Протокол засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 6 листопада 2023 року

6 листопада під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Присутні: М.З.Згуровський, В.А.Кондратюк, О.А.Жученко, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, Л.М.Субботіна, О.О.Царенок, О.М.Бруй, І.Б.Гольцова, Є.В.Дергачов, С.А.Огінський, В.І.Дмитренко, М.О.Безуглий, Ю.Максимюк, В.Галятін, І.Степанюк, Б.І.Дуда, Д.Л.Стефанович.

1.СЛУХАЛИ:

О.А.Жученка

- освітній процес в університеті здійснюється згідно з графіком і розкладами занять;

- минулого тижня завершилося подання конкурсних справ на заміщення вакантних посад НПП. Усього надійшло 122 справи, нині їх розглядають кафедри і експертно-кваліфікаційні (конкурсні) комісії факультетів та інститутів. Підписано наказ про проведення чергового конкурсу на заміщення вакантних посад НПП;

- здійснено розподіл додаткового фінансування, отриманого від МОН, згідно з яким оновлюються штатні розписи НПП кафедр;- формується чергова група для навчання за програмою Національного спротиву;

- усі інформаційні системи університету працюють у штатному режимі. Триває підготовка до ЄДКІ з права і публічного управління та адміністрування. Готується місце для складання цього іспиту представниками інших ЗВО.

- підготовлено дані про КПІ для опитувальника  для рейтингу «The Impact Ranking 2024»;

- проводилася робота щодо погодження та укладення договорів про організацію практики здобувачів вищої освіти в 2024 році, а також консультування кафедр з питань організації та проведення практики;

- проводилася робота зі збору інформації від факультетів/інститутів про працевлаштування випускників для організації в подальшому соцопитування;

- здійснено перевірку навчально-методичного забезпечення ОНП PhD 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (8 силабусів) перед її акредитацією  та надано відповідні зауваження та рекомендації;

- за запитами підрозділів проводилися звірка та коригування переліків навчальних посібників для внесення їх до показників самоаналізу кафедр у зв'язку з реорганізацією кафедр та змінами, що відбулися в їхньому кадровому складі впродовж останніх 5-ти років;

- проводилася перевірка англомовних версій ОПП магістрів з таких спеціальностей: 081 «Інформаційне право та право інтелектуальної власності»,  051 «Міжнародна економіка», 054 «Врегулювання конфліктів та медіація», 073 «Менеджмент і бізнес-адміністрування», 132 «Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві»;

- підготовлено наказ про графік супроводу документів про вищу освіту для випускників зимового випуску; 

- завершилася практика студентів магістратури за ОПП, яка проходила з 26 жовтня. За її результатами відраховано 12 студентів, троє з яких навчалися коштом фізичних осіб. Усього ж з 30 жовтня по 2 листопада з університету відраховано 41 студента, 14 з яких навчалися коштом фізичних осіб;

- проводиться підготовка до профорієнтаційного заходу «Інженерний тиждень KPISchool» для лідерів шкіл м.Києва, який заплановано провести з 13 до 17 листопада з ініціативи ДКАУ;

- 31 жовтня проведено зустріч в режимі онлайн з кар'єрними центрами 14-ти українських вишів з питання організації Другого всеукраїнського міжуніверситетського кар'єрного заходу «Час працювати», запланованого на 21 - 23 листопада (на нього вже зареєструвалося 48 компаній);

- на базі КПІ у листопаді планується провести профорієнтаційні заходи для слухачів МАН;

- на звірку до Мінсоцполітики скеровано список на виплату соціальної стипендії. Після того, як її було проведено, замовлено стипендії на листопад для 1431 студента;

- відкрито набори за програмами академічної мобільності до 5 закордонних вишів – Варшавського університету екології та управління, Познанського університету технологій (обидва Польща),  Грайфсвальдського університеу імені Ернста Моріца Арндта (ФРН), Університету Коруни (Іспанія) та Університету прикладних наук Балтазар (Хорватія);

