Український тлумачний словник електронних видань / Уклад. Т. Ю. Киричок. – К.: НТУУ "КПІ", 2012. – 128 с. + вклейки (12 с.).

Подано сучасну технічну термінологію мережевих та немережевих електронних видань. Систематизовано знання з термінології для полегшення професійної діяльності в галузі розробки та розповсюдження електронних медіа, а також для зручності користування електронними виданнями. У додатку наведено слова та словосполучення комп'ютерного сленгу, іншомовні слова і словосполучення, від яких походять терміни.

Таємниці друкарства: минуле, сучасне, майбутнє: навч. посіб./О.Ф. Розум, О.М. Величко, О. В. Мельников. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – Львів: Укр. акад. друкарства, 2012. – 280 с.

Зміст видання відображає шлях видавничо-поліграфічної справи від перших наскельних піктограм до електронних видань, а також як сьогодні – застосовуючи інформаційні технології, матеріали із визначеними властивостями, потужні автоматизовані виробничі комплекси, – виготовляють друковану продукцію. Розглянуто перспективи розвитку друкарства...

Ці та інші видання можна придбати у книгарнях ВПК "Політехніка":

  • 1-й корпус – "Книгарня", просп. Перемоги, 37, к. 171-а, тел. (044) 204-98-31;
  • 7-й корпус – "Технічна книга", 1-й поверх, тел. (044) 204-86-15;
  • 8-й корпус – "Книгарня", вул. Янгеля, 1/37, к. 22-в, тел. (044) 204-91-87;
  • 15-й корпус – "Технічна книга", вул. Політехнічна, 14, тел. (044) 204-86-02.