Кафедра історії (КІ), Факультет соціології і права, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 7, пр-т Берестейський 37к 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 90 23,
Сайт:
Соціальні мережі: Facebook Кафедри історії Телеграм Кафедри історіїпрофіль кафедри історії у twitter

Кафедра історії об’єднує висококваліфікований колектив творчих працівників, які забезпечують викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін історичного профілю на усіх без винятку факультетах КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Стратегічні завдання роботи кафедри визначаються потребами вирішення актуальних завдань гуманітаризації та гуманізації вищої технічної освіти в Україні, підвищення якості професійної підготовки і розширення світогляду майбутніх технічних спеціалістів.

До складу кафедри входять 18 викладачів: 4 доктора наук, 12 кандидатів наук; 4 професора, 11 доцентів, 1 старший викладач, 2 викладача без наукового ступеня; завідувач лабораторією та 3 лаборанта. При кафедрі діє навчально-методичний кабінет з бібліотекою наукової та навчально-методичної літератури.

Кафедрою видається фахове видання з історичних наук «Сторінки історії: збірник наукових праць». В цілому в журналі розкриваються основні напрацювання професорського-викладацького складу, докторантів, аспірантів які працюють над темами наукових досліджень.

На базі кафедри історії щорічно проводиться міжвузівський науково-методичний семінар «Актуальні проблеми викладання історії України та історії культури у вищій школі» та студентська науково-практична конференція «Україна: історія, культура, пам’ять».

Кафедра історії здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 «Історія та археологія».

    Перелік викладачів, відповідальних за напрями роботи кафедри:
  • завідувач кафедри: Костилєва Світлана Олександрівна, доктор історичних наук, професор;
  • заступник завідувача кафедри з наукової роботи: Лабур Ольга Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з методичної роботи: Ігнатова Людмила Русланівна, кандидат історичних наук, доцент;
  • заступник завідувача кафедри з виховної роботи: Махінько Анна Іванівна, кандидат історичних наук, доцент;

  • заступник завідувача кафедри з міжнародної діяльності (співробітництва): Боєва Світлана Юріївна, кандидат історичних наук, доцент.