Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем (ПЗКС), Факультет прикладної математики, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Адреса: Корпус 14, вул. Політехнічна 14б, к.73, 03056, Київ, Україна

Телефон: 38 044 204 91 13,
Сайт:

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем (ПЗКС) факультету прикладної математики створена у 2009 році. Метою діяльності кафедри є підготовка фахівців програмної інженерії, а також науково-дослідна робота у галузі програмного забезпечення комп'ютерних систем.

На кафедрі програмного забезпечення комп'ютерних систем (ПЗКС) готують фахівців у галузі програмування.
Освіта двоступенева:

- бакалавр (4 роки)
- магістр (2 роки)

На бакалаврському рівні (бакалаврат) підготовка фахівців здійснюється за напрямом ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ.

На магістерському рівні (магістратура) підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ та ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