Міжнародні науково-технічні конференції з системного аналізу та інформаційних технологій (САІТ), що їх з 1999 р. щорічно проводить ННК “ІПСА”, є авторитетним форумом фахівців із системного аналізу складних систем різної природи, інтелектуальних систем прийняття рішень, грід-технологій та прогресивних інформаційних технологій. Вони збирають фахівців різних наукових напрямів для обговорення нових проблем системного аналізу та інформаційних технологій, обміну досвідом використання отриманих результатів для вирішення актуальних практичних проблем.

САІТ – 2009 пройшла в НТУУ “КПІ” 26-30 травня. Її організаторами виступили Міносвіти і науки України, НАН України, НТУУ “КПІ”, ННК “ІПСА”, кафедра ЮНЕСКО “Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика”, Ризький технічний університет, Буковинський університет, наукові товариства студентів та аспірантів НТУУ “КПІ” й ІПСА. На чотирьох секціях та численних підсекціях конференції було заслухано понад 500 доповідей, підготовлених фахівцями з 9 країн світу. Теми виступів охоплювали широке коло питань, пов'язаних з розробкою і дослідженням теорії та практики системного аналізу, прийняття рішень, стратегічного планування, інноваційного розвитку великих підприємств, міст, регіонів, глобального моделювання сталого розвитку в контексті якості та безпеки життя людей, проектування, виробництва та експлуатації складних взаємозалежних систем різного призначення, що функціонують в умовах невизначеностей, множини конфліктуючих цілей і ризиків.

Поважне наукове зібрання привітали, зокрема, ректор НТУУ “КПІ” академік НАН України М.З.Згуровський та директор Кібернетичного центру академік НАН України І.В.Сергієнко. Конференцію було проведено на високому організаційному рівні, про що свідчать численні відгуки її учасників.

Інф. “КП”

Дата події