Оголошується конкурс на заміщення посад

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголошує конкурс:

на заміщення вакантних посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

– геоінженерії навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту;

– інформаційних систем та технологій факультету інформатики та обчислювальної техніки;

– обчислювальної техніки факультету інформатики та обчислювальної техніки;

на заміщення вакантних з 01.01.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

– відновлюваних джерел енергії факультету електроенерготехніки та автоматики;

– зварювального виробництва навчально-наукового  інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона;

– мікроелектроніки факультету електроніки;

– інженерії програмного забезпечення в енергетиці навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики;

на заміщення вакантних з 01.02.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

– інформаційної безпеки навчально-наукового фізико-технічного інституту;

– математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-математичного факультету;

                 ____________________

УВАГА!  * Для кандидата наук або PhD обов'язковим є вчене звання професора.

на заміщення вакантних посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

доцентів-1

Приладобудівний факультет

Кафедра  автоматизації та систем неруйнівного контролю

старших викладачів-1

Кафедра  комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів

доцентів-1

асистентів-1

Навчально-науковий

механіко-машинобудівний інститут

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

доцентів-1

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

старших викладачів-1

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра хімічної технології кераміки та скла

доцентів-1

Кафедра  загальної на неорганічної хімії

старших викладачів -1

Навчально-науковий інститут

енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра геоінженерії

доцентів-1

старших викладачів-1

Факультет електроніки

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

доцентів-2

Факультет прикладної математики

Кафедра системного  програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем

доцентів-1

Факультет лінгвістики

Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

старших викладачів-1

Кафедра української мови, літератури та культури

доцентів-1

Навчально-науковий інститут

прикладного системного аналізу

Кафедра штучного інтелекту

доцентів -1

на заміщення вакантних з 01.01.2024 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет соціології і права

Кафедра філософії

доцентів-2

викладачів-2

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

доцентів-1

старших викладачів-1

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

доцентів-2

Навчально-науковий

фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

асистентів-1

Факультет електроенерготехніки

та автоматики

Кафедра відновлюваних джерел енергії

старших викладачів-1

асистентів-1

Приладобудівний факультет

Кафедра  інформаційно-вимірювальних технологій

доцентів-2

Навчально-науковий інститут

атомної та теплової енергетики

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

доцентів-1

старших викладачів-3

Кафедра атомної енергетики

доцентів-1

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

доцентів-1

старших викладачів-1

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин

доцентів-1

старших викладачів -1

Кафедра технології електрохімічних виробництв

доцентів-1

Факультет електроніки

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

доцентів-2

асистентів-3

Кафедра мікроелектроніки

доцентів-2

Навчально-науковий інститут

матеріалознавства та зварювання

ім. Є.О. Патона

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

доцентів-1

Кафедра ливарного виробництва

доцентів-1

Кафедра зварювального виробництва

старших викладачів -1

асистентів-1

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

доцентів-1

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

викладачів-4

Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

старших викладачів-1

викладачів-1

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

доцентів-2

викладачів-2

Кафедра української мови, літератури та культури

старших викладачів-1

Навчально-науковий

видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра видавничої справи та редагування

старших викладачів-1

на заміщення вакантних з 01.02.2024 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет інформатики

та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

доцентів-1

старших викладачів-1

Навчально-науковий

фізико-технічний інститут

Кафедра інформаційної безпеки

старших викладачів-1

Навчально-науковий

механіко-машинобудівний інститут

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

старших викладачів-1

Факультет електроніки

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

асистентів-1

Кафедра електронних пристроїв та систем

старших викладачів-1

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра біомедичної інженерії

доцентів-1

Фізико-математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

старших викладачів-1

Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів

доцентів-1

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

викладачів-2

Навчально-науковий інститут

атомної та теплової енергетики

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

доцентів-2

старших викладачів-1

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

доцентів-1

старших викладачів-1

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням:https://osvita.kpi.ua/competition.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через загальний відділ університету (тел.: (044)204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Берестейський (проспект Перемоги), 37, загальний відділ, кімн. 163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту: kanc@kpi.uaу pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити "на конкурс НПП".

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення. Університет житлом не забезпечує!