Кафедра високотемпературих матеріалів та порошкової металургії (ВМПМ), Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. Патона, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 9, Політехнічна 35, к.122, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 17,
Сайт:

Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії проводить підготовку фахівців з розробки нових матеріалів та ресурсозберігаючих технологій практично для усіх галузей науки та техніки від медицини та мікроелектроніки до аерокосмічної техніки.

Науково-педагогічний колектив кафедри складають відомі фахівці в галузі матеріалознавства, порошкової металургії, нанесення покриттів. Підготовка фахівців з порошкової металургії в Київському політехнічному інституті розпочиналась у 1952 році на кафедрі металознавства та термічної обробки металів в рамках спеціалізації з порошкової металургії спеціальності 0407 “Металознавство, устаткування і технологія термічної обробки металів.”

В зв’язку з прогресуючим розвитком цієї дуже перспективної галузі науки і техніки, у 1962 році, указом Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти від 19.05.1962 р. було відкрито кафедру порошкової металургії та рідкісних металів як самостійну і єдину спеціалізовану у даному напрямку в системі вищої освіти тодішнього Радянського Союзу. Засновником кафедри був вже всесвітньо відомий на той час вчений, член кореспондент Академії наук УРСР, доктор технічних наук, професор Самсонов Григорій Валентинович, вчитель багатьох відомих спеціалістів.

Пізніше кафедру очолювали проф. Шлюко В.Я., доц. Морозов В.В., проф. Степанчук А.М., проф. Лобода П.І.

На сьогодні кафедра Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії є провідним в Україні закладом з підготовки фахівців з розробки та використання композиційних та порошкових матеріалів, спеціальних матеріалів для нанесення покриттів, високоефективних емісійних матеріалів, конструкційних керамічних матеріалів тощо.

Кафедра пропонує підготовку фахівців рівнів "бакалавр", "магістр" та "доктор філософії" за рядом спеціалізацій спеціальностй 132 - Матеріалознавство та 136 - Металургія