Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 3 травня 2024 року оголошує конкурс:

на заміщення вакантних  посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

- атомної енергетики навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики;

- конструювання машин навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту;

- математичних методів системного аналізу навчально-наукового 

інституту прикладного системного аналізу;

- фізичного матеріалознавства та термічної обробки навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання

ім. Є.О. Патона;                                      

- технічних та програмних засобів автоматизації інженерно-хімічного факультету;

- теорії та практики управління факультету соціології і права.

на заміщення вакантної з 05.07.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі електронних пристроїв і систем факультету електроніки.

на заміщення вакантної вакантних з 01.09.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

- інформаційних технологій в телекомунікаціях навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем;

- нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки фізико-математичного факультету.    

 

 

* Для кандидата наук або PhD обов’язковим є вчене звання професора

 

на заміщення вакантних з 01.07.2024 р. посад старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), по навчально-наукових інститутах,  кафедрах:

Навчально-науковий  інститут аерокосмічних технологій

Кафедра авіа- та ракетобудування        

старших викладачів-1                   

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

асистентів -1

Кафедра прикладної фізики

асистентів -1

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

доцентів-1

 

на заміщення вакантних з 01.09.2024 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), по навчально-науковому інституту, факультетах, кафедрах:

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра загальної та неорганічної  хімії                       

доцентів-2

старших викладачів-1

Кафедра хімічної технології кераміки та скла

доцентів-1

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра математичного моделювання та аналізу даних

доцентів-2

старших викладачів-1

Приладобудівний факультет

Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій

доцентів-1

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра графіки

доцентів-1

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням https://osvita.kpi.ua/competition.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через Загальний відділ Університету (тел.: 204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Берестейський, 37, загальний відділ кімн.163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту kanc@kpi.ua у pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити «на конкурс НПП».

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Університет житлом не забезпечує!

💥💥💥💥💥

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 19 квітня 2024 року оголошує конкурс:

на заміщення вакантної посади директора науково-технічної бібліотеки ім. Г.І. Денисенка (вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідно до напряму підготовки; стаж бібліотечної роботи не менше 5 років; вільне володіння державною мовою).

на заміщення вакантних посад завідувачів кафедр(вища освіта (магістр, спеціаліст);науковий ступінь доктора наук відповідно до профілю кафедри, вчене звання; стаж роботи на наукових, науково-педагогічних посадах не менше 5 років; вільне володіння державною мовою):

- фізичної хімії хіміко-технологічного факультету;

- теорії та практики управління факультету соціології і права.

на заміщення вакантної з 03.06.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі авіа- та ракетобудування навчально-наукового інституту аерокосмічних технологій.

на заміщення вакантних з 01.07.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

- фізичної хімії хіміко-технологічного факультету;

- атомної енергетики навчально-наукового інституту атомної та 

теплової енергетики (3 посади);

- штучного інтелекту навчально-наукового інституту

прикладного системного аналізу;

- економічної кібернетики факультету менеджменту та

маркетингу (3 посади).

на заміщення вакантних з 01.09.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрах:

- штучного інтелекту навчально-наукового інституту прикладного 

системного аналізу;

- математичних методів системного аналізу навчально-наукового 

інституту прикладного системного аналізу (2 посади);

- конструювання машин навчально-наукового механіко-

машинобудівного інституту;

- динаміки і міцності машин та опору матеріалів навчально-

наукового механіко-машинобудівного інституту;

- теорії, практики та перекладу англійської мови факультету

лінгвістики;

- електронної інженерії факультету електроніки;

- конструювання електронно-обчислювальної апаратури факультету

електроніки;

- високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання

ім. Є.О. Патона;

- цифрових технологій в енергетиці навчально-наукового інституту

атомної та теплової енергетики;

- теплової та альтернативної енергетики навчально-наукового

інституту атомної та теплової енергетики;

- математичного аналізу та теорії ймовірностей фізико-

математичного факультету;

- електромеханіки факультету електроенерготехніки та автоматики

- автоматизації енергосистем факультету електроенерготехніки та

автоматики.

