Журнал "Біомедична інженерія і технологія" започатковано у 2018 році завдяки спільним зусиллям провідних технічних університетів Києва, Харкова, Тернополя, Вінниці, Херсона, Маріуполя, Одеси, за підтримки МОН України, відновлена втрачена професія «інженер біомедичний»: розроблені і затверджені стандарти освіти; розроблені кваліфікаційні характеристики, створені наукові школи, розвивається ринок праці. Створена Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів. Накопичений вагомий потенціал для реформування охорони здоров’я, медичної промисловості і науки, для розвитку нових напрямків економіки.

Біомедична інженерія визнана Радою Європи стратегічним напрямком економічного і соціального розвитку найбільш успішних держав. Поєднання традиційної медицини і точних наук є ознакою шостого технологічного укладу. Ми свідки і учасники фантастичних досягнень світової науки на перетині біології, медицини, математики, інженерії і матеріалознавства.

Наша головна мета – створення таких умов, щоб талановита молодь знаходила натхнення і можливість самореалізації у вітчизняних наукових колективах і відчувала переваги служіння власному народу і власній Державі.

Журнал "Біомедична інженерія і технологія" включено до Переліку наукових фахових видань України за галузями науки, спеціальностями:

- технічні, спеціальність 122 - Наказ МОН від 02.07.2020 № 886;
- технічні, спеціальність 163 - Наказ МОН від 24.09.2020 № 1188;
- біологічні, спеціальність 091 - Наказ МОН від 23.12.2022 № 1166

Засновник і видавець журналу: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Періодичність видання: 4 номери на рік
Мова публікацій: Українська та англійська.