Своєму творчому і науковому зростанню Марина Володимирівна Шашина – старший викладач кафедри економіки і підприємництва ФММ – завдячує двом величним університетам України: КНУ ім. Т.Шевченка, де навчалась на кафедрі інноваційного менеджменту і отримала диплом магістра з відзнакою, та НТУУ “КПІ”, куди в 2000 році прийшла працювати асистентом кафедри економіки і підприємництва.

Марина Володимирівна пройшла тривалий і активний шлях становлення як викладача. Протягом десяти років вона викладала та розробляла такі дисципліни, як “Економічна теорія”, “Основи менеджменту”, “Державний сектор та підприємництво”, “Економічна безпека підприємства”, “Економіка соціальної роботи”, “Організація сервісної діяльності в промисловості”. Перші кроки сприйняття і розуміння азів викладацької роботи, системи подачі матеріалу, формування викладача-особистості відбувались під впливом таких корифеїв науково-викладацької справи кафедри економіки і підприємництва, як завідувач кафедри проф. П.В.Круш, доц. В.І.Депутат, доц. В.В.Красношапка та ін. У творчому колективі спільно з викладачами кафедри Марина Володимирівна брала участь у написанні підручників з грифом МОН: “Економіка підприємства”, “Основи економічної теорії”, “Національна економіка”. Також вона є співавтором наукової монографії “Підприємництво та проблеми сталого розвитку економіки України”. На сьогодні у творчому доробку М.В.Шашиної близько сорока наукових праць. Вона веде активну роботу із студентами при підготовці їх до науково-практичних конференцій, написанні статей, дипломних робіт. Основним девізом її власної позиції та співпраці зі студентством є “постійна самоосвіта та самодисципліна”.

Різноплановість навчальних курсів, за якими проходила робота на кафедрі, вплинула на вибір основного напряму наукових досліджень – управління та функціонування державного сектору економіки. За цією тематикою в 2009 році М.В.Шашина і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Цій події передувало навчання в аспірантурі НТУУ “КПІ”, активна участь у міжнародних науково-практичних конференціях, робота в рамках господарських тем “Проблеми управління та регулювання національної економіки” й “Корпоративні трансформації в структурі національної економіки” (під керівництвом проф. П.В.Круша). Робота здійснювалася під науковим керівництвом завідувача кафедри прикладної економіки КНУ ім. Т.Шевченка доктора економічних наук, професора Анатолія Васильовича Шегди.

Наразі М.В.Шашина продовжує дослідження і розробки макроекономічних моделей функціонування державного сектору, що окреслює один із наукових напрямів дослідження кафедри. Успішно впроваджує наукові ідеї в навчальний процес. За результатами університетського конкурсу “Молодий викладач-дослідник – 2009” її названо серед кращих.

С.О.Тульчинська