13-14 квітня 2009 року в НТУУ «КПІ» відбувся міжнародний семінар, організований Посольством Франції в Україні та кафедрою теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики, за участю викладачів кафедри та інших ВНЗ України, зокрема, Київського національного торговельно-економічного університету, Харківського та Вінницького філіалів; Донецького технічного університету, Дніпропетровської академії архітектури та будівництва та Запорізького національного університету. Семінар є продовженням плідного міжнародного співробітництва між викладачами французької мови професійного спрямування різних вузів України та Франції.

Мар'яна Готьє, директор та викладач освітнього центру «Atalante Innovations», що займається питаннями новітніх підходів у викладанні іноземних мов, використанням інноваційних технологій у викладанні французької мови як іноземної (FLE) та французької мови професійного спрямування (FOS), у черговий раз прибула до Києва для проведення семінару на тему «Використання інтернет-технологій у викладанні французької мови професійного спрямування». Під час семінару обговорювалися питання успішного та доцільного використання інтернет-технологій на заняттях з іноземної мови з метою пошуку студентами додаткової інформації з теми, що вивчається, збору даних для створення комп'ютерної презентації, перевірки рівня сформованості знань та умінь студентів, а також для роботи з різноманітними онлайн-тестами та онлайн-словниками. Викладачі створили власну сторінку в Інтернеті, яка дає можливість представити свої навчальні матеріали та здійснювати контроль за виконанням завдань студентами, проводити онлайн-консультації.

Мар'яна Готьє ознайомила учасників семінару з програмними ресурсами, що дозволяють викладачеві самостійно створювати різноманітні комп'ютерні матеріали для навчання іноземним мовам. Матеріали можуть бути розміщені на особистих сторінках викладачів, це можуть бути підібрані викладачем тематичні списки посилань, веб-квести (проблемне завдання з використанням ресурсів Інтернету), вправи, тести, тексти, аудіо- та відеофайли.

Семінар було проведено та організовано на високому рівні, що у своїх виступах відзначали учасники семінару, викладачі та представники Посольства Франції в Україні.

І.С.Полюк, доцент, Л.В.Бондар, ст. викладач

Дата події