- акредитація. На минулому тижні в університеті працювали 4 експертні групи, які в рамках акредитаційних процедур здійснювали експертизи 9 освітніх програм (ОП). На поточний тиждень заплановано роботу 7 експертних груп за 12 ОП. Окрім того, минулого тижня отримано 2 звіти експертних груп за ОПП «Конструювання та дизайн машин» (131 «Прикладна механіка», НН ММІ)  та «Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій» (131 «Прикладна механіка». НН ІМЗ);

- завершено внесення показників самоаналізу. Доступ для редагування показників заблоковано. Здійснюється обробка результатів та аналіз узагальнених звітів акредитаційних комісій підрозділів. 

ВИСТУПИЛИ:

М.З.Згуровський – запитав, скільки програм вже акредитовано в університеті, і чи є серед них умовні акредитації чи неакредитовані  програми.

О.А.Жученко – поінформував про те, що усього впродовж навчального року акредитовано 74 програми. А з початку акредитації  КПІ має 175 отриманих акредитацій. Якщо врахувати ще й ті, що очікуються, їхня кількість становитиме приблизно 250 програм. Умовних акредитацій та неакредитованих програм немає, що є унікальним для українських університетів, особливо, якщо врахувати кількість програм, які виносилися на акредитацію.

2.СЛУХАЛИ:

В.А.Пасічника

- здійснено відбір претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Отримано від структурних підрозділів 6 заявок. На  засіданні НТР рекомендовано 3 претенденти (НН ІАТЕ, НН ІМЗ, НН ІПСА);

- до МОН України надіслано проєкт листа до ДКАУ щодо прискорення передачі в КПІ матеріальних цінностей, створених за договорами із ЗАО НДІ РВ;

- поінформовано МОН України щодо пропозиції NASA стосовно запуску університетського наносупутника PolyITAN-12U;

- на запит прес-служби МОН України підготовлено та відправлено повідомлення про виділення Урядом України додаткового фінансування за проєктом PloyINAN-12U;

- на запит ДССЗЗІ розпочато роботу з підготовки відомостей про науково-дослідні роботи, які виконувались в КПІ за тематикою критичної інфраструктури, а також пропозиції щодо можливих подальших робіт;

- розпочалося виконання проєкту Open4UA «Open Science for Ukrainian Higher Education System», що фінансується в межах програми Європейського Союзу «Erasmus+»;

- до УКРНОІВІ подано дві заявки на реєстрацію АП (1 – ФМФ; 1 – ФІОТ) та 1 заявку на корисну модель (ІХФ). 

3. СЛУХАЛИ:

М.Ю.Ільченка

- проведено спільне засідання Комісій Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності та науково-технічної комісії (Ради) з розгляду спеціальних питань: результати реалізації проєкту «Дифракційні процеси та радіаційні сили в обмежених гідропружних системах»; що фінансується Національним фондом досліджень України; рекомендовано 3 претенденти на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених; рекомендовано до друку монографій на отримання грифу Вченої ради університету.

4.СЛУХАЛИ:

С.І.Сидоренка  

- представники Комітету з міжнародної та інформаційної діяльності взяли участь у засіданні Міжнародного круглого столу «Російсько-Українська війна. Уроки для Європи і світу», співорганізаторами якого виступили Федерація всесвітнього миру та УРМ. В роботі взяли участь державні та громадські діячі, науковці, освітяни, представники жіночих та молодіжних організацій, Нацкомісії у справах ЮНЕСКО, керівники Федерації всесвітнього миру Європи, Німеччини, Франції, Швейцарії та Чехії;- на базі Українсько-Японського центру (УЯЦ) сформовано Оргкомітет і розпочато підготовку до проведення 3 грудня 2023 року в КПІ на базі УЯЦ єдиного (в усьому світі одночасно) кваліфікаційного іспиту з японської мови; 

- у другій половині жовтня подано 12 проєктних заявок на конкурси програми "Горизонт Європа, одна - на конкурс програми ERASMUS+; надається допомога структурним підрозділам університету у підготовці 5-ти проєктних заявок на конкурси програм «Горизонт Європа», «Євратом», «LIFE»;

