Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки (ОППЦБ), інститут енергозбереження та енергоменеджменту, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Адреса: Корпус 22, вул. Борщагівська 115, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 82 30,
Сайт:

Основні напрямки діяльності кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки

Навчально-методична робота
Викладання навчальних дисциплін:

 • Безпека життєдіяльності та охорона праці;
 • Охорона праці та цивільний захист;

Консультації з охорони праці для підготовки розділу в дипломних проектах (роботах):

 • бакалаврів − «Охорона праці»;
 • спеціалістів і магістрів − «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях».
 • Підготовка наукових кадрів (кандидатів та докторів наук).
 • Забезпечення підготовки та видання науково-педагогічними працівниками кафедри навчально-методичної літератури (підручників, посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, нормативних документів тощо).

 • Науково-дослідницька робота
 • Підготовка пропозиції щодо формування науково-технічної тематики кафедри.
  Участь в конкурсах державних науково-технічних програм з охорони праці.
  Виконання науково-дослідних робіт (НДР) з охорони праці спільно з Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України і Національним науково-дослідним інститутом промислової безпеки та охорони праці.
  Постійне вивчення ринкових потреб промисловості України в науково-дослідних роботах з охорони праці.

 • Госпрозрахункова робота
 • Виконання госпрозрахункових НДР по забезпеченню нормативних умов праці та захисту від шкідливих і небезпечних факторів на виробництві та в надзвичайних ситуаціях.
  Виконання робіт з сертифікації систем безпеки праці згідно з прийнятим в Україні ДСТУ OHSAS 18001:2007.

  Підготовка пропозиції для промислових підприємств щодо виконання НДР по забезпеченню належних умов праці, життєдіяльності та захисту працюючих від шкідливих і небезпечних виробничих факторів.