на заміщення вакантної з 23.09.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі інформаційних технологій в телекомунікаціях навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем.

* Для кандидата наук або PhD обов’язковим є вчене звання професора

на заміщення заміщення вакантних з 01.07.2024 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою), викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування

доцентів-1

асистентів-2

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра економічної кібернетики

старших викладачів-1

асистентів-1

Факультет соціології і права

Кафедра філософії

старших викладачів-2

викладачів-3

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

асистентів-1

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра атомної енергетики

доцентів-2

асистентів-1

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки

доцентів-1

асистентів-1

Кафедра конструювання машин

доцентів-1

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра технології електрохімічних виробництв

старших викладачів-1

Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин

доцентів-2

асистентів-1

Кафедра фізичної хімії

асистентів-1

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях

старших викладачів-1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

доцентів-2

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра  автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

старших викладачів-1

на заміщення вакантних 01.09.2024 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою),викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет біомедичної інженерії

Кафедра технологій оздоровлення і спорту

доцентів-1

старших викладачів-5

викладачів-2

Кафедра біомедичної інженерії

доцентів-2

Кафедра біобезпеки і здоров’я людини

старших викладачів-1

Кафедра біомедичної кібернетики

доцентів-1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

доцентів-2

старших викладачів-1

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра промислового маркетингу

доцентів-2

Кафедра менеджменту підприємств

доцентів-1

Кафедра економічної кібернетики

доцентів-3

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

доцентів-1

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

старших викладачів-2

Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

старших викладачів-2

викладачів-3

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

доцентів-1

Кафедра української мови, літератури та культури

доцентів-1

старших викладачів-1

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки

доцентів-1

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії

доцентів-2

Кафедра зварювального виробництва

старших викладачів-2

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

доцентів-1

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

доцентів-2

Кафедра теоретичної електротехніки

доцентів-2

асистентів-1

Кафедра електричних мереж та систем

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра автоматизації енергосистем

доцентів-1

Фізико- математичний факультет

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів-3

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

старших викладачів-1

Кафедразагальної фізики та моделювання фізичних процесів

старших викладачів-2

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

доцентів-5

Кафедразагальної фізики

доцентів-1

старших викладачів-1

Факультет соціології і права

Кафедра соціології

доцентів-3

старших викладачів-2

Кафедра філософії

доцентів-1

викладачів-1

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

доцентів-1

Приладобудівний факультет

Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів

доцентів-3

асистентів-1

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

доцентів-1

Кафедрацифрових технологій в енергетиці

доцентів-3

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

доцентів-4

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва

доцентів-1

Кафедра технології поліграфічного виробництва

доцентів-1

Кафедра графіки

доцентів-1

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра конструювання машин

доцентів-1

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

доцентів-3

Кафедра технології виробництва літальних апаратів

доцентів-2

Кафедра технології машинобудування

доцентів-1

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біотехніки та інженерії

доцентів-1

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем

доцентів-2

Кафедра прикладної математики

старших викладачів-1

Факультет електроніки

Кафедра електронних пристроїв та систем

доцентів-3

старших викладачів-1

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

доцентів-2

асистентів-1

Кафедраелектронної інженерії

доцентів-1

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра електропостачання

доцентів-2

Радіотехнічний факультет

Кафедраприкладної радіоелектроніки

доцентів-2

Кафедра радіоінженерії

старших викладачів-1

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

доцентів-1

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

доцентів-1

старших викладачів-1

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра штучного інтелекту

доцентів -2

асистентів-1

Кафедра математичних методів системного аналізу

доцентів-2

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

доцентів-1

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра фізичної хімії

доцентів-3

Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології

доцентів-5

старших викладачів-1

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра прикладної фізики

доцентів-1

Навчально-науковий  інститут аерокосмічних технологій

Кафедра систем керування літальними апаратами

доцентів-1

на заміщення вакантних з 04.09.2024 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрах, навчально-науковому інституту:

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

доцентів-1

Кафедра електропостачання

доцентів-3

на заміщення вакантної з 01.11.2024 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі цифрових технологій в енергетиці навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики.