- з технічними університетами Франції підготовлено до підписання 3 угоди за проєктами програми «Еразмус+»: з Вищою школою передових технологій (Париж), з Центральною Школою Ліона, з Університетом Ле Ман. Одну угоду (КПІ - Університет Париж-8) вже підписано;

- спільно  з робочою групою Вальдемара Сівінського (Польща) продовжується робота з  укладення грантової угоди за проєктом «ERASMUS+» «Incubating Freedom for Ukraine» («Розбудова ІТ-компетентності серед українських біженців від війни, які проживають у країнах ЄС (IFU)». Конкурс і навчання, ініційовані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Проєкту «Економічна підтримка України»;

- команда студентів, аспірантів і викладачів КПІ бере участь у онлайн-навчанні за проєктом «R&D та молодіжне підприємництво» та конкурсі стартапів «Startup прорив 2023» з призовим фонд – понад 100 000 грн;

- станом на 6 листопада 2023 на навчання в КПІ зараховано 153 іноземця; всього в університеті навчається 433 іноземця (студентів – 372, аспірантів – 53, на підготовчому відділенні – 8);

- до рейтингу THE Impact Universities Rankings 2024 завантажено результати роботи КПІ за майже 300-ми індикаторами з досягнення університетом 17-ти Цілей сталого розвитку;

- триває робота по залученню благодійної допомоги, серед якої пріоритетом є передача від UoS (Велика Британія) обладнання для суперкомпʼютера  КПІ;

- за дорученням керівництва університету спільно з проректорами підготовлено і передано до Посольства КНР в Україні обґрунтування нагальних потреб університету, які будуть задоволені по лінії Посольства як гуманітарна допомога;

- від компанії Хуавей надійшла ще одна благодійна допомога у розмірі 84 тис. грн для  придбання меблів для «Академії Хуавей» на РТФ КПІ;

- «Фонд освітніх ініціатив» України спільно з компанією «Хуавей-Україна» в рамках спільного проекту Мінцифри та МОН України «Wi-Fi в укриттях» передав до КПІ додаткове серверне обладнання вартістю 434 тис.грн;

5. СЛУХАЛИ:

В.А.Кондратюка

- в університеті облаштовано 20 Пунктів незламності. У разі необхідності університетські укриття та Пункти незламності готові приймати людей. Загалом укриття можуть прийняти 6500 студентів і викладачів;

- завершуються роботи з облаштування укриття в гуртожитку №4. На залишки коштів планується придбати для нього 2 установки нагнітання повітря – вони потрібні через велику площу цього укриття. Також завершуються роботи зі створення смартукриття в НТБ – відхилень від графіку немає: планується ремонт в основних його приміщеннях і їхнє оснащення закінчити до 15 листопада, роботу в його бойлерній та технічних приміщеннях – попередньо до 24 листопада:

- проводиться підготовча робота щодо додаткового облаштування укриття 17-го навчального корпусу. Після проведення відповідних робіт ще у двох кімнатах підвального приміщення можна буде додатково отримати 250 місць;

- розпочато роботи з облаштування укриття на 500 місць в корпусі №20. Роботи  планується провести впродовж 2 місяців;

- з представниками ДСНС проведено навчання для студентів і співробітників. Готуються районні навчання  діям у надзвичайних ситуаціях, які можуть виникнути у разі ракетних обстрілів і обстрілів БПЛА. Участь у них візьмуть 20 представників КПІ;

- благоустрій. Проводиться кронування дерев на основній території університету і на території студмістечка. Минулого тижня комісія «Київзеленбуду» обстежила зелені насадження по території усього кампусу. За його результатами будуть видані акти, на виконання яких буде продовження знесення аварійних дерев і кронування;

- минулого тижня університет отримав закуплені за тендером сміттєві контейнери і з 6 листопада розпочав роботу з вивезення твердих побутових відходів власними силами.  Видано наказ по університету, яким закріплено відповідальних осіб за виконання цих робіт, напрацьовується порядок вивезення;

