Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 5 квітня 2024 року оголошує конкурс:

на заміщення вакантних з 29.05.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрам:

- технології машинобудування навчально-наукового механіко-машинобудівного  інституту;

- прикладної радіоелектроніки радіотехнічного факультету.

на заміщення вакантної з 03.06.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі англійської мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики.

на заміщення вакантної з 23.06.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі ливарного виробництва  навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.

на заміщення вакантної з 29.06.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі хімічної технології композиційних матеріалів хіміко-технологічного факультету.

на заміщення вакантних з 01.07.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрам:

 • загальної фізики та моделювання фізичних процесів фізико-математичного факультету;
 • машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв інженерно-хімічного факультету;
 • теорії та практики управління факультету соціології і права;
 • менеджменту підприємств факультету менеджменту та маркетингу;
 • психології та педагогіки факультету соціології і права (2 посади);
 • теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики;
 • англійської мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики;
 • прикладної радіоелектроніки радіотехнічного факультету (2 посади);
 • радіотехнічних систем радіотехнічного факультету;
 • інженерії програмного забезпечення в енергетиці навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики (2 посади);
 • цифрових технологій в енергетиці навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики.

* Для кандидата наук або PhD обов’язковим є вчене звання професора

на заміщення вакантних вакантних посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет соціології і права

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

доцентів-2

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації енергосистем

доцентів-1

Навчально-науковий  інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

доцентів-1

асистентів -1

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

старших викладачів-1

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біотехніки та інженерії

старших викладачів-1

на заміщення вакантної вакантної з 02.05.2024 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу.

на заміщення вакантної вакантної з 01.06.2024 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі теплової та альтернативної енергетики навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики.

на заміщення вакантних вакантних з 01.07.2024 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів/викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра ливарного виробництва

асистентів-1

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

старших викладачів-1

Кафедра зварювального виробництва

доцентів-3

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра прикладної фізики

доцентів-1

Кафедра інформаційної безпеки

старших викладачів-1

асистентів-2

Кафедра математичних методів захисту інформації

старших викладачів-1

асистентів-1

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

доцентів-1

старших викладачів-1

асистентів-1

Кафедра теоретичної електротехніки

доцентів-1

Кафедра автоматизації енергосистем

старших викладачів-1

асистентів-2

Кафедра електричних мереж та систем

старших викладачів-1

Кафедра електромеханіки

асистентів-3

Кафедра відновлювальних джерел енергії

доцентів-1

старших викладачів-1

Фізико-математичний факультет

Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів

доцентів-2

старших викладачів-1

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

старших викладачів-1

асистентів-2

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів-1

старших викладачів-1

асистентів-1

Кафедра загальної фізики

доцентів-1

старших викладачів-1

асистентів-2

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

асистентів-3

Факультет соціології і права

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра теорії та практики управління

доцентів-1

викладачів-3

Кафедра історії

викладачів -2

Кафедра психології та педагогіки

доцентів-1

старших викладачів-1

викладачів-1

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

доцентів-5

старших викладачів-1

викладачів-1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

доцентів-1

асистентів-2

Приладобудівний факультет

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем

доцентів-2

старших викладачів-1

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки

доцентів-1

асистентів-1

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

доцентів-1

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

доцентів-3

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

доцентів-2

старших викладачів-2

асистентів-4

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

доцентів-4

асистентів-6

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра графіки

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра технології поліграфічного виробництва

доцентів-2

асистентів-1

Кафедра видавничої справи та редагування

доцентів-2

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра технології машинобудування

асистентів-1

Кафедра технології виробництва літальних апаратів

асистентів-1

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

доцентів-1

старших викладачів-1

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології

доцентів-1

Факультет прикладної математики

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

доцентів-1

Кафедра прикладної математики

доцентів-1

Факультет електроніки

Кафедра електронної інженерії

асистентів-2

Кафедра електронних пристроїв та систем

старших викладачів-2

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

доцентів-1

асистентів-1

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

доцентів-1

старших викладачів-1

асистентів-1

Радіотехнічний факультет

Кафедра прикладної радіоелектроніки

старших викладачів-1

Кафедра радіотехнічних систем

доцентів-1

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

старших викладачів-1

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

асистентів-2

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

старших викладачів-1

асистентів-4

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра хімічної технології кераміки та скла

доцентів-1

асистентів-1

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра штучного інтелекту

доцентів-2

Кафедра системного проєктування

доцентів-1

старших викладачів-2

Кафедра математичних методів системного аналізу

асистентів-1

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту підприємств

доцентів-1

старших викладачів-1

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

доцентів-3

старших викладачів-1

викладачів-2

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

доцентів-1

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

викладачів-1

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

викладачів-6

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

доцентів-1

викладачів-5

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

доцентів-1

Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей

доцентів-1

асистентів-1

на заміщення  вакантної з 07.09.2024 р. посади старшого викладача (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі телекомунікацій навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем.

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням https://osvita.kpi.ua/competition.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через Загальний відділ Університету (тел.: 204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Берестейський, 37, загальний відділ кімн.163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту kanc@kpi.ua у pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити «на конкурс НПП».

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Університет житлом не забезпечує!

Дата події