на заміщення вакантної з 01.12.2024 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту.

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням https://osvita.kpi.ua/competition.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через Загальний відділ Університету (тел.: 204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Берестейський, 37, загальний відділ кімн.163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту kanc@kpi.ua у pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити «на конкурс НПП».

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Університет житлом не забезпечує!

💥💥💥💥💥

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 5 квітня 2024 року оголошує конкурс:

на заміщення вакантних з 29.05.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрам:

- технології машинобудування навчально-наукового механіко-машинобудівного  інституту;

- прикладної радіоелектроніки радіотехнічного факультету.

на заміщення вакантної з 03.06.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі англійської мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики.

на заміщення вакантної з 23.06.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі ливарного виробництва  навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона.

на заміщення вакантної з 29.06.2024 р. посади професора (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрі хімічної технології композиційних матеріалів хіміко-технологічного факультету.

на заміщення вакантних з 01.07.2024 р. посад професорів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата*, PhD*) наук та/або вчене звання професора (доцента, старшого наукового співробітника) відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років; вільне володіння державною мовою) по кафедрам:

 • загальної фізики та моделювання фізичних процесів фізико-математичного факультету;
 • машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв інженерно-хімічного факультету;
 • теорії та практики управління факультету соціології і права;
 • менеджменту підприємств факультету менеджменту та маркетингу;
 • психології та педагогіки факультету соціології і права (2 посади);
 • теорії, практики та перекладу французької мови факультету лінгвістики;
 • англійської мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики;
 • прикладної радіоелектроніки радіотехнічного факультету (2 посади);
 • радіотехнічних систем радіотехнічного факультету;
 • інженерії програмного забезпечення в енергетиці навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики (2 посади);
 • цифрових технологій в енергетиці навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики.

* Для кандидата наук або PhD обов’язковим є вчене звання професора

на заміщення вакантних вакантних посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Факультет соціології і права

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

доцентів-2

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації енергосистем

доцентів-1

Навчально-науковий  інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

доцентів-1

асистентів -1

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

старших викладачів-1

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біотехніки та інженерії

старших викладачів-1

на заміщення вакантної вакантної з 02.05.2024 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі міжнародної економіки факультету менеджменту та маркетингу.

на заміщення вакантної вакантної з 01.06.2024 р. посади доцента (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі теплової та альтернативної енергетики навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики.

на заміщення вакантних вакантних з 01.07.2024 р. посад доцентів (вища освіта (магістр, спеціаліст); науковий ступінь доктора (кандидата, PhD) наук та/або вчене звання відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної діяльності не менше 3 років; вільне володіння державною мовою), старших викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), асистентів/викладачів (вища освіта (магістр, спеціаліст); без вимог до стажу роботи; вільне володіння державною мовою) по навчально-наукових інститутах, факультетах, кафедрах:

Навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона

Кафедра ливарного виробництва

асистентів-1

Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій

старших викладачів-1

Кафедра зварювального виробництва

доцентів-3

Навчально-науковий фізико-технічний інститут

Кафедра прикладної фізики

доцентів-1

Кафедра інформаційної безпеки

старших викладачів-1

асистентів-2

Кафедра математичних методів захисту інформації

старших викладачів-1

асистентів-1

Факультет електроенерготехніки та автоматики

Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу

доцентів-1

старших викладачів-1

асистентів-1

Кафедра теоретичної електротехніки

доцентів-1

Кафедра автоматизації енергосистем

старших викладачів-1

асистентів-2

Кафедра електричних мереж та систем

старших викладачів-1

Кафедра електромеханіки

асистентів-3

Кафедра відновлювальних джерел енергії

доцентів-1

старших викладачів-1

Фізико-математичний факультет

Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів

доцентів-2

старших викладачів-1

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь

старших викладачів-1

асистентів-2

Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей

доцентів-1

старших викладачів-1

асистентів-1

Кафедра загальної фізики

доцентів-1

старших викладачів-1

асистентів-2

Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки

асистентів-3

Факультет соціології і права

Кафедра інтелектуальної власності та приватного права

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра теорії та практики управління