- на поточному тижні планується завершити ремонт дахів семи навчальних корпусів;

- завершено спорудження бутової підпорної стінки скверу Піонерів авіації. Також завершено аварійний ремонт теплотраси 9-го і 28-го навчальних корпусів;

- п'ята група фахівців відділу Головного енергетика та електротехнічної дільниці Студмістечка отримали сертифікати про проходження навчання, організованого Держпраці. Ці працівники зможуть самостійно робити перепідключення на трансформаторних підстанціях у разі блекауів. Крім того, декілька працівників відділу пройшли навчання, що дало їм право власноруч, без сплати коштів стороннім організаціям, проводити низку робіт на електрообладнанні;    

- значно збільшилася кількість відвідувань Центру фізичного виховання і спорту (ЦФВС) у будні та по вихідних днях Це забезпечило й гарне зростання надходжень від надання платних послуг – у жовтні від ЦФВС надійшло приблизно 700 тисяч гривень (у попередні місяці – 300-400 тисяч);

- приблизно вдвічі збільшилася кількість працівників університету, які написали заяви на відрахування частини їхньої зарплатні на рахунок Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік», відтак зросли й надходження. Фонд уже отримав чергові заявки на спеціальне обладнання, забезпечується їхнє виконання; 

-   служба захисту інформації розробляє кошториси створення комплексних ключів і систем захисту інформації на наступний рік;

- готується проведення навчань за участю правоохоронних органів за антитерористичною програмою.

ВИСТУПИВ:

М.З.Згуровський – доручив В.А.Кондратюку взяти під особистий контроль організацію  вивезення сміття та виконання цієї роботи.

6. СЛУХАЛИ:

Л.Г.Субботіну

- бюджетні кошти, отримані за попередній місяць, університет використав за цільовим призначенням. Фінансування за загальним фондом бюджету на листопад очікується;

- завдяки тому, що основна маса студентів сплачує за навчання щомісячно,  спецкошти надходять регулярно. Кредиторську заборгованість сплачено в повному обсязі.  ;

- завершується робота з оновлення штатного розпису НПП. Триває річна інвентаризація;

- готуються звітні матеріали до Світового банку, який фінансує соціальні виплати МОН України, за жовтень; 

- триває робота над впровадженням  нової бухгалтерської програми. Основну роботу зосереджено на трьох головних її блоках – заробітній платі, стипендії та обліку матеріальних цінностей – вони становлять приблизно 60% обсягу усіх працезатрат. Також до неї вводиться база даних студентів університету і продовжується навчання співробітників ДЕФ, які будуть з нею працювати.7. СЛУХАЛИ:

О.О.Царенка

-  у 20-му гуртожитку було організовано відзначення Хелловіна

- майже завершено ремонт укриття 7-го гуртожитку, який  працівники Студмістечка  роблять власними силами;

- проведено обслуговування і заправку всіх генераторів, підготовлено до експлуатації подовжувачі для Пунктів незламності;  

- минулого тижня в Студмістечку за завданням КМДА працювали представники  наукової організації, яка на прикладі гуртожитку №12 досліджувала обсяги сміття, що вивозяться з гуртожитків. Її представники працювали також у студмістечках НАУ та КНУ ім. Тараса Шевченка. За результатами  досліджень КМДА має ухвалити рішення щодо зміни норм вивезення. Є сподівання, що їх збільшать.


ВИСТУПИВ:

М.З.Згуровський – зауважив, що через масштаби Студмістечка КПІ, чисельність його мешканців та інтенсивність експлуатації всіх його інженерних систем і приміщень, в гуртожитках час від часу виникають різноманітні несправності в електро- чи сантехнічному обладнанні, певні аварійні ситуації тощо. Тимчасово деякі приміщення можуть ставати неприданими до експлуатації. Їх слід своєчасно та якісно ремонтувати, але про ці роботи потрібно одразу інформувати мешканців. Тож директорові Студмістечка надано доручення опрацювати організацію моніторингу за участю студентів стану приміщень і обладнання та оперативного реагування в разі виявлення несправностей  та аварійних місць, а також розробити систему оповіщення мешканців про передбачувані терміни ремонтних  робіт.

