Факультет менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Контактна інформація:
Адреса ФММ: проспект Берестейський, 37, навчальний корпус 1, пов.2, кiмн.237, 03056, Київ, Україна

Тел: +380 44 204 9866, +380 44 204 9867, +380 44 204 8173

E-mail: fmm[at]kpi.ua
URL:
Декан: професор Кравченко Марина Олегівна
День факультету: 31 березня

Кафедри Факультету менеджменту та маркетингу

Логотип ФММ

З метою поглиблення економічної складової інженерної підготовки, а також з урахуванням потреб національної економіки України у кваліфікованих управлінських кадрах, 31 березня 1992 року в Київському політехнічному інституті (нині – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») було засновано Факультет менеджменту та маркетингу (ФММ).

Такому рішенню сприяв багаторічний досвід організаційно-економічної підготовки студентів, значний творчий потенціал загальноуніверситетських кафедр економіки і організації виробництва та політекономії, діяльність яких бере початок з 1934-1937 рр.

До його складу увійшли три профілюючі кафедри — менеджменту, промислового маркетингу, математичного моделювання економічних систем, а також кафедри, які обслуговували інженерні факультети КПІ: економіки та організації машинобудівного виробництва, економіки та організації радіоелектронного виробництва, економіки та організації промислових технологій і енергетики.

Впродовж 1992–2002 років ФММ очолював його засновник, к. х. н., професор, Заслужений працівник народної освіти України, академік АІН Віктор Дмитрович Нємцов. З 2002 по 2007 рік деканом був д. е. н., професор Василь Гнатович Герасимчук.

З 2007 року по червень 2021 року факультет очолював д.т.н., професор, Заслужений працівник освіти України Олег Анатолійович Гавриш.

З червня 2021 року по теперішній час факультет очолює д.е.н., професор Марина Олегівна Кравченко.

Сьогодні ФММ є одним з найпрестижніших факультетів КПІ ім. Ігоря Сікорського, відомим в Україні і далеко за її межами.

Він готує фахівців з економіки, маркетингу, менеджменту усіх рівнів вищої освіти: бакалаврів, магістрів і докторів філософії за десятьма освітніми програмами.

Підготовка здійснюється за двома напрямами: освітня і практична складові. Освітню складову забезпечують 26 докторів наук, 92 кандидати наук, а також 3 доктори філософії (PhD).

Практична складова забезпечена договорами з підприємствами, організаціями, установами України.

ФММ готує фахівців, яких потребує сучасний національний і міжнародний бізнес – лідерів з якісною економічною освітою висококваліфікованих фахівців-управлінців і фахівців-аналітиків.

Спеціальності, освітні програми та рівні вищої освіти ФММ

Кафедра Економічної кібернетики

051 Економіка 🎥
Економіка д.філософії (о)
Економічна аналітика бакалавр (о,з)
Економічна аналітика магістр опп (о,з)

Кафедра Міжнародної економіки

051 Економіка 🎥
Економіка д.філософії (о)
Міжнародна економіка бакалавр (о)
Міжнародна економіка магістр опп (о,з)

Кафедра Економіки і підприємництва

051 Економіка 🎥
Економіка д.філософії (о,з)
Економіка і бізнес бакалавр (о,з)
Економіка і бізнес магістр опп (о,з)

Кафедра Промислового маркетингу

075 Маркетинг 🎥
Маркетинг д.філософії (о)
Промисловий маркетинг бакалавр (о,з)
Промисловий маркетинг магістр опп (о,з)

Кафедра Менеджменту підприємств

073 Менеджмент 🎥
Менеджмент д.філософії (о,з)
Менеджмент і бізнес-адміністрування бакалавр (о,з)
Менеджмент і бізнес-адміністрування магістр опп (о,з)
Менеджмент міжнародного бізнесу бакалавр (о,з)
Менеджмент міжнародного бізнесу магістр опп (о,з)
Логістика бакалавр (о)
Логістика магістр опп (о)
Управління бізнесом, інновації та підприємництво бакалавр (о)

форма навчання
з - заочна форма навчання

Очна форма навчання – к. 239, корпус 1, тел. 204-98-67
Заочна форма навчання, переведення та поновлення, друга освіта – к. 233, корпус 1, телефон 204-85-10

На ФММ з 2004 року щорічно видається фаховий науковий збірник “Економічний вісник НТУУ “КПІ”.

Щорічно факультет менеджменту та маркетингу проводить низку наукових заходів для студентів та викладачів. Серед них 5 міжнародних науково-практичних конференцій, всеукраїнські студентські кейс-змагання з маркетингу, всеукраїнська олімпіада зі стратегічного менеджменту, загальноуніверситетська олімпіада «Пізнай себе в економіці», а також круглі столи за унікальними тематиками. Започатковано проведення осінньої школи «Моделювання, аналіз даних та цифрові технології в економічних до- слідженнях». Із 2022 року факультет долучився як співорганізатор до міжнародної конференції, яка спонсорується ІЕЕЕ, «System Analysis & Intelligent Computing», матеріали якої індексуються у наукометричній базі Scopus.

Для провадження наукової та дослідницької роботи фахівці ФММ співпрацюють з багатьма організаціями та інституціями, серед яких Інститут економіки промисловості НАН України, Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку, науковий парк «Київська політехніка».