доцентів-1

викладачів-3

Кафедра історії

викладачів -2

Кафедра психології та педагогіки

доцентів-1

старших викладачів-1

викладачів-1

Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права

доцентів-5

старших викладачів-1

викладачів-1

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

доцентів-1

асистентів-2

Приладобудівний факультет

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем

доцентів-2

старших викладачів-1

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки

доцентів-1

асистентів-1

Навчально-науковий інститут атомної та теплової енергетики

Кафедра теплової та альтернативної енергетики

доцентів-1

Кафедра автоматизації енергетичних процесів

доцентів-3

Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці

доцентів-2

старших викладачів-2

асистентів-4

Кафедра цифрових технологій в енергетиці

доцентів-4

асистентів-6

Навчально-науковий видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра графіки

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра технології поліграфічного виробництва

доцентів-2

асистентів-1

Кафедра видавничої справи та редагування

доцентів-2

Навчально-науковий механіко-машинобудівний інститут

Кафедра технології машинобудування

асистентів-1

Кафедра технології виробництва літальних апаратів

асистентів-1

Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів

доцентів-1

старших викладачів-1

Факультет біотехнології і біотехніки

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології

доцентів-1

Факультет прикладної математики

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем

доцентів-1

Кафедра прикладної математики

доцентів-1

Факультет електроніки

Кафедра електронної інженерії

асистентів-2

Кафедра електронних пристроїв та систем

старших викладачів-2

Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем

доцентів-1

асистентів-1

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів

доцентів-1

старших викладачів-1

асистентів-1

Радіотехнічний факультет

Кафедра прикладної радіоелектроніки

старших викладачів-1

Кафедра радіотехнічних систем

доцентів-1

Інженерно-хімічний факультет

Кафедра екології та технології рослинних полімерів

старших викладачів-1

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв

асистентів-2

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації

старших викладачів-1

асистентів-4

Хіміко-технологічний факультет

Кафедра хімічної технології кераміки та скла

доцентів-1

асистентів-1

Навчально-науковий інститут прикладного системного аналізу

Кафедра штучного інтелекту

доцентів-2

Кафедра системного проєктування

доцентів-1

старших викладачів-2

Кафедра математичних методів системного аналізу

асистентів-1

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту підприємств

доцентів-1

старших викладачів-1

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови

доцентів-3

старших викладачів-1

викладачів-2

Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови

доцентів-1

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови

викладачів-1

Кафедра англійської мови технічного спрямування №1

доцентів-1

старших викладачів-1

Кафедра англійської мови технічного спрямування №2

викладачів-6

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3

доцентів-1

викладачів-5

Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем

Кафедра телекомунікацій

доцентів-1

Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей

доцентів-1

асистентів-1

на заміщення  вакантної з 07.09.2024 р. посади старшого викладача (вища освіта (магістр, спеціаліст); як правило, науковий ступінь відповідно до освітніх компонент, які забезпечує; стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років; вільне володіння державною мовою), по кафедрі телекомунікацій навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем.

Перелік документів, порядок проведення конкурсного відбору зазначено у Порядку проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів), з яким можна ознайомитися за посиланням https://osvita.kpi.ua/competition.

Претенденти на заміщення вакантних посад подають документи через Загальний відділ Університету (тел.: 204-82-82) особисто або надсилають поштою на адресу: 03056, Київ-56, проспект Берестейський, 37, загальний відділ кімн.163.

Звертаємо вашу увагу, що на період дії правового режиму воєнного стану повний комплект документів можна надіслати на електронну пошту kanc@kpi.ua у pdf форматі. Документи треба підписати за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), у темі листа зазначити «на конкурс НПП».

Термін подання документів – місяць від дня опублікування оголошення.

Університет житлом не забезпечує!

Дата події