Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь (КМФ та ДР), фізико-математичний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 7, пр-т Перемоги 37-к, к.401, 03056, Київ, Україна

Телефон для довiдок: 204-82-46
E-mail: mafiz_fmf[at]kpi.ua
Сайт:
В.о. завідувача кафедри: д.ф.-м.н., доцент Горбачук Володимир Мирославович

Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь входить до складу фізико-математичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського. Кафедра забезпечує викладання математичних дисциплін на восьми факультетах та у чотирьох інститутах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Серед науково-педагогічних працівників кафедри працюють 5 професорів, 37 доцентів, 8 старших викладачів та 9 асистентів, серед них 6 докторів наук та 44 кандидатів наук.

Наукова робота кафедри охоплює фундаментальні наукові дослідження у таких напрямках:

  • розвиток аналітичних методів досліджень теорії параболічних рівнянь,
  • теоретичні дослідження детермінованого хаосу у динамічних системах,
  • розвиток теорії розв’язуючих операторів і теорії оптимальних математичних моделей,
  • розвиток теорії нелінійної динаміки розподілів намагніченості в кристалах у зовнішніх змінних полях,
  • виконання міжнародних проектів з комп’ютерного моделювання базових фізико-механічних процесів у матеріалознавстві.

Кафедра співпрацює з Інститутом кібернетики ім.В.М.Глушкова Національної академії наук України. Комп’ютерні розрахунки для задач великої розмірності виконуються на обчислювальному кластері ІК НАНУ. Спільно із Литовським, Львівським, Кам’янець-Подільським, Київським національними університетами та іншими навчально-науковими центрами України проводяться міжнародні наукові конференції «Сучасні проблеми моделювання прогнозування і оптимізації». Кафедра приймає активну участь у проведенні міжнародних наукових конференцій присвячених видатному вченому академіку М.Кравчуку.