8. СЛУХАЛИ:

Я.Ю.Цимбаленко

- укладено меморандум про співпрацю з НАЗК. Це, окрім усього іншого, крок до подальшого розвитку університету. Така співпраця забезпечить додаткові місця для проходження студентської практики. Це також база для започаткування дуальної освіти і місця для працевлаштування. Відповідно до цього меморандуму з проректорами за напрямами обговорено питання започаткування модулю дисциплін з антикорупційної політики для студентів першого курсу та розвитку відповідної дисципліни за вибором для першого і другого курсів. Також обговорено питання започаткування освітньої програми з підготовки фахівців для антикорупційних інституцій. 

ВИСТУПИВ:  

М.З.Згуровський – повідомив, що з проректорами О.А.Жученком та А.А.Мельниченком вже ухвалено рішення щодо впровадження до дисципліни, яка викладається першокурсникам усіх факультетів,  циклу лекцій з аникорупційної проблематики та доручив розробити зміст і відповідні методичні матеріали до нього.

9. СЛУХАЛИ:

О.М.Бруй

- завершується підготовка до перереєстрації університетських наукових журналів;

- на минулому тижні продовжувалося проведення лекцій з проблем академічної доброчесності, остання з них – про те, як робити експертизу та виявляти в роботі плагіат і таке інше, відбулася 1 листопада, участь у ній взяли 70 людей.

 10. СЛУХАЛИ:

М.О.Безуглого

- на минулому тижні опубліковано законопроєкт про внесення змін до закону України «Про вищу освіту». Проведено його аналіз. Позитивні новації: власні надходження університету у вигляді благодійних внесків не вилучатимуться і залишатимуться університету;  видатки розвитку виділятимуться на конкурсних засадах. Певні застереження є щодо бюджетного фінансування вищої освіти, адже в пропонованому варіанті не враховується різниця в умовній собівартості підготовки фахівців у різних університетах. Пропозиції сформульовано і скеровано розробникові (МОН);

- минулого тижня на адресу Профкому надійшов терміновий запит одного з працівників університету, який нині перебуває на передовій, на обладнання вартістю в декілька десятків тисяч гривень. Його опрацьовано, вжито необхідних заходів для його виконання.

11. СЛУХАЛИ:

Ю.Максимюк

- Студпарламент долучився до організації відзначення Хелловіна в гуртожитку №4, участь у заході взяли приблизно 60 людей;

- триває робота з виконання замовлень воїнів ЗСУ. Студпарламент звернувся по допомогу до Фонду сприяння ЗСУ «Київський політехнік» щодо закупівлі двох тепловізорів для батальйону, який нині перебуває на фронті, і в якому служить студент КПІ - член Студентського парламенту;

- президентку Студентського парламенту Юлію Максимюк обрано до Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді.

12. СЛУХАЛИ:

В.Галятіна

- минулого тижня проведено кінопоказ фільму «Атлантида», також відбулося 2 засідання клубів з німецької та англійської мов, книжкового клубу, щосереди працює студентський клуб настільних ігор:

-  проводиться підготовка проєкту «Ніч в університеті» з екскурсіями з історичної тематики;

- триває набір до студрад, завершення першого етапу – 12 листопада;

13. СЛУХАЛИ:

І.Степанюка

- працює гуманітарний штаб, який минулого тижня передав до військ кілька сотень одиниць замовленого обладнання;- добігає кінця підготовка приміщення для виготовлення окопних свічок (облаштовується освітлення), замовлень на них дуже багато, тож на поточному тижні робота з їхнього виготовлення має розпочатися;

- на поточному тижні стартує Універсіада  м.Києва, яка розпочнеться зі змагань шахістів. У команді КПІ відбувається зміна поколінь, отож нині проводиться відбір гравців, є дуже сильні кандидати.    

Дата події