Кафедра радіотехнічних пристроїв і систем (РТПС), Радіотехнічний факультет, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 17, вул. Політехнічна 12, к.209, 03056, Київ, Україна

Телефон: 204-92-97
Сайт:
E-mail: rts[at]kpi.ua

Кафедру створено в 1945 році після розділу кафедри приймально-передавальних пристроїв на дві - радіоприймальних та радіопередавальних пристроїв; на сьогодні назва –  кафедра радіотехнічних систем (РТС).

Кафедра радіотехнічних систем готує фахівців за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» і освітньою програмою «Радіотехнічні комп'ютеризовані системи». Стратегія підготовки студентів на бакалаврському рівні складається з вивчення, по-перше, основ теорій радіотехнічних кіл та електромагнітних хвиль, формування, передавання, прийому, збору та оброблення радіосигналів в радіотехнічних системах; по-друге, сучасних спеціалізованих обчислювальних пристроїв, що використовуються в радіотехнічних системах на основі Arduino, STM32, мікрокомп'ютерів Raspberry Pi. вивчаються мови програмування С, С++, Python, програмування логічних інтегральних схем (FPGA), програмування цифрових сигнальних процесорів (DSP); по-третє, сучасних радіотехнічних комп'ютеризованих систем: радіолокаційних, радіонавігаційних (GPS, Galileo, ГЛОНАС), радіокерування та цифрового телебачення (DVB-S2, DVB-T2, DVB-С2).

По завершенню навчання і отримання диплома бакалавра є можливість продовжити підвищувати свій професійний рівень в магістратурі. В магістратурі відбувається поглиблене вивчання радіотехнічних комп'ютеризованих систем, а саме: радіолокаційних систем з цифровою обробкою сигналів, сучасних радіонавігаційних систем та комплексів, систем радіопротидії, машинне навчання в радіотехнічних комп'ютеризованих системах. Таким чином, випускник отримує комплексні знання в області розробки сучасних високотехнологічних радіотехнічних систем.

В подальшому, фахівець що отримав ступень магістра, може зайнятися науковими  дослідженнями в галузі радіотехнічних комп'ютеризованих систем під час навчання на третьому освітньо-науковому рівні і здобути вчене звання «Доктор філософії».

Найважливішою особливістю освітньої програми є універсальність і широта знань, що дозволяє випускнику бути професіоналом в галузі побудови сучасних радіотехнічних комп'ютеризованих систем, які мають великий попит на ринку високотехнологічної продукції.

Випускники працюють:

  • В національному космічному агентстві України, УАН
  • На підприємствах та у фірмах: ALKATEL, MOTOROLA, MINDSPEED, Уктелеком, Український мобільний зв'язок, Квазар-мікро, компанія операторів мобільних радіомереж UMS, KIEVSTAR
  • Радіомовних та телевізійних компаніях України
  • В науково–дослідних інститутах і конструкторських установах, навчальних закладах, на заводах та спільних підприємствах різних форм власності
  • СБУ, МВС, Державному митному контролі
  • Та успішно працюють за спеціальностями в Німеччині, Франції, Англії, США та в інших високорозвинутих країнах