У березні – квітні 2013 року Інститутом моніторингу якості освіти було проведено шістнадцятий тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ» (КМЯПФ).

Моніторингом було охоплено близько 4 тисяч студентів ІV курсу, 142 спеціальностей, 116 кафедр НТУУ «КПІ». Було перевірено і оброблено близько 21 тисячі робіт ректорського контролю якості залишкових знань з 954 фундаментальних, професійно-орієнтованих та фахових дисциплін.

Індекс якості підготовки фахівців по кожній спеціальності визначався за методикою, затвердженою Вченою радою університету.

Особливістю туру стало те, що за рівнем якості підготовки фахівців спостерігається розбиття загальної кількості спе¬ціальностей, що брали участь у комплексному моніторингу, на п’ять основних кластерів (12, 40, 45, 22, 4).
Серед спеціальностей, які досягли значного прогресу порівняно з попереднім туром слід відмітити наступні: «Прикладна фізика» (ФТІ), «Прилади і системи неруйнівного контролю» (ПБФ), «Технології приладобудування» (ПБФ) та «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» (ТЕФ).

Згідно з «Порядком проведення комплексного моніторингу як форми ректорського контролю якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ«КПІ» на засіданні Методичної ради університету буде заслухано звіти кафедр, спеціальності яких, за результатами шістнадцятого туру, посіли останніх п’ять місць, з метою усунення виявлених недоліків та здійснення відповідних заходів з удосконалення якості підготовки фахівців.