Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Індивідуальний навчальний план (далі-ІНП) здобувача вищої освіти - документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії.

Порядок оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності

Додаток 1 до Наказу № 1-205 | 27.07.2015 | Про затвердження порядку оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмі академічної мобільності

Підписка на Індивідуальний навчальний план