Студентський парламент КПІ ім. Ігоря Сікорського – це громадська організація, створена студентами і аспірантами КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою консолідації здобувачів вищої освіти університету в їх навчально-науковій, інноваційній і громадській діяльності.

Мета: об’єднати здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського для створення спільних освітньо-наукових і соціальних проєктів та іннноваційних стартапів, представляти та просувати освітні, соціальні, економічні та культурні інтереси студентської молоді на національному і міжнародному рівнях, популяризувати кращі досягнення університету в Україні і світі.

МІСІЯ

Представляти і посилювати можливості творчої реалізації студентів і аспірантів університету, захищати їх освітні, демократичні та соціальні права, усталено сприяти їх всебічному освітньому, науковому та особистому розвитку на національному та міжнародному рівнях.

ВІЗІЯ

Розвивати освітні та творчі компетенції студентів і аспірантів університету, формувати їх активними, конкурентоспроможними і успішними членами українського суспільства, спроможним самостійно формувати своє майбутнє.

ЦІННОСТІ

Студентський парламент є відкритим, творчим та демократичним утворенням студентської і аспірантської молоді КПІ ім. Ігоря Сікорського

Структура та управління ГО «Студентський Парламент»

Очільником Студентського Парламенту є його Президент, який обирається більшістю голосів зі складу здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського шляхом реалізації процедури виборів.

  • Відділ науки та інноватики;
  • Відділ проектно-грантової діяльності;
  • Відділ організаційної та суспільно-корисної діяльності;
  • Відділ освіти;
  • Відділ спорту та здорового способу життя;
  • Відділ з питань особливих потреб, інклюзії та рівності;
  • Медіа платформа.