На базі НТУУ “КПІ” 25–29 травня пройшла XII Міжнародна науково-технічна конференція “Системний аналіз та інформаційні технології”, організована Міносвіти і науки України, НАН України, ННК “Інститут прикладного системного аналізу”, кафедрою ЮНЕСКО “Вища технiчна освiта, прикладний системний аналiз та iнформатика” при НТУУ “КПI” та IПСА, Ризьким технiчним унiверситетом, Буковинським унiверситетом, науковими товариствами студентiв та аспiрантiв НТУУ “КПI” та IПСА.

САІТ-2010 – це один з найавторитетніших форумiв фахiвцiв iз системного аналiзу складних систем рiзної природи, iнтелектуальних систем прийняття рiшень, GRID-технологiй та прогресивних iнформацiйних технологiй. Щороку вони збираються для обговорення нових проблем системного аналiзу та iнформацiйних технологiй i обмiну досвiдом використання отриманих результатiв для вирiшення актуальних практичних проблем. У роботі конференції взяли участь представники Азербайджану, Білорусі, Грузії, Ірану, Китаю, Молдови, Росії, України, Японії.

До Програми конференцiї було включено 480 доповiдей, які охоплювали широке коло питань, пов’язаних з розробкою i дослiдженням теорiї та практики системного аналiзу, прийняття рiшень, стратегiчного планування, проектування, виробництва та експлуатацiї складних взаємозалежних систем рiзного призначення, що функцiонують в умовах невизначеностей, множини конфлiктуючих цiлей i ризикiв.

Інф. “КП”

Інформуємо Вас, що 25-29 травня 2010 року в м. Києві відбудеться Дванадцята міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології", яка продовжує традиційні напрямки попередніх конференцій аспірантів та молодих вчених. До участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Системний аналіз складних систем різної природи

 1. Методи системного аналізу складних систем різної природи в умовах невизначеності та ризиків
 2. Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем
 3. Системна методологія технологічного передбачення в задачах планування та прийняття стратегічних рішень
 4. Теорія та методи прийняття оптимальних рішень
 5. Проблемно-орієнтовані методи аналізу і проектування складних систем за умов невизначеності та ризиків
 6. Нелінейні задачі системного аналізу.
 7. Системна методологія сталого розвитку.

Секція 2. Інтелектуальні системи прийняття рішень

 1. Інтелектуальні системи прийняття рішень (ІСПР) в фінансово-економічній сфері (мікро- та макроекономічні системи, банки, біржі, страхові компанії і т.п.)
 2. Системи прийняття рішень в управлінні соціальними процесами
 3. Системи прийняття рішень в управлінні технологічними процесами в промисловості
 4. Інтелектуальний аналіз даних та знань; проблеми добування даних і знань (Data&Knowledge Mining), бази знань для ІСПР
 5. Математичне моделювання і прогнозування складних об'єктів і процесів
 6. Прийняття рішень в умовах невизначеності даних (системи нечіткого логічного виведення)
 7. Сучасні методи та алгоритми ІСПР (генетичні та еволюційні алгоритми, нейронні мережі і т.п.)

Секція 3. Грід-технології в науці і освіті

 1. Пропозиції з реалізації завдань Державної Програми впровадження Грід-технологій в науково-технічних і соціально-економічних сферах України на 2010–2013 роки.
 2. Розвиток семантичних Грід-сервісів, які оперують із знаннями на базі метаданих, онтологій і методів вилучення знань (Data Mining).
 3. Підготовка кадрів для підтримки функціонування Грід-середовища і його сервісів.
 4. Комп’ютерне проектування в умовах Грід, моделі і процедури проектування мікросистем.

Секція 4. Прогресивні інформаційні технології

 1. Забезпечення систем управління (математичне, алгоритмічне, лінгвістичне, інформаційно-організаційне, технічне, програмне), обробка інформації та технології їх створення
 2. Електронна комерція
 3. Інформаційна безпека та захист інформації
 4. Високопродуктивні ОС та мережі, телекомунікаційні технології
 5. Бази даних та знань як середовище інформаційної підтримки управління та проектування

Секція 5. Академічні програми у сфері системного аналізу та інформаційних технологій

 1. Міжнародна програма співробітництва компанії SAP з вищими навчальними закладами «Університетський альянс SAP» (SAP University Alliances Program).
 2. Міжнародна академічна програма компанії SAS Institute (SAS Global Academic Program).
 3. Міжнародна академічна програма компанії NetCracker.

ВАЖЛИВІ ДАТИ

До 02.03.10 – Реєстрація учасників та прийом тез доповідей.
До 16.03.10 – Повідомлення про прийняття доповіді.
До 02.04.10 – Сплата організаційного внеску.
26.04.10 – Затвердження програми конференції та її публикація на веб-сайті конференції

Деталі див. на сайті конференції http://sait.kpi.ua

Дата події