інформаційний простір, що надасть потужного імпульсу до подальшого розвитку. На закінчення послання Прем’єр-міністр висловила впевненість, що українські вчені й надалі займатимуть передові позиції в міжнародній науковій спільноті.
Від себе Олександр Олексійович додав, що вже понад 10 років спостерігає за розвитком КПІ та його співпрацею з НАН України. Він подякував колективу та ректорові університету за надзвичайно великий внесок у розбудову України, зокрема і проведення цієї конференції.

В.А.Івченко, голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій: проведення міжнародної конференції на базі НТУУ «КПІ» підтверджує важливу роль українських науковців у міжнародному співтоваристві. Завдання науковців і освітян не лише отримати нові знання, а й донести їх до всіх зацікавлених. Зробити винахід – лише частина справи, важливо донести його до споживача у вигляді високоінтелектуального продукту.
Керівник Держінвестицій та інновацій відзначив, що у співпраці з КПІ в Україні започатковано системну роботу зі створення технопарків – «генераторів і накопичувачів наукових знань». Він повідомив, що створено 12 регіональних центрів інноваційної діяльності, завершено формування інформаційної мережі, що їх об’єднує. Це дозволить скоротити шлях продукції від винаходу до споживача.

В.І.Полохало, голова Комітету ВР з питань науки і освіти: я вдячний керівництву CODATA за рішення щодо проведення конференції в Україні, а НТУУ «КПІ» – за організацію й проведення цього заходу. Ми розглядаємо конференцію як можливість ознайомитися з передовими досягненнями інформаційного забезпечення наукових досліджень; як чинник інтегрування України в міжнародний науковий простір та міжпарламентської співпраці у сфері інформаційного суспільства. Проведення конференції в Україні є свідченням того, що міжнародна наукова спільнота віддає належне нашій країні, її високому науковому потенціалу. В Україні є і політична воля, і наукові сили, і розуміння щодо прискорення розвитку інформаційного суспільства.

Дата події