Кафедра радіоінженерії (РІ), Радіотехнічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 17, вул. Політехнічна 12, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-83-41
Сайт:
В.о. завідувача кафедри: Федір Дубровка

Кафедра радіоінженерї була заснована в 1930 році разом зі створенням радіотехнічного факультету!

Колектив кафедри складається з 16 чоловік науково-педагогічного персоналу (4 професори, 6 к.т.н. та інш), 3 наукових працівників, 12 осіб навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра є базовою для підготовки за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка та веде підготовку спеціалістів за освітньою програмою “Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія“

Принципи нашої роботи
Сучасність
В 2021 році створено нову сучасну освітню програму Інформаційна та комунікаційна радіоінженерія за участі та підтримки стейкхолдерів
Інтегрованість
Протягом 2021-2022 навчального року розроблено та впроваджено в межах дуальної форми навчання три сертифікатних програми за участі провідних кампаній світового ринку телекомунікацій!
Протягом навчального року представники роботодавців проводять лекційні та практичні заняття з курсів професійної підготовки
Якість
Протягом року до нас звернулося більше 20 роботодавців з проханням провести вебінари з метою пошуку майбутніх спеціалістів до себе в компанії
Інновації
На кафедрі проводяться найсучасніші наукові розробки в космічній галузі, антенній галузі, захисту інформації