Служба захисту інформації

Служба захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, іншими нормативно-правовими актами з питань захисту інформа

Соціально-психологічна підтримка

Місія відділу соціально-психологічної роботи – Студентської соціальної служби – це допомога студентському загалу в розвитку та підтримці власного потенціалу (розкриттю якого, власне, надто сприяє волонтерська діяльність).

Cтворено службу екологічної безпеки

Невід’ємною умовою сталого економічного та соціального розвитку України є охорона навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки.

Підписка на Служби